Stefanny Hillgaard

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Stefanny Hillgård(1925-1990) hadde vært mye ute i verden. Fra hun var ung hadde hun muligheten til å besøke ulike land. I hennes hjemland Bulgaria der hun tidlig ble oppmuntret til kunstnerisk aktivitet og støttet av familie og slektninger slik at hun fikk muligheten til å reise i flere land. Da hun var 25 år ble hun norsk statsborger, senere fikk hun sin utdanning blant annet i Berlin, Paris og Roma.[1]Altså hadde hun uten tvil tilgang til mye av den europeiske kunstutviklingen på 1950 og -60-tallet. Denne kontakten med verden utenfor Norge preget hennes arbeid. Oppsettingen av Totempeler, en lekeskulptur ved Levre skole, skulle være en påminnelse om at vi her i landet bare er en del av verdens befolkning.[2] Det at Hillgård hadde fått sin utdannelse i det sentrale Europa spilte en rolle i hennes utviklingen henimot det abstrakte. Hillgaard lager ikke bare abstrakte figurer og skulpturer. Hun har også laget figurative verker, og man kan noen ganger se figurative elementer i de abstrakte verkene hennes.[3]

Hillgård har deltatt på ulike utstillinger, blant annet i Statens årlige Høstutstillinger (1958, -64, -65, -68,-70, -71, -74, -75), og i Unge Kunstneres Samfunns vårutstillinger (1965, 1967-1971). Utvalg andre utstillinger: Oslo (1965 og 1967), Stavanger (1967), Paris (1966), Stockholm (1970), Danmark (1971), Tønsberg (1971), Amsterdam (1976), Festspillene i Bergen (1979, -80).[4]

Les om Stefanny Hillgaards verk Tankens lek

Referanser

  1. Norsk Kunstner Leksikon, s.v. "Stefanny Hillgaard"
  2. Levre skole, "Barnehagebarn i skolen og..."
  3. Norsk Kunstner Leksikon, s.v. "Stefanny Hillgaard"
  4. Norsk Kunstner Leksikon, s.v. "Stefanny Hillgaard"

Bibliografi

"Barnehagebarn i skolen og skolebarn i barnehagen (10.2.78)" : http:/www.levreskole.no/?artlD=568. (Lesedato: 23.10.2014)

Norsk kunstnerleksikon, bind 2. S.v. "Stefanny Hillgaard".