Muldyret

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Muldyret er en skulptur laget av den norske billedhuggeren Kristian Blystad (f. 1946) for Rikshospitalet i 2000.

Motivbeskrivelse

I Muldyret er formen sterkt forenklet og geometrisert, noe som gir et arkaisk uttrykk. Av detaljer er hovene markert. Det er ingen munn, øyne eller nese, og bare en svakt antydet man. Bare det essensielle i grunnformen er hugget fram. Skulpturen er figurativ, men fremstår som stilisert, og med kantete og solide former. Den understreker egenskaper vi tillegger muldyret; styrke og stahet fra eselet, eleganse og stolthet fra hesten. Muldyret er i stående helfigur.

Kristian Blystad, Muldyret. BONO 2009. Foto B. Stolpmann ©

Muldyret er hugget i grovkornet mørk diabas. Dette står i kontrast til sokkelen av polert larvikitt. [1] Stenbruken symboliserer soliditet, styrke og tradisjon. På brystet har muldyret en stor, ujevn gullflekk som bryter med resten av figuren. Muldyret står som på en øy. Vannet renner ut via et munnstykke ved muldyrets forben, ned i en forlengelse av sokkelen, som en elv som munner ut i et basseng. Bassenget knytter bygg og skulptur sammen. Blystad har hugget både sokkel og skulptur.

På ryggen har muldyret en tredelt bør i lysere og kaldere gråtone. Børen består av tykke, rektangulære klosser der den ene dekker hele overflaten på ryggen og de to andre henger ned fra hver sin side. Fargen på beleggningsteinene foran hovedinngangen, har samme lyse gråtone som børen. Dette binder skulpturen og bakken sammen og er med på å skape en fargeforbindelse til søylene i inngangspartiet.

Kontekst

Verket ser ut til å være laget spesielt for plasseringen på det åpne inngangstorget, med det sentrale punkt i sykehusanlegget, tårnet, som bakgrunn. Skulpturen står på venstre side av hovedinngangen sett utenfra. Den er vendt delvis inn mot bygget, og med bakenden mot hovedinngangsdøren. Torget den står på åpner for et vidt utsyn over Oslo, og slipper masse lys og åpen himmel inn rundt skulpturen. På hver side av Muldyret og hovedinngangen er det bygningsfløyer som «strekker ‘armene’ ut, favner og ønsker velkommen til den som ankommer sykehuset.»

Blystads valg av materiale og skulpturens plassering får den til å fremstå som en integrert del av utemiljøet. Brunskjæret på sidene og halen til dyret skaper en forbindelse til de brunlige fargene i hospitalets vegger, samt benkene rundt. Plasseringen inn mot bygget, vekk fra gangveien gir en diskret effekt, mens friområdet rundt hindrer at den virker fanget, og gjør den tilgjengelig for de som måtte ønske å betrakte den nærmere.

En målsetting har vært å skape et fysisk miljø som inngir trygghet og tillit. Det nye rikshospitalet har blitt arkitektonisk utformet ut fra forståelsen av at mennesket skal vurderes helhetlig, at man i sykdomsbehandlning skal ta hensyn til hele mennesket. Arkitekturen skal speile en slik idé. Det er det humanistiske innholdet som skal gi arkitekturen uttrykk, ikke teknikken. Teknikken skal betjene, ikke herske. Miljøet på Rikshospitalet er preget av omsorg. Utsmykkingsfondet har tenkt på farger og former, skygge og lys. Et blikk ut til omgivelsene til fellesområdene skal være mulig for pasienten. Man har valgt å bruke enhver mulighet til å stimulere romsopplevelser. Rikshospitalet skal være som en livaktig "by". En plass for mennesker, skapt av mennesker.

Muldyret er integrert i miljøet og har et betydningsinnhold som er relatert til bygningens funksjon: liv, helse, velvære, soliditet, styrke og utholdenhet. Og det er kanskje ikke så rart at man ønsket en skulptur som representerer dette, rett ved hovedinngangen – Muldyret og dets mulige betydningsinnhold står sentralt.

Referanser

  1. Bergersen, Rikets kunst, 116

Bibliografi

Bergersen, Svein H., Sindre Hovednakk, Toril M. Smit, Dag Wiersholm (red.). Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det Nye Rikshospitalet. Oslo: Forlaget Geelmuyden. Kiese, 2000. 

Flor, Harald. Kristian Blystad. Oslo: Messel Forlag as, 2001. 

Eksterne lenker