Twisted Game 4

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Eivind Blaker laget verket Twisted Game 4 i 2011som del av en abstrakt serie på fire til utstillingen State of Mind i Galleri Brandstrup. Twisted Game 4 er ikke et bestillingsverk, men Universitetet i Oslo kjøpte i 2012 relieffet i forbindelse med etableringen av det nye Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.[1] Verket henger i andre etasje i Det Matematiske-Naturvitenskapelige fakultet. Verket har en størrelse på 108 x 175 x 4,2 cm og er laget av aluminium og billakk. Relieffet er fast integrert i veggen.  
Eivind Blaker, Twisted Game 4, 2011. Foto: Arthur Sand

Beskrivelse av verket

Klassisk wildstyle

Verket er nonfigurativt og består av fire nyanser rødt og fem nyanser blått. Ved første blikk legger jeg merke til den tydelige røde diagonalen retter mot høyre midt i bildet og som deler bildet i to. Den blir fremhevet i kontrast til den mer distanserte blå bakgrunnen. Så vandrer blikket oppover og hviler på toppen av verket. Her skyter en markant oransje topp i forgrunnen. Bak den oransje er en mørke blå større flate. Dette skaper en komplementærkontrast. Samtidig kan man påpeke at diagonalen også blir skutt fram mot den blå bakgrunnen. Den generelle fargefordelingen er blå nyanser i øvre halvdel og røde nyanser i nedre halvdel av relieffet.

Siden det er et abstrakt verk vil de formale kvalitetene bli satt i fokus.[2] Man kan likevel si at de formale kvalitetene har visse virkninger. Hele verket består av bestemte plater plassert i en flat verden. Likevel har verket har en reel dybde i seg fordi det er et relieff, det vil si et hevet arbeid. Det er et arbeid med flere nivåer mot en plan grunnflate. Dette gjør at verket kun kan ses fra en bestemt synssektor i likhet med bildekunst.[3] En dybde blir også skapt ved overlapping.

De opphøyde elementene skaper en sterk skygge på undersiden av figuren. Billakken har en høy refleksjon og reflekterer lyset i rommet. Dette skaper en lys- og skyggekontraster som forsterker dybdefølelsen. I refleksjonen speiles den sanselige verden slik at verden utenfor og bildeverden forenes.

Gjennom fargekontrastene skapes det også en dybde. De varme fargene (rødtonene) virker mer stimulerende enn de kalde fargene (blåtonene) som er mer beroligende og rolige.[4] I dette verket vises ulike grader av duse og intense fargeklanger, fra intens orange til den avslappende lysegråtonen. Rødfargene har en tendens til å strekke seg frem til forgrunn mens den mer passive blåfargen trekker seg bakover i verket.

I formspråket har verket også kontraster. Formene veksler mellom å være spisse, buede og rette. Formene er mye av de samme formene som er å finne i graffiti kunst. Samtidig vurderer jeg at det ikke virker ødeleggende for en ryddig harmoni. De rette linjene skaper orden mens de buede fører deg gjennom en pulserende strøm gjennom verket.

«Twisted» kan oversettes med fordreid eller vridd. Forvridd spill, hva betyr det? Er det et bestemt objekt som er forvridd? Kan man oversette det til formlek? I så fall får tittelen en annen betydning. Det er kanskje gjennomarbeidet men er likevel en del av en leken skapelsesprosess, en form for planlagt lek. Eivind Blaker poengterer flere ganger viktigheten av logikk i hans verk på hans hjemmeside. Han skriver at han ser ting som et puslespill og nyter prosessen med å lage hver brikke til en logisk del av helheten.[5]

Annen kunst i relasjon til Blakers abstrakte uttrykk

 Linjene, fargene og samspillet mellom de ulike formene i Twisted Game 4 danner et udefinert formspråk som kan minne om stilsjangeren til kunstnere på 1940-50tallet (Pollock, Kine, Rothko, Newman og de Kooning). Denne retningen kalles abstrakt ekspresjonisme og har som kjennetegn at den er subjektivt søkende. Allikevel har kanskje nettopp relieffet Twisted Game 4, sterkere likhetstrekk til abstrakt illusjonisme som etablerte seg i USA utover 1960-70tallet. Til tross for at dette er en malerkunst, så har strømningen som kjennetegn at maleriene domineres av slagskygger og andre illusjonistiske kunstgrep.[6] Dette er et sentralt likhetstrekk som er å finne i verket Twisted Game 4. I erstatning til malte skygger, blir skyggene i Blakers verk til som en effekt av relieffet. Dette er et særpreg ved hans abstrakte verk.   

Abstrakt aluminiumsgraffiti

Twisted game-serien er i mindre grad inspirert av tegneserieestetikken enn resten av Eivind Blakers kunst. Formspråket i Twisted game-serien kan ligne graffitiens, uttryksformen som blomstret i undergrunnsmiljøene i New York fra 1980-tallet. Først etter filmen Beat street fra 1984 ble hiphop-kulturen et internasjonalt fenomen. Formspråket i Twisted game 4 minner om en krysning mellom stilformene historiker Jo Brochmann har kalt wildstyle og smudhet.[7] Twisted game 4 er uten tvil mindre energisk enn klassisk wildstyle, uten de rette linjene og harde vinklene, men med smudhetens harmoniske flyt og former.  

Referanser

  1. https://docs.google.com/document/d/1T5SsgGOfNPjnqbnS8chEkwSRVNPKXnUMU7oj6PTfxs8/edit?usp=sharing
  2. Mørstad, Malerileksikon, 7-8
  3. Mørstad, Skulpturleksikon, 108-10
  4. Store, norske leksikon online, s.v. “farge”.
  5. Blaker, Eivind. «About me».
  6. Mørstad, Malerleksikon, 8
  7. Jo Brochmann, Tagging: en bok om stygt som pent

Bibliografi

Mørstad, Erik (2007): Malerileksikon. Oslo: Unipub

Mørstad, Erik (2007): Skulpturleksikon. Bergen: Fagbokforlaget

Blaker, Eivind. «About me». Oppsøkt 09.09.2015. http://eivindblaker.net/about-me/ 

Brochmann, Jo. Tagging: en bok om stygt som pent, Oslo 2014: Flamme forlag.

Store norske leksikon online. S.v. “farge”. Oppsøkt 10.09.15. https://snl.no/farge

Vedlegg - Ulla Uberg om kjøpet av Twisted game 4

https://docs.google.com/document/d/1T5SsgGOfNPjnqbnS8chEkwSRVNPKXnUMU7oj6PTfxs8/edit?usp=sharing