Forskjell mellom versjoner av «Kategori:Webtest:ToDo»

Fra hf/dmlf
Hopp til: navigasjon, søk
(Fase 3 (etterhvert))
 
(53 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
= Ting som gjenstår under webtest:  =
+
== Fase 2,5 (28.05.2012)<strike><br></strike>  ==
 +
 
 +
===== '''UiO-brukere (ikke viktig for august):'''  =====
 +
 
 +
*Ta høyde for UIO-brukere, gjenstår:<br>-Ta høyde for UiO-bruker i ny bruker-funksjonen. Ta med @ulrik.uio.no og skriv epost/UiO-bruker<br>-legg til bruker. Oppdaterer videre herfra med hva vi ble enige om senere.<br>
 +
*Endre passord-mail til å inneholde brukernavn i tillegg til passord
 +
*Endre passord mail for uio-brukere til å inneholde standardtekst istedenfor brukernavn og<br>passord.
 +
*Mulighet til å legge inn gruppe isteden for enkelte brukernavn (henger med sso)
 +
*Påmelding og login for uio-brukere er fikset, men foreløpig kommentert ut i påvente av all uio-bruker-tilpasning (Se punkter over). Når augustversjonen er ferdig, og vi begynner på tilpasning av UiO-bruker-funksjonalitet igjen: For uio og ekstern-bruker-påmeldingsskjema: -Kommenter ut nåværende funksjon lagPaameldingSkjema i index.php og bruk den som nå er kommentert ut i steden. For uio og eksternbruker-login: endre kall (i indesx.php) fra: $loginForm =  $this->login->drawLoginForm(); til den utkommenterte: /* Må legges til igjen når tilpasninger til UIO-brukere er ferdig. $loginForm =  $this->login->drawLoginFormUio();*/
 +
 
 +
===== <br> '''Prøveintegritet (svært viktig)'''  =====
 +
 
 +
*<strike>Fiks slik at studenter ikke kan ta forskjellige prøver med like prøveark. - Heidi</strike>
 +
*<strike>Feil i score (når en har tatt testen og avbryt, oppsummeres alle testene) - Heidi</strike>
 +
*<strike>Det skal ikke være mulig å legge til prøveark i prøveoppsett/prøvehefte som har avsluttet. Hvis en prøve er avsluttet og en annen er åpen skal det ikke være lov å legge til prøveark. Gi melding om at avsluttet prøve må arkiveres først.&nbsp; - Heidi </strike><br>
 +
 
 +
===== '''Alle brukere (litt viktig)'''  =====
 +
 
 +
*<strike>sortering av kolonnene i tabellen på vis alle brukere-siden (bruke samme javascript-dimp som på prøve) - Damir</strike>
 +
*<strike>Vise kun perm-brukere, ikke alle brukere i alle permer - Damir</strike>
 +
 
 +
===== <br> '''Skjemafunksjoner (ikke viktig)''' =====
 +
 
 +
*Multiple, mulighet til å velge rekkefølge
 +
*Må sjekke at multiple choice beregnes riktig også i admin/globalt
 +
*Legge på farge i visning av svar
 +
 
 +
<br>
  
== Fase 2,5 (28.05.2012)<strike><br></strike> ==
+
===== '''Arkiv (ikke viktig)''' =====
  
*Ta høyde for UIO-brukere:<br>
 
*Feil i score (når en har tatt testen og avbryt, oppsummeres alle testene)
 
*Multiple, mulighet til å velge rekkefølge<strike><br></strike>
 
 
*Knytte rettigheter til arkiv funksjon  
 
*Knytte rettigheter til arkiv funksjon  
*Visning i pdf (ser ikke bra ut)  
+
*Teste arkiv, teste for lavere skjermoppløsning.&nbsp;
*Vis proveresultater: Hvorfor er ikke vis_statistikk haket av på f.eks eksempeltest?  
+
*Sjekk at student ikke får tatt samme prøve som arkivert
*Lenke til dokumentasjon i wiki?
+
*Karakter skal vises også i arkiv
*Teste alt, skrive dokumentasjon (beskrive roller i SSO), lage sympa lister, språkvask
+
 
<pre> 120 timer</pre>  
+
===== '''Layout (litt viktig)'''  =====
 +
 
 +
*visning i pdf (ser ikke bra ut) - Damir
 +
*<strike>Vis proveresultater: Hvorfor er ikke vis_svar haket av på f.eks eksempeltest? "Endre prøve" - Heidi</strike>
 +
*<strike>Lenke til dokumentasjon i wiki?</strike><br>
 +
*<strike>Legg inn forklaring om shift-sortering. Legg inn som hjelpeikon over tabellene.</strike>
 +
*<strike>Fikse linjeskift i visning i xml</strike>
 +
*<strike>Glemt passord-lenke, eksterne brukere (?) - Heidi</strike>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
===== '''Admin (svært viktig)'''  =====
 +
 
 +
*<strike>Hvis en deltaker/bruker er registrert fra før (uten fornavn/etternavn), under påmelding vil den ikke bli oppdatert (med fornavn og etternavn) &nbsp;- Damir</strike>
 +
*<strike>automatisk generering av footer med info om kontaktadresser basert på sympalister for hver perm… - Damir</strike>
 +
*<strike>legg til bruker mangler felt for fornavn og etternavn - Damir</strike>
 +
*<strike>fiks ajax i multilang.. Nå hentes det fra xml-fil (gjelder både admin og public)</strike>
 +
 
 +
<strike>Denne er har jeg fikset men det gjenstår en del oppdatering. F. eks. ikke alle "info"-ikoner i admin er fikset.. Det må gås gjennom alle "info"-ikoner (gjelder både admin og publid) og sjekke at tooltip dukker opp.. Hvis ikke må dette fikses.. F.eks.</strike>
 +
 
 +
<strike>En slik (gammel):</strike>
 +
<pre><strike>&lt;span class="help"&gt;&lt;a id="ep_sendPass" href="#" onclick="return false;"&gt;&lt;img src="' . $this-&gt;helpIcon . '"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
 +
</strike></pre>
 +
<strike>må erstattes med denne.</strike>
 +
<pre><strike>&lt;span class="help"&gt;&lt;img src="' . $this-&gt;helpIcon . '"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="tooltip"&gt;'.$this-&gt;oL-&gt;get_text('labels', 'Send passord').'&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;
 +
 
 +
</strike></pre>
 +
<strike>Før brukte vi ajax for å hente hjelpe-teksten (info-knapper) men nå henter vi all teksten og vises kun når vi holder musen over ikonen.. Det som må passes på i db er hvorvidt en tekst</strike>
 +
 
 +
<strike>skal gjelde hele applikasjonen dvs. appid = vevtest eller appid = vevtest_perm_1,2,3 osv..</strike>
 +
 
 +
*<strike>jeg har laget en logdb på trell. Dette er log-db hvor vi kan logge alt brukeren gjør.. Jeg bruker den mest til debugging men kan også brukes til å se historien om en deltaker (når logger seg på, feil brukernavn eller passord, session slutt, begynner å ta test, avslutter testen, tildelte prøver, ikke nok prøveark, ikke gyldig prøveoppsettid osv).. Asgeir: gidder du bare å kopiere/dumpe logdb til mysql.hf.uio.no..&nbsp;</strike>
 +
 
 +
*"fjern"-knappen i proveoppsett-tabellen og i "info om bruker" sletter brukeren helt..(kanskje det fjernes kun når deltaker har ingen leveringer) Skal det være sånn?
 +
*Fiks.. Hva skal stå her... $mail-&gt;setFrom ( "no-reply@webtest.hf.uio.no" ); Her må det legges ett felt til i db (tror at det blir i proveoppsett).&nbsp;
 +
*<strike>Ved utsending av epost til påmeldte skal reply-to settes i henhold til oppsett av prøve - Damir</strike>
 +
*<strike>registrering av reply-to for perm og prøver, nytt skjema for perm, nytt felt i prøver - Damir</strike><br>
 +
*<strike>Ved tomt reply-to for prøve bruker vi perm-kontaktadresse - Damir</strike>
 +
*<strike>Lage rapport for passord-utdeling</strike>
 +
*<strike>Lage rapport for resultat-oppslag</strike>
 +
*<strike>Sette riktige rettigheter hver gang man velger xml-fila i språkadministrasjon. - obsolete</strike>
 +
*<strike>Legge multilang-ting i DB - Asgeir</strike><strike></strike>
 +
*<strike>dok manuell oppretting av språkfil for hver ny mappe</strike>
 +
*<strike>Logg over sendte epost. Legge inn under hver bruker.</strike>
 +
*<strike>Finn bruker funksjonen. Søk etter brukere med nasjonalitet alle, finner ikke brukere som har ikke registrert som nasjonalitet. - Damir</strike>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>  
 +
 
 
<br>
 
<br>
  
== Kjente feil/mangler<br>  ==
+
===== <br> '''Testing/dokumentasjon (ikke viktig)''' =====
  
*<strike>Footer må ha riktig info</strike>
+
*Teste alt, skrive dokumentasjon (beskrive roller i SSO), lage sympa lister, språkvask
*<strike>Husk å ordne prøveark for ISS (kopiere og sette permid til 2)</strike>
+
*<strike>Gå igjennom all hjelpedokumentasjon. Sjekk hva som allerede står i wiki-dok.</strike><br>
*Feil i score (når en har tatt testen og avbryt, oppsummeres alle testene)  
 
*Multiple, mulighet til å velge rekkefølge
 
*<strike>Multiple, visning i fasit</strike>
 
*Knytte rettigheter til arkiv funksjon
 
*<strike>Innlogging burde være samme som på UIO (Weblogin)</strike>
 
*<strike>Endre prøveark melding (bør inneholde alle prøveoppsett som bruker prøvearket og ikke er arkivert)</strike>
 
*Visning i pdf (ser ikke bra ut)
 
*<strike>Gi rettigheter til: maymt -admin (Send mail til Alle når gjort, med lenke til wiki)<br>(sso3 og wiki) &nbsp; &nbsp;brittmaf - admin&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lasse Morten Johannesen - admin<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Liv Torunn Bakkejord - forfatter/sensor<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Chrisbe - admin</strike>
 
*Vis proveresultater: Hvorfor er ikke vis_statistikk haket av på f.eks eksempeltest?
 
*Lenke til dokumentasjon i wiki?
 
*<strike>Rydde opp i prøvehefter?</strike>  
 
*Det skal ikke være mulig å legge til prøveark i prøveoppsett/prøvehefte som har avsluttet<br>  
 
*<strike>Endre avsender på første mail til noreply (endret til&nbsp;no-reply@webtest.hf.uio.no)</strike>
 
*<strike>Endre avsender på andre mail til frontoffice@iln.uio.no</strike><strike>(gjort, men lag slik at bruker definerer selv&nbsp;$mail-&gt;setFrom ( "frontoffice@iln.uio.no" );)</strike>
 
*<strike>Endre på/fjerne Prøver du har levert melding hvis ingen levert. (Se nærmere på spørring)</strike>
 
*<strike>Legg til merking av norsk og engelsk i xml.</strike>
 
*<strike>Sortere på score i tabell.</strike>
 
*Legg inn forklaring om shift-sortering.
 
*<strike>Kontaktinfo: frontoffice@iln.uio.no</strike><br>
 
*<strike>Fikse på id'ene i xml på steder som skal kunne endres </strike>(åpent for alt nå - nesten)<strike></strike>
 
*<strike>Fikse hvit background-color når prøven har startet (ikke public)</strike>
 
*Fikse linjeskift i visning i xml
 
*Hvis en deltaker/bruker er registrert fra før (uten fornavn/etternavn), under påmelding vil den ikke bli oppdatert (med fornavn og etternavn)&nbsp;<strike></strike>
 
*Teste arkiv
 
*Mulighet til å legge inn gruppe isteden for enkelte brukernavn (henger med sso)
 
*
 
  
 
== Fase 3 (etterhvert)  ==
 
== Fase 3 (etterhvert)  ==
  
 +
*Prøveresultater må lagres også mens studenten tar prøven.
 
*Profil (det må impl. UIO profil under admin) -  
 
*Profil (det må impl. UIO profil under admin) -  
 
*Gjøre om til Zend (MVC)  
 
*Gjøre om til Zend (MVC)  
 
*Grensesnitt for arkiv<br>  
 
*Grensesnitt for arkiv<br>  
 
*Flerespråk for innhold og GS (gjerne i DB)  
 
*Flerespråk for innhold og GS (gjerne i DB)  
*HC tegn (special chars)
+
*HC tegn (special chars)  
 +
*"statistikkpakke" mot arkiv
 +
*Mulighet for å logge seg inn og ta prøver uten å melde seg på først med UiO-bruker?
  
 
[[Category:Webtest|ToDo]]
 
[[Category:Webtest|ToDo]]

Nåværende revisjon fra 15. aug. 2012 kl. 13:31

Fase 2,5 (28.05.2012)

UiO-brukere (ikke viktig for august):
 • Ta høyde for UIO-brukere, gjenstår:
  -Ta høyde for UiO-bruker i ny bruker-funksjonen. Ta med @ulrik.uio.no og skriv epost/UiO-bruker
  -legg til bruker. Oppdaterer videre herfra med hva vi ble enige om senere.
 • Endre passord-mail til å inneholde brukernavn i tillegg til passord
 • Endre passord mail for uio-brukere til å inneholde standardtekst istedenfor brukernavn og
  passord.
 • Mulighet til å legge inn gruppe isteden for enkelte brukernavn (henger med sso)
 • Påmelding og login for uio-brukere er fikset, men foreløpig kommentert ut i påvente av all uio-bruker-tilpasning (Se punkter over). Når augustversjonen er ferdig, og vi begynner på tilpasning av UiO-bruker-funksjonalitet igjen: For uio og ekstern-bruker-påmeldingsskjema: -Kommenter ut nåværende funksjon lagPaameldingSkjema i index.php og bruk den som nå er kommentert ut i steden. For uio og eksternbruker-login: endre kall (i indesx.php) fra: $loginForm = $this->login->drawLoginForm(); til den utkommenterte: /* Må legges til igjen når tilpasninger til UIO-brukere er ferdig. $loginForm = $this->login->drawLoginFormUio();*/

Prøveintegritet (svært viktig)
 • Fiks slik at studenter ikke kan ta forskjellige prøver med like prøveark. - Heidi
 • Feil i score (når en har tatt testen og avbryt, oppsummeres alle testene) - Heidi
 • Det skal ikke være mulig å legge til prøveark i prøveoppsett/prøvehefte som har avsluttet. Hvis en prøve er avsluttet og en annen er åpen skal det ikke være lov å legge til prøveark. Gi melding om at avsluttet prøve må arkiveres først.  - Heidi
Alle brukere (litt viktig)
 • sortering av kolonnene i tabellen på vis alle brukere-siden (bruke samme javascript-dimp som på prøve) - Damir
 • Vise kun perm-brukere, ikke alle brukere i alle permer - Damir

Skjemafunksjoner (ikke viktig)
 • Multiple, mulighet til å velge rekkefølge
 • Må sjekke at multiple choice beregnes riktig også i admin/globalt
 • Legge på farge i visning av svar


Arkiv (ikke viktig)
 • Knytte rettigheter til arkiv funksjon
 • Teste arkiv, teste for lavere skjermoppløsning. 
 • Sjekk at student ikke får tatt samme prøve som arkivert
 • Karakter skal vises også i arkiv
Layout (litt viktig)
 • visning i pdf (ser ikke bra ut) - Damir
 • Vis proveresultater: Hvorfor er ikke vis_svar haket av på f.eks eksempeltest? "Endre prøve" - Heidi
 • Lenke til dokumentasjon i wiki?
 • Legg inn forklaring om shift-sortering. Legg inn som hjelpeikon over tabellene.
 • Fikse linjeskift i visning i xml
 • Glemt passord-lenke, eksterne brukere (?) - Heidi


Admin (svært viktig)
 • Hvis en deltaker/bruker er registrert fra før (uten fornavn/etternavn), under påmelding vil den ikke bli oppdatert (med fornavn og etternavn)  - Damir
 • automatisk generering av footer med info om kontaktadresser basert på sympalister for hver perm… - Damir
 • legg til bruker mangler felt for fornavn og etternavn - Damir
 • fiks ajax i multilang.. Nå hentes det fra xml-fil (gjelder både admin og public)

Denne er har jeg fikset men det gjenstår en del oppdatering. F. eks. ikke alle "info"-ikoner i admin er fikset.. Det må gås gjennom alle "info"-ikoner (gjelder både admin og publid) og sjekke at tooltip dukker opp.. Hvis ikke må dette fikses.. F.eks.

En slik (gammel):

<strike><span class="help"><a id="ep_sendPass" href="#" onclick="return false;"><img src="' . $this->helpIcon . '"></a></span>
</strike>

må erstattes med denne.

<strike><span class="help"><img src="' . $this->helpIcon . '"></span><div class="tooltip">'.$this->oL->get_text('labels', 'Send passord').'</div></span>

</strike>

Før brukte vi ajax for å hente hjelpe-teksten (info-knapper) men nå henter vi all teksten og vises kun når vi holder musen over ikonen.. Det som må passes på i db er hvorvidt en tekst

skal gjelde hele applikasjonen dvs. appid = vevtest eller appid = vevtest_perm_1,2,3 osv..

 • jeg har laget en logdb på trell. Dette er log-db hvor vi kan logge alt brukeren gjør.. Jeg bruker den mest til debugging men kan også brukes til å se historien om en deltaker (når logger seg på, feil brukernavn eller passord, session slutt, begynner å ta test, avslutter testen, tildelte prøver, ikke nok prøveark, ikke gyldig prøveoppsettid osv).. Asgeir: gidder du bare å kopiere/dumpe logdb til mysql.hf.uio.no.. 
 • "fjern"-knappen i proveoppsett-tabellen og i "info om bruker" sletter brukeren helt..(kanskje det fjernes kun når deltaker har ingen leveringer) Skal det være sånn?
 • Fiks.. Hva skal stå her... $mail->setFrom ( "no-reply@webtest.hf.uio.no" ); Her må det legges ett felt til i db (tror at det blir i proveoppsett). 
 • Ved utsending av epost til påmeldte skal reply-to settes i henhold til oppsett av prøve - Damir
 • registrering av reply-to for perm og prøver, nytt skjema for perm, nytt felt i prøver - Damir
 • Ved tomt reply-to for prøve bruker vi perm-kontaktadresse - Damir
 • Lage rapport for passord-utdeling
 • Lage rapport for resultat-oppslag
 • Sette riktige rettigheter hver gang man velger xml-fila i språkadministrasjon. - obsolete
 • Legge multilang-ting i DB - Asgeir
 • dok manuell oppretting av språkfil for hver ny mappe
 • Logg over sendte epost. Legge inn under hver bruker.
 • Finn bruker funksjonen. Søk etter brukere med nasjonalitet alle, finner ikke brukere som har ikke registrert som nasjonalitet. - Damir


Testing/dokumentasjon (ikke viktig)
 • Teste alt, skrive dokumentasjon (beskrive roller i SSO), lage sympa lister, språkvask
 • Gå igjennom all hjelpedokumentasjon. Sjekk hva som allerede står i wiki-dok.

Fase 3 (etterhvert)

 • Prøveresultater må lagres også mens studenten tar prøven.
 • Profil (det må impl. UIO profil under admin) -
 • Gjøre om til Zend (MVC)
 • Grensesnitt for arkiv
 • Flerespråk for innhold og GS (gjerne i DB)
 • HC tegn (special chars)
 • "statistikkpakke" mot arkiv
 • Mulighet for å logge seg inn og ta prøver uten å melde seg på først med UiO-bruker?

Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer.