Forskjell mellom versjoner av «Kategori:Polyglotta:ToDo»

Fra hf/dmlf
Hopp til: navigasjon, søk
 
(85 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{| width="600" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
+
=== Senere faser  ===
 +
 
 +
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="600"
 
|-
 
|-
| <strike>Hva med rester av kilder..hva kommer det av. Eks et dukkehjem, edit bibliografi. Be om eksempel. Funker det med en sletteknapp? Og skal jeg faktisk slette, eller holder det å slette hovedkildeid'en?</strike>
+
|  
 
|-
 
|-
| <strike>Mulighet for å redigere prosjektbeskrivelsen.</strike>
+
|  
 +
settingss-side for fulltekst(hver tekst eller bibliotek i admin) hvor man kan definere om det er mer tekst enn 'no english som burde fjernes fra visning'. Noe kan passse i records-men ikke i fulltekst.
 +
 
 +
Midlertidig løsning kan være legge til 'see next record' og 'see previous record' som en nestet replace i sql'en der vi allerede har en replace av ex. 'no english'. Ser imidlertid ut til å være for mange varianter av setninger med record i. Kan fjerne alle setninger med ordet record i, men tror det fort kan få uante konsekvenser &nbsp;+ at det er litt dumt å legge inn så lokale fix'er.  
 +
 
 
|-
 
|-
| <strike>Bedre kontekst rundt import/export-prosedyren, evnt. redirect eller mulighet til å komme til det verket man holder på med.</strike>
+
| En enkel liste over søkeord som bør med i meta-taggingen av hovedsiden.
 
|-
 
|-
| <strike>Kontekst i IE og rapport etter import.</strike>
+
| i edit for sentence by sentence, funker return forskjellig avhengig av om den brukes i tekstfelt, tekstarea eller til å navigere til neste side. Kan det endres til at den funker som 'lagre' for tekstarea også?
 
|-
 
|-
| Søk: - Hvis treff i ikke-oppløst sandhi, og treff i oppløst sandhi, så vises ikke oppløst sandhi treffet og treffet i den andre blir ikke markert.
+
|  
 +
Hvis kildeskifte imellom bokmerker, skriv ut start og sluttref for hver kilde. (kilderef i fulltekst)<br>Henvisninger må finne høyeste og laveste henvisning for å skrive ut korrekt.  
 +
 
 
|-
 
|-
| <strike>Fjerne kid-utskrift fra bibl_adm.</strike>
+
|  
 +
Legge på UiO-profilen<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&lt;span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre" /&gt;
 +
 
 
|-
 
|-
| <strike>Borteste menyvalg i continous text-view er uklikkbart hvis kanten browser-vinduet blir for nærme. Løsning: Sette en minimumsbredde, men er det ønskelig? Eks. digte fra ibsen.</strike>
+
| markering i meny fulltekst, bør ikke farge undermeny før denne er eksplisitt trykket på..
 
|-
 
|-
| <strike>bibliografi, arabisk yusuf. infoboks, litt rar. infoboks_elementer, fin. infoboksf, nja. Tror vi bør beholde den stilen som er her, så sant det ikke er problemer med de andre kildene også. Får heller snakkes mer om det hvis det ikke fungerer sånn det er satt opp nå..</strike>
+
|  
 
|-
 
|-
| <strike>Sortere metapostene under hver overskrift. må nok gjøres i vis_meta</strike>
+
| Mulighet til å legge inn meta for kilde og visning av denne metaen på kildesiden.
 
|-
 
|-
| <strike>Få lagt til sorteringsfeltet slik at det vises i admin for meta og</strike><strike>bibliografi</strike>
+
| Lage et grensesnitt for å velge oppsett på verk-sider o.l
 
|-
 
|-
| <strike>Kun en overskrift på secondary sources.</strike>
+
|  
 
|-
 
|-
| <strike>Bibliography-list in library should include secondary sources. Husk sorteringsfelt. Lagt til også secondary sources, men har foreløpig ikke fått den til å sortere riktig..</strike>
+
| Meta introduksjoner på forskjellige språk. Med i innholdsfortegnelsen-&gt;underkategorier i basen? Egne forsider for hver oversettelse? trengs det?
 
|-
 
|-
| <strike>Skrive om image_admin så den bruker en left join i spørringen.</strike>
+
| Gå igjennom og se på betraktninger sendt av Amund, Fredrik og Jens om utseende og visning av metadata o.l.
 
|-
 
|-
| <strike>Show options skal endres til to menyer. 'choose languages' og 'images and footnotes'. Må bli mer synlige.</strike>
+
| Endring av utseende i sentence by sentence: Bokser rundt hvert språk, kilde til venstre, sidehenvisning til høyre, fjerne forkortelser for verk og ha f.eks oppe i hjørnet. Muligens kunne velge mellom stil som er nå og stil som kommer. navn på funskjon: edit record view.
 
|-
 
|-
| <strike>Slett alle bilder-knapp i image admin.&nbsp;</strike>
+
| Ipad-css-versjon?
|-
 
| <strike>Fikse visning av continous tekst der chapter har undernivåer. (F.eks. hvis chapter har undernivå verse, bodhicharyavatara, hentes det nå samme tekst for første undernivå som for chapter. Det blir feil.)</strike>
 
|-
 
| <strike>Link til all abbreviations under hvert verk.</strike>
 
|-
 
| <strike>abbreviation-side er stygg.</strike>
 
|-
 
| <strike>Ved insert i meta hopper sentreringen på siden opp etter å ha satt inn en referanse.Kan det unngås? Sette på et anker kanskje?</strike>
 
|-
 
| <strike>person-side er på to linjer igjen</strike>
 
 
|-
 
|-
| <strike>Referanse i fulltekst: Hvis tom sidereferanse, ikke skriv kilde 2 ganger.</strike>
+
| Søk på nettet med gitt ord skal gjøre oppslag i BP, når ordliste på plass.
 
|-
 
|-
| <strike>Fjerne referanse når det ikke er noen tekst?</strike>
+
| Ordliste
 
|-
 
|-
| <strike>Standard skal være bilder på.</strike>
+
| Sentence by sentence med javascript/ajax
 
|-
 
|-
| <strike>Redirect ved metaredigering i bibliografien virker ikke.</strike>
+
| Få lagt til kun sidenummerering som en mulighet i import-maskinen. Henvisninger kan være bare sidetall (uten side og linje). Dette må kunne genereres med refengine ved import.<br>
 
|-
 
|-
| <strike>listestil i admin css. punkter mangler. f,eks ibsen bibl pres. side</strike><br>
+
| kategorisering/kategorier av tekster innenfor biblioteker. Hva trengs menymessig? ellers?&nbsp;
 
|-
 
|-
| <strike>Signaturen med info og utseende må endres.</strike>
+
| Mulighet for egen stylesheet for hvert bibliotek. Bade i fulltekst og i sentence by sentence. Legg til stylesheet-navn-felt i basen og hent riktig stylesheet i head-fila. Legg uansett til default og så spesifikt. Da bør den spesifikke overstyre den før.
 
|-
 
|-
| <strike>Siste tekstbolk i hver fulltext har ikke noen til-referanse. Bare fra. Ser rart ut.</strike>
+
| Gå igjennom rettighetsoppsett og sikkerhet.
 
|-
 
|-
| <strike>Referanse til verket dukkehjem virker ikke.</strike>
+
| Gå over til zend - struktur.
 
|-
 
|-
| <strike>Flere stiler i css-arket. Fredrik kommer med forslag.</strike>
+
| Legge til mulighet i admin til å endre rekkefølge tekstvariantene.
|-
 
| <strike>Oppdatere dokumentasjonsside her på wiki'en.</strike>
 
|-
 
| <strike>Trengs det permlink-kontekst for person?</strike>
 
|-
 
| <strike>oppdatering av metapost beholder den gamle og gir en ny ved forandring av type.</strike>
 
|-
 
| <strike>Begrensning 1 titles and introductions. Nope, funker nå å legge inn, men får feilmelding.</strike>
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
=== Senere faser ===
+
=== Rutine for å bygge ord for ord-leksika for BP. ===
  
{| width="600" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
+
1. Finn det utalget av tekster i eksportformat som skal være grunnlaget for leksikonet, L.<br>2. Rens teksten for alt annet en ordene.<br>3. Alfabetiser Sanskrit (=Originalspråk=O) etter sanskrit rekkefølge<br>4. Grupper alle ordene under røtter (=rot-gruppe, RG). (Ord er alle enheter som er bøyd med endelse, sanskrit skilt ved blank eller skilletegn.)<br>5. Bygg multipler (MT) av de eksporterte materialet (det man skal lage L av, e.g. alle tekstene i TLB, san,tib,chi,eng= Tr1,Tr2,Tr3,Tr4).<br>6. Velg en RG av gangen og søk alle ordene i den i det samlede valgte multippelmaterialet , saml så opp alle de multiplene der disse ordene finnes.<br>7. Finn så de Tr-ordene som forekommer flest, nest flest, tredje, fjerde og femte etc. flest ganger hver for seg av tib, chi eng, i de relevante MT, og sett dem opp alfabetisk (etter den orden språket alfabetiseres etter) og etter frekvens. Husk at tib og kin, selv engels og andre språk, har vanligvis flere stavelser, selv ord, med mellomrom (ikke kin) for et ord. Her må det settes en grense, f. eks ti eller tyve stavelser. Disse tib,chi,eng-ordene vil med høy grad av sannsynlighet tilsvare san-ordene i den aktuelle RG.<br>8. Velg manuelt hver for seg de Tr som henhører til en RG.<br>9. Finn alle MT der det finnes et av O ord i RG, men i Tr ingen av de ordene som så langt er registrert, og få på denne måten tak på alle de ennå ikke registrerte ekvivalenter.<br>10. Kjør alle enkeltordene i den valgte RG, med de etablerte Tr for hele en RG, mot hele dette utvalgte MT-materialet, slik at hvert enkelt ord i en RG ekvivaleres med akkurat de Tr som tilsvarere akkurat dette bøyde O-ordet.<br>11. Bygg det hele inn i L etter et alfabetisk og grammatisk analytisk format, RG for RG.<br>Dette er begynnelsen å etablere et L, men når det lastes inn flere tekster og mer ordmateriale, må dette kumulativt integereres i L.<br>12. Lag en ordnet liste over alle O-ordene i den nye teksten.<br>13. Finn alle O-ord fra den nye teksten i det bestående L.<br>14. Undersøk om ekvivalentene til disse ordene i den nye tekstens MT finnes allerede i L, og om dette ikke er tilfelle, skriv ut alle de hertil tilhørende MT i nye tekstens, slik at de nye ekvivalentene i disse kan integeres i L.<br>15. Finnn alle O-ordene (resten!) i den nye teksten som ikke finnes i det gamle L.<br>16. Relater dem til de relevante MT og finn deres Tr-ekvivalenter etter samme metode som ovenfor med det nye MT som materiale.<br>17. Integrer resultatet i L, enten som nye RG eller i allerede eksisterende RG.
|-
 
| Lenke til dokumentasjonen wiki.
 
|-
 
| Popup menyer bør forsvinne ved klikk utenfor vindu.
 
|-
 
| Gå igjennom rettighetsoppsett og sikkerhet. Gå over til zend - struktur samtidig?
 
|-
 
| Rydde vekk gammel kode.
 
|-
 
| Søkemulighet for å gå direkte til alment kjente referanser.
 
|-
 
| Legge inn ny søkekontekst. Ikke-regex-søk.
 
|-
 
| Plugins for referanseapparatet i ckeditor.
 
|-
 
| Meta introduksjoner på forskjellige språk. Med i innholdsfortegnelsen-&gt;underkategorier i basen? Egne forsider for hver oversettelse?
 
|-
 
| Endring av utseende i sentence by sentence: Bokser rundt hvert språk, kilde til venstre, sidehenvisning til høyre, fjerne forkortelser for verk og ha f.eks oppe i hjørnet. Muligens kunne velge mellom stil som er og stil som kommer.
 
|-
 
| Skrive om fulltext-kode på samme måte som image-admin for å øke hastigheten
 
|-
 
| Mulighet til å legge inn meta for kilde og visning av denne metaen på kildesiden.
 
|-
 
| Lage et grensesnitt for å velge oppsett på verk-sider o.l
 
|-
 
| Gå igjennom og se betraktninger sendt av Amund, Fredrik og Jens om utseende og visning av metadata o.l.
 
|-
 
| Gå over til å sortere metaposter på sorteringsfeltet i steden for link form-feltet når denne informasjonen er fyllt ut og på plass. Det vi nok da gjelde for sortering i abbreviations, forkortelser og verkside. Er naturligvis også mulig å bare beholde link form, men det kan nok være tilfeller hvor det er praktisk å benytte feltene til forskjellige formål.
 
|-
 
| Sidehenvisning i fulltekst. Import modulen kan generere automatiske sidehenvisninger. Disse legges imidlertid sammen til et felt med fra og til. Det hadde vært ønskelig med et felt som inneholdt fra og et som inneholdt til, for generering av fulltekst på web.
 
|-
 
| Ipad-css-versjon?
 
|}
 
 
 
<br>  
 
  
 
<br>  
 
<br>  
  
 
[[Category:Polyglotta|ToDo]]
 
[[Category:Polyglotta|ToDo]]

Nåværende revisjon fra 17. aug. 2012 kl. 14:01

Senere faser

settingss-side for fulltekst(hver tekst eller bibliotek i admin) hvor man kan definere om det er mer tekst enn 'no english som burde fjernes fra visning'. Noe kan passse i records-men ikke i fulltekst.

Midlertidig løsning kan være legge til 'see next record' og 'see previous record' som en nestet replace i sql'en der vi allerede har en replace av ex. 'no english'. Ser imidlertid ut til å være for mange varianter av setninger med record i. Kan fjerne alle setninger med ordet record i, men tror det fort kan få uante konsekvenser  + at det er litt dumt å legge inn så lokale fix'er.

En enkel liste over søkeord som bør med i meta-taggingen av hovedsiden.
i edit for sentence by sentence, funker return forskjellig avhengig av om den brukes i tekstfelt, tekstarea eller til å navigere til neste side. Kan det endres til at den funker som 'lagre' for tekstarea også?

Hvis kildeskifte imellom bokmerker, skriv ut start og sluttref for hver kilde. (kilderef i fulltekst)
Henvisninger må finne høyeste og laveste henvisning for å skrive ut korrekt.

Legge på UiO-profilen <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre" />

markering i meny på fulltekst, bør ikke farge undermeny før denne er eksplisitt trykket på..
Mulighet til å legge inn meta for kilde og visning av denne metaen på kildesiden.
Lage et grensesnitt for å velge oppsett på verk-sider o.l
Meta introduksjoner på forskjellige språk. Med i innholdsfortegnelsen->underkategorier i basen? Egne forsider for hver oversettelse? trengs det?
Gå igjennom og se på betraktninger sendt av Amund, Fredrik og Jens om utseende og visning av metadata o.l.
Endring av utseende i sentence by sentence: Bokser rundt hvert språk, kilde til venstre, sidehenvisning til høyre, fjerne forkortelser for verk og ha f.eks oppe i hjørnet. Muligens kunne velge mellom stil som er nå og stil som kommer. navn på funskjon: edit record view.
Ipad-css-versjon?
Søk på nettet med gitt ord skal gjøre oppslag i BP, når ordliste på plass.
Ordliste
Sentence by sentence med javascript/ajax
Få lagt til kun sidenummerering som en mulighet i import-maskinen. Henvisninger kan være bare sidetall (uten side og linje). Dette må kunne genereres med refengine ved import.
kategorisering/kategorier av tekster innenfor biblioteker. Hva trengs menymessig? ellers? 
Mulighet for egen stylesheet for hvert bibliotek. Bade i fulltekst og i sentence by sentence. Legg til stylesheet-navn-felt i basen og hent riktig stylesheet i head-fila. Legg uansett til default og så spesifikt. Da bør den spesifikke overstyre den før.
Gå igjennom rettighetsoppsett og sikkerhet.
Gå over til zend - struktur.
Legge til mulighet i admin til å endre rekkefølge på tekstvariantene.


Rutine for å bygge ord for ord-leksika for BP.

1. Finn det utalget av tekster i eksportformat som skal være grunnlaget for leksikonet, L.
2. Rens teksten for alt annet en ordene.
3. Alfabetiser Sanskrit (=Originalspråk=O) etter sanskrit rekkefølge
4. Grupper alle ordene under røtter (=rot-gruppe, RG). (Ord er alle enheter som er bøyd med endelse, på sanskrit skilt ved blank eller skilletegn.)
5. Bygg multipler (MT) av de eksporterte materialet (det man skal lage L av, e.g. alle tekstene i TLB, san,tib,chi,eng= Tr1,Tr2,Tr3,Tr4).
6. Velg en RG av gangen og søk alle ordene i den i det samlede valgte multippelmaterialet , saml så opp alle de multiplene der disse ordene finnes.
7. Finn så de Tr-ordene som forekommer flest, nest flest, tredje, fjerde og femte etc. flest ganger hver for seg av tib, chi eng, i de relevante MT, og sett dem opp alfabetisk (etter den orden språket alfabetiseres etter) og etter frekvens. Husk at tib og kin, selv engels og andre språk, har vanligvis flere stavelser, selv ord, med mellomrom (ikke kin) for et ord. Her må det settes en grense, f. eks ti eller tyve stavelser. Disse tib,chi,eng-ordene vil med høy grad av sannsynlighet tilsvare san-ordene i den aktuelle RG.
8. Velg manuelt hver for seg de Tr som henhører til en RG.
9. Finn alle MT der det finnes et av O ord i RG, men i Tr ingen av de ordene som så langt er registrert, og få på denne måten tak på alle de ennå ikke registrerte ekvivalenter.
10. Kjør alle enkeltordene i den valgte RG, med de etablerte Tr for hele en RG, mot hele dette utvalgte MT-materialet, slik at hvert enkelt ord i en RG ekvivaleres med akkurat de Tr som tilsvarere akkurat dette bøyde O-ordet.
11. Bygg det hele inn i L etter et alfabetisk og grammatisk analytisk format, RG for RG.
Dette er begynnelsen på å etablere et L, men når det lastes inn flere tekster og mer ordmateriale, må dette kumulativt integereres i L.
12. Lag en ordnet liste over alle O-ordene i den nye teksten.
13. Finn alle O-ord fra den nye teksten i det bestående L.
14. Undersøk om ekvivalentene til disse ordene i den nye tekstens MT finnes allerede i L, og om dette ikke er tilfelle, skriv ut alle de hertil tilhørende MT i nye tekstens, slik at de nye ekvivalentene i disse kan integeres i L.
15. Finnn alle O-ordene (resten!) i den nye teksten som ikke finnes i det gamle L.
16. Relater dem til de relevante MT og finn deres Tr-ekvivalenter etter samme metode som ovenfor med det nye MT som materiale.
17. Integrer resultatet i L, enten som nye RG eller i allerede eksisterende RG.


Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer.