Kategori:Webtest:ToDo

Fra hf/dmlf
Hopp til: navigasjon, søk

Fase 2,5 (28.05.2012)

UiO-brukere (ikke viktig for august):

 • Ta høyde for UIO-brukere, gjenstår:
  -Ta høyde for UiO-bruker i ny bruker-funksjonen. Ta med @ulrik.uio.no og skriv epost/UiO-bruker
  -legg til bruker. Oppdaterer videre herfra med hva vi ble enige om senere.
 • Endre passord-mail til å inneholde brukernavn i tillegg til passord
 • Endre passord mail for uio-brukere til å inneholde standardtekst istedenfor brukernavn og
  passord.
 • Mulighet til å legge inn gruppe isteden for enkelte brukernavn (henger med sso)


Prøveintegritet (svært viktig)

 • Fiks slik at studenter ikke kan ta forskjellige prøver med like prøveark.
 • Feil i score (når en har tatt testen og avbryt, oppsummeres alle testene)
 • Det skal ikke være mulig å legge til prøveark i prøveoppsett/prøvehefte som har avsluttet

Alle brukere (litt viktig)

 • sortering av kolonnene i tabellen på vis alle brukere-siden (bruke samme javascript-dimp som på prøve)
 • Vise kun perm-brukere, ikke alle brukere i alle permer


Skjemafunksjoner (ikke viktig)

 • Multiple, mulighet til å velge rekkefølge
 • Må sjekke at multiple choice beregnes riktig også i admin/globalt
 • Legge på farge i visning av svar


Arkiv (ikke viktig)

 • Knytte rettigheter til arkiv funksjon
 • Teste arkiv, teste for lavere skjermoppløsning. 
 • Sjekk at student ikke får tatt samme prøve som arkivert
 • Karakter skal vises også i arkiv

layout (litt viktig)

 • visning i pdf (ser ikke bra ut)
 • Vis proveresultater: Hvorfor er ikke vis_svar haket av på f.eks eksempeltest? "Endre prøve"
 • Lenke til dokumentasjon i wiki?
 • Legg inn forklaring om shift-sortering.
 • Fikse linjeskift i visning i xml
 • Glemt passord-lenke, eksterne brukere (?)


Admin (svært viktig)

 • Hvis en deltaker/bruker er registrert fra før (uten fornavn/etternavn), under påmelding vil den ikke bli oppdatert (med fornavn og etternavn) - sjekk
 • automatisk generering av footer med info om kontaktadresser basert på sympalister for hver perm…
 • Ved utsending av epost til påmeldte skal reply-to settes i henhold til oppsett av prøve
 • registrering av reply-to for perm og prøver, nytt skjema for perm, nytt felt i prøver
 • Ved tomt reply-to for prøve bruker vi perm-kontaktadresse
 • Lage rapport for passord-utdeling
 • Lage rapport for resultat-oppslag
 • Sette riktige rettigheter hver gang man velger xml-fila i språkadministrasjon.
 • dok manuell oppretting av språkfil for hver ny mappe
 • Logg over sendte epost. Legge inn under hver bruker.


Testing/dokumentasjon (ikke viktig)

 • Teste alt, skrive dokumentasjon (beskrive roller i SSO), lage sympa lister, språkvask
 • Gå igjennom all hjelpedokumentasjon. Sjekk hva som allerede står i wiki-dok.

Fase 3 (etterhvert)

 • Prøveresultater må lagres også mens studenten tar prøven.
 • Profil (det må impl. UIO profil under admin) -
 • Gjøre om til Zend (MVC)
 • Grensesnitt for arkiv
 • Flerespråk for innhold og GS (gjerne i DB)
 • HC tegn (special chars)
 • "statistikkpakke" mot arkiv

Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer.