Raw materials

From hf/iakh/sarc
Revision as of 10:20, 3 March 2010 by Sigrist@uio.no (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Raw material refers to the stone from which debitage, tools etc. are produced. A number of raw materials were used in pre-history, the most common feature of these materials is that they have the property of conchoidal fracture thus enabling the knapper to control the core and produce predictable outcomes of the knapping procedure.

 

Raw materials cover the minerals and rocks that were utilized to produce tools during the Stone Age. These raw materials have certain properties which makes it possible for a toolmaker to control and predict the production of tools by using intentionally chosen methods and techniques. This overview is not complete, but gives a good impression of preferred raw materials in the norwegian Stone Age. The overview seeks to explain why these raw materials were selected for tool production.

Most lithic raw material is procured as nodules (nodules have rounded edges but can be in various shapes as opposed to a cobble which is rounded and roughly spherical). Flint is most often found in this form but there is also tabular flint that is procured from vertical or horizontal seams. Other lithic raw materials may be procured from eroded out material. Raw material such as slate will come in parallel-sided slabs.

 

Acquisition of raw materials

See chaine operatoire section.

Shorter version:

A raw material is selected in accordance with the purpose of production. The choice is further limited by both natural and social factors. The natural limitations should be accounted for before social factors can be discussed (Inizan et al. 1999[1]).

Different purposes of production
 1. Production of functional tools for everyday tasks: Axes, knives, scrapers, projectiles, burins, borers etc
 2. Production of prestige tools (often requires raw materials of high quality)
 3. Testing of raw materials
 4. Apprenticeship (see technological skill)

 

Natural limitations

If a high quality raw material is not available, the knapper must use what is available in the area. This can affect the choice and quality of tool production.

 1. Availability/territory
 2. Raw material properties

=

=====
Social limitations

The choice of raw material might be limited by background, tradition and skill.

 1. Tradition and personal preference
 2. Technological skill: Beginners may have problems with selecting raw material with decent properties due to lack of experience. Usually, beginners are not using high quality material when practicing their skill.


Raw materials cover the minerals and rocks that were utilized to produce tools during the Stone Age. These raw materials have certain properties which makes it possible for a toolmaker to control and predict the production of tools by using intentionally chosen methods and techniques. This overview is not complete, but gives a good impression of preferred raw materials in the norwegian Stone Age. The overview seeks to explain why these raw materials were selected for tool production.

Raw material properties

Several properties are considered vital to the selection of raw material for tool production. A single raw material will not necessarily inhabit all of these properties at the same time. Below a short description of these properties, which probably were considered important by prehistoric people, are listed (Andrefsky 1998; Crabtree 1982[2]; Inizan et al. 1999[1]; Whittaker 1994[3]; Eriksen 2000; Eigeland 2007).

Conchoidal fracture

The word “conchoidal” derives from greek and means shell or shell-like. A raw material with a conchoidal fracture will produce flakes that have the shape of a shell (or surface like a shell)


The advantage of raw materials with this type of fracture is the controlled production of tools it will result in. Since a conchoidal fracture leaves a smooth surface, the knapper can shape the block or core exactly as he desires. Furthermore, it is possible to predict the next step in the production sequence since the knapper knows how the raw material will react to percussion. A rock like granite, for example, does not have a conchoidal fracture and will react differently. The granite will fracture into irregular fragments and leave a rugged surface.

Homogeneous structure

Et råstoff med en homogen struktur er ensartet gjennom hele blokken. Det vil si at det ikke har inklusjoner, sprekker, frakturlinjer, feil eller andre urenheter i seg. Slike sprekker og urenheter, som for eksempel frostsprekker (hvor vann har trengt inn i porene i bergarten og frosset til is) og fossiler, kan hemme en ellers kontrollert produksjon ved å forårsake uforutsigbare brudd. Mange bergarter, som har en grovkornet struktur bygget opp av flere synlige mineraler i ulike størrelser, vil ofte bli betegnet som heterogene.

Grain size

Råstoff med en finkornet struktur er bergarter hvis mineraler ikke har formet krystaller (amorf) eller hvor mineralene er så mikroskopiske at man ikke kan se dem med det blotte øyet (kryptokrystallinsk). En finkornet struktur er ofte et tegn på at bergarten eller mineralet har et konkoidalt brudd (men det finnes unntak). Flint er et eksempel på et råstoff med en slik struktur, mens gneis og granitt er eksempler på det motsatte.


I litteraturen blir ofte bergarter med en finkornet struktur regnet som overlegen grovkornete fordi de er enklere å forme og bearbeide til redskaper.

Elasticity

En fjerde egenskap som regnes som viktig er elastisitet. En gummiball er elastisk. Hvis man klemmer på den, og så slipper grepet, vil den gå tilbake til sin opprinnelige form. Dette er elastisitet. Det samme prinsippet gjelder for enkelte råstoff som også går tilbake til sin opprinnelige form etter at de har blitt slått (Bergarter vil imidlertid aldri være like elastisk som en gummiball fordi de samtidig er sprø, se nedenfor). En bergart som mangler elastisitet vil ofte brekke under produksjon fordi den ikke tåler kraften i slaget. En produksjon med et råstoff uten elastisitet kan være ukontrollerbar ettersom uventede brudd stadig vekk vil forekomme.

Brittleness

Egenskapen sprøhet viser til at er råstoff er lett å slå, det vil si at man trenger å bruke relativt lite kraft i slaget for å få av avslag. Slik sett responderer et sprøtt råstoff umiddelbart på et slag utenfra. Fordelen med dette er at man bevarer den indre kvaliteten på bergarten siden mange slag (som ofte må til hvis bergarten ikke er sprø), produserer sprekker og frakturlinjer i råstoffets indre struktur, noe som kan forårsake feil i produksjonen på et senere tidspunkt.

Sharpness

En viktig egenskap ved råstoff har uten tvil vært å kunne produsere svært skarpe egger til kutting og prosjektiler. Det finnes flere råstoff som verken har konkoidalt brudd eller en homogen struktur, for eksempel varianter av kvarts, som likevel kan produsere spesielt skarpe egger. I mange tilfeller kan skarpe egger ha veid tyngre enn god huggekvalitet.

Durability

Redskaper som blir produsert i robuste og slitesterke råstoff vil vare lenge og tåle mer, og man slipper å fornye egger ofte. Ofte unngår man også å retusjere kanten på redskapet fordi den er sterk nok i seg selv på grunn av styrken i råstoffet. Flint, som er et sprøtt råstoff, vil ikke være like holdbart som robuste, harde bergarter som grovkornete kvartsitter, diabas og basalt ved enkelte aktiviteter som hugging, graving og skraping.

Availability

Tilgjengelighet er ikke en geologisk egenskap, men spiller likevel en viktig rolle i valg av råstoff til produksjon av redskaper. I hvilken grad det var tilgjengelig råstoff av god kvalitet lokalt eller om dette måtte importeres utenfra var en faktor de forhistoriske menneskene måtte ta hensyn til. Tilgjengelighet blir sjelden diskutert i forskning utført i flintrike regioner.

Colour

Fargen og utseendet til et råstoff kan også ha hatt en betyding i utvelgelsen. Hvis flere ulike råstoff med de samme teknologiske egenskapene var tilgjengelig i et gitt område er det trolig at man valgte ut fra smak og estetikk.

Raw material types

Geology is the science of the Earth and especially the composition of the earth’s crust and its development through time. Almost every natural raw material is found in the geological construction of the crust (Bjørlykke 2000:9).

Geology in archaeology

Minerals and rocks are the most stable and resistant materials of the earth’s surface. This is why Stone Age tools produced in these materials will outlast tools of organic materials. Thus, knowledge of geology is important to explore the largest source of information of the early prehistory. During the Stone Age a number of different minerals and rocks were utilized. For the prehistoric toolmaker the procurement of applicable raw material was the first, and most important, step of the tool production.


The availability of high quality raw materials vary, and is further limited by the geological circumstances of a given area. In many cases, the localization of a site and the movement across the landscape (mobility) can be more or less determined by the raw material sources. As archaeologists, it is important to know where certain types of raw materials can be found and which properties they inhabit. As such it is important to know how minerals and rocks are defined and separated into distinct groups after their geological origin.

Raw material types

A rock consists of two or more minerals (Dons 1996:7). Rocks are divided into three main categories based on origin. These categories are described in their separate pages

A mineral is a chemical element or a chemical compound formed by geological processes (Dons 1996:7). There exists over 4000 minerals, but only between 20-25 of these are common enough to form rocks. A few examples of well known minerals are quartz, feldspar, orthoclase, fluorite, muscovite and olivine. Every mineral has a specific chemistry and structure which gives it distinctive physical properties like color, hardness and fracture. It is the chemical compound which is the key to understand why some minerals were exploited in prehistory. Quartz (Sio2) is the most constant of all minerals, and fine grained variants of this mineral (silicates) were often utilized to make tools.

Silicate raw materials

Igneous raw materials

Sedimentary raw materials

Metamorphic raw materials

Modern raw materials

Other raw materials

Natural alteration

Main article: Natural alteration.

Raw material, and the products of a given raw material, can be altered by both natural and human processes before, during and after production. These alterations can change the quality and appearance of a raw material which make it more difficult to interpret. Below a number of terms and processes are described to make it easier to explain what we observe.
Lithic material can altered by natural processes so that they sometimes resemble tools. Such lithics are known as eoliths. Also some lithic material can appear to be polished by agencies such as wind and sand, often referred to as desert polish. Also debitage can be altered by natural processes such as heat, frost
and patination.

 1. 1.0 1.1 Inizan, M.-L., M. Reduron-Ballinger, H. Roche and J. Tixier 1999 Technology and Terminology of Knapped Stone. English ed. Translated by J. Féblot-Augustins. CREP, Nanterre.
 2. Crabtree, Don E. 1982 An Introduction to Flintworking. Occasional Papers of the Idaho Museum of Natural History 28.
 3. Whittaker, J.C. 1994 Flint knapping: making and understanding stone tools. University of Texas Press, Austin.