Kategori:Webtest:ToDo

Fra hf/dmlf
Revisjon per 21. jul. 2012 kl. 10:52 av Heiloken@uio.no (diskusjon | bidrag) (UiO-brukere (ikke viktig for august):)

Hopp til: navigasjon, søk

Fase 2,5 (28.05.2012)

UiO-brukere (ikke viktig for august):
  • Ta høyde for UIO-brukere, gjenstår:
    -Ta høyde for UiO-bruker i ny bruker-funksjonen. Ta med @ulrik.uio.no og skriv epost/UiO-bruker
    -legg til bruker. Oppdaterer videre herfra med hva vi ble enige om senere.
  • Endre passord-mail til å inneholde brukernavn i tillegg til passord
  • Endre passord mail for uio-brukere til å inneholde standardtekst istedenfor brukernavn og
    passord.
  • Mulighet til å legge inn gruppe isteden for enkelte brukernavn (henger med sso)
  • Påmelding må også fikses slik at UIO-brukere kan melde seg på. Jeg ser at Heidi har begynt å lage påmelding-form for UIO-brukere men jeg har kommentert den ut og inntil videre bruker vi påmelding bare for eksterne  Påmelding og login for uio-brukere er fikset, men ikke committed. Vil ikke bruke tid på å kommentere det ut siden vi mest sannsynlig ikke skal ha det med nå i august.

Prøveintegritet (svært viktig)
  • Fiks slik at studenter ikke kan ta forskjellige prøver med like prøveark. - Heidi
  • Feil i score (når en har tatt testen og avbryt, oppsummeres alle testene) - Heidi
  • Det skal ikke være mulig å legge til prøveark i prøveoppsett/prøvehefte som har avsluttet. Hvis en prøve er avsluttet og en annen er åpen skal det ikke være lov å legge til prøveark. Gi melding om at avsluttet prøve må arkiveres først.  - Heidi
Alle brukere (litt viktig)
  • sortering av kolonnene i tabellen på vis alle brukere-siden (bruke samme javascript-dimp som på prøve) - Damir
  • Vise kun perm-brukere, ikke alle brukere i alle permer - Damir

Skjemafunksjoner (ikke viktig)
  • Multiple, mulighet til å velge rekkefølge
  • Må sjekke at multiple choice beregnes riktig også i admin/globalt
  • Legge på farge i visning av svar


Arkiv (ikke viktig)
  • Knytte rettigheter til arkiv funksjon
  • Teste arkiv, teste for lavere skjermoppløsning. 
  • Sjekk at student ikke får tatt samme prøve som arkivert
  • Karakter skal vises også i arkiv
Layout (litt viktig)
  • visning i pdf (ser ikke bra ut) - Damir
  • Vis proveresultater: Hvorfor er ikke vis_svar haket av på f.eks eksempeltest? "Endre prøve" - Heidi
  • Lenke til dokumentasjon i wiki?
  • Legg inn forklaring om shift-sortering.
  • Fikse linjeskift i visning i xml
  • Glemt passord-lenke, eksterne brukere (?) - Heidi


Admin (svært viktig)
  • Hvis en deltaker/bruker er registrert fra før (uten fornavn/etternavn), under påmelding vil den ikke bli oppdatert (med fornavn og etternavn)  - Damir
  • automatisk generering av footer med info om kontaktadresser basert på sympalister for hver perm… - Damir
  • legg til bruker mangler felt for fornavn og etternavn - Damir
  • fiks ajax i multilang.. Nå hentes det fra xml-fil (gjelder både admin og public)

Denne er har jeg fikset men det gjenstår en del oppdatering. F. eks. ikke alle "info"-ikoner i admin er fikset.. Det må gås gjennom alle "info"-ikoner (gjelder både admin og publid) og sjekke at tooltip dukker opp.. Hvis ikke må dette fikses.. F.eks.

En slik (gammel):

<span class="help"><a id="ep_sendPass" href="#" onclick="return false;"><img src="' . $this->helpIcon . '"></a></span>

må erstattes med denne.

<span class="help"><img src="' . $this->helpIcon . '"></span><div class="tooltip">'.$this->oL->get_text('labels', 'Send passord').'</div></span>

Før brukte vi ajax for å hente hjelpe-teksten (info-knapper) men nå henter vi all teksten og vises kun når vi holder musen over ikonen.. Det som må passes på i db er hvorvidt en tekst

skal gjelde hele applikasjonen dvs. appid = vevtest eller appid = vevtest_perm_1,2,3 osv..

  • jeg har laget en logdb på trell. Dette er log-db hvor vi kan logge alt brukeren gjør.. Jeg bruker den mest til debugging men kan også brukes til å se historien om en deltaker (når logger seg på, feil brukernavn eller passord, session slutt, begynner å ta test, avslutter testen, tildelte prøver, ikke nok prøveark, ikke gyldig prøveoppsettid osv).. Asgeir: gidder du bare å kopiere/dumpe logdb til mysql.hf.uio.no.. 
  • "fjern"-knappen i proveoppsett-tabellen og i "info om bruker" sletter brukeren helt..(kanskje det fjernes kun når deltaker har ingen leveringer) Skal det være sånn?
  • Fiks.. Hva skal stå her... $mail->setFrom ( "no-reply@webtest.hf.uio.no" ); Her må det legges ett felt til i db (tror at det blir i proveoppsett). 
  • Ved utsending av epost til påmeldte skal reply-to settes i henhold til oppsett av prøve - Damir
  • registrering av reply-to for perm og prøver, nytt skjema for perm, nytt felt i prøver - Damir
  • Ved tomt reply-to for prøve bruker vi perm-kontaktadresse - Damir
  • Lage rapport for passord-utdeling
  • Lage rapport for resultat-oppslag
  • Sette riktige rettigheter hver gang man velger xml-fila i språkadministrasjon. - obsolete
  • Legge multilang-ting i DB - Asgeir
  • dok manuell oppretting av språkfil for hver ny mappe
  • Logg over sendte epost. Legge inn under hver bruker.
  • Finn bruker funksjonen. Søk etter brukere med nasjonalitet alle, finner ikke brukere som har ikke registrert som nasjonalitet. - Damir


Testing/dokumentasjon (ikke viktig)
  • Teste alt, skrive dokumentasjon (beskrive roller i SSO), lage sympa lister, språkvask
  • Gå igjennom all hjelpedokumentasjon. Sjekk hva som allerede står i wiki-dok.

Fase 3 (etterhvert)

  • Prøveresultater må lagres også mens studenten tar prøven.
  • Profil (det må impl. UIO profil under admin) -
  • Gjøre om til Zend (MVC)
  • Grensesnitt for arkiv
  • Flerespråk for innhold og GS (gjerne i DB)
  • HC tegn (special chars)
  • "statistikkpakke" mot arkiv

Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer.