Symfonia

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Symfonia (laget i 1997) er tittelen på verket av den abstraktkunstneriske grafisk designeren Odd Tandberg. Det er integrert i utsmykkningen av Rikshospitalet i Gaustad i Oslo, og ble først utformet etter en åpen idé-konkurranse avholdt av Rikshospitalet i 1994.[1] Verket er plassert i glassgaten mot sør på Rikshospitalet.

Beskrivelse

Symfonia har et grafisk silkeuttrykk med geometriske former i sterke farger som dekker hele den 17 meter høye glassveggen på Rikshospitalet. Kunstneren har tatt i bruk fargene blått, gult og rødt, der sistnevnte fungerer som den dominerende fargen. Ser en verket i detalj, vil en legge merke til at det er bygget opp av raster, som er en rekke små piksler.[2] Verket består av sirkel- og sylinderformer, samt firkanter som skaper nye figurer når de overlapper hverandre.


Odd Tandberg, Symfonia / Foto: Lillefjære
Odd Tandberg, Symfonia / BONO 2010 Foto: B. Stolpmann ©


Helsebringende kunstverk 

Fordi Symfonia er en del av den non-figurative og den idealiserte kunsten, snakker den mer til tilskuerens underbevisshet og sjel enn til hans/ hennes intellekt og intellektets fundament: materiell persepsjon. Derfor er ikke poenget å avgjøre kunstverkets budskap på en rasjonell måte, men heller å føle og nyte sitt innhold gjennom sansene. Symfonia inviterer betrakteren til å oppleve en visuell nytelse som skal hjelpe å glemme behovet til å forstå of forklare alle sine daglige fenomener som er stortsett basert på hjernens høyreside. [3]


Det blir for komplisert å fastslå hva hver farge og form representerer, men som helhet er det mulig å oppleve energi, en positiv energi som sendes ut til tross for utvendig bakgrunn og indre miljø av bygningen. Sykehusets filosofi er å inspirere beskyttelse og sikkerhet, institusjonen vurderer hvert menneske som et følsomt individ som trenger humane forhold.[4] Symfonia gjenspeiler denne filosofien ved å distrahere observatørene positivt, det er et kunstverk som fungerer som inspirasjon og som formidler trygghet.

Italiensk arkitektur

Rikshospitalet er bygget på det humanistisk grunner, der sykehuset skal gi et godt miljø for pasienter, besøkende og de ansatte ved Rikshospitalet. Man skal kunne føle trygghet, ved bruk av farge, form og materialer , som har vært utgjørende for kunstsamlingen. Arkitektenes mål for Rikshospitalet var å bygge sykehuset som en italiensk landsby, der landsbyen skulle inneholde den tradisjonelle formen med torg, kirke, tårn og hovedgate.[5] Her er det sannsynlig at Odd Tandbergs verk, Symfonia skal representere den italienske kirken i landsbyen.

Solen er den største energikilden vi har og der lyset er forutsetning for liv og vekst,[6] der rytmen mellom dag og natt får det naturlige lyset til å gå gjennom det transparente verket og skaper en fargerefleksjon over sørgaten, der verket befinner seg. Lyset for seg selv er en betegnelse for det gode, hvor man kan se symbolikken i motsetningen mellom lyset, mellom natt og dag, det gode og det onde, og godt og vondt, er faktorer som er kontraster mot seg selv, likedan som Symfonia går verket gjennom dag og natt, der lyset skinner igjennom, og derfor kan representere det gode, og noe som er godt. Og når verket mister sin belysning, blir en mindre optimistisk side, men en realistisk mørk side.[7] Der dette er realiteten for et sykehus, hele livsløpet fra vugge til grav.

Referanser

[1]
  1. Dag Wiersholm, Nytt Rikshospital. (Ram-Galleri, 1995) http://www.ramgalleri.no/mai_utstilling_95.html
  2. Hva er Raster Bilder?.(Vistaprint, 2001-2011) http://www.vistaprint.no/vp/ns/propath/UploadResources.aspx?&GP=10%2f28%2f2011+10%3a50%3a42+AM&GPS=2222379063&GNF=0&GPLSID=
  3. Kolstad, Arnulf. Helbredende kunst- finnes det? Betydningen av utsmykking og estetikk i helseinstitusjoner Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 8 (2007) : 991-994. (oppsøkt 02.09.2011) http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=28739&a=2
  4. Kolstad, Arnulf Kunsthospitalet Åpent Rom Nr.2 (2009):10 (oppsøkt 28.08.2011) http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/aapentrom/aapent_rom_2009_2.pdf
  5. Arnulf Kolstad og Elisabeth Kirkeng, ”Rikshospitalet”, Åpent rom nr. 2 (2009): 14.
  6. Lise Gotfredsen, Bildets formspråk. (universitetsforlaget 2003), 206
  7. Lise Gotfredsen, Bildets formspråk. (universitetsforlaget 2003), 113


Bibliografi

Hellandsjø, Karin. Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945-1965. Oslo: Gyldendal, 1978.

Gotfredsen, Lise. Bildets formspråk. Universitetsforlaget, 2003.

Eksterne lenker