Urtid - nåtid

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Urtid-Nåtid (1981-1986) er laget av den samiske kunstneren Iver Jåks (1932-2007). Skulpturene hans er regnet som moderne samisk kunst, også kalt for ”dáidda” på samisk. Urtid-Nåtid er en slik skulptur. Den er laget mellom 1981 og 1986, og har vært en del av kunstsamlingen til Rikshospitalet siden 1997. Urtid-Nåtid er plassert i en glassmonter. Den har en høyde på 144 centimeter og en bredde og dybde på 81 centimeter.

Iver Jåks, Urtid - nåtid, 1981-1986. Foto: Brigitte Stolpmann
Iver Jåks, Urtid - nåtid, 1981-1986. Foto: Brigitte Stolpmann


Motivbeskrivelse

Materialbruken består av tre, skinn og horn. Skulpturen består av en sokkel i tre, med tre stokker stikkende ut på toppen av stammen. Stokkene er langt mer organisk utskårede enn stammen, men kunstneren har likevel valgt å spikke av all den naturlige barken på stokkene – dog på en grov måte. Fra den ene stokken henger det et lite reinsdyrhorn og en trommehammerliknende gjenstand (treklubbe). Fra den andre stokken henger det et rundt trestykke. Alle disse tingene henger fra solide reimer laget av dyreskinn på en håndverksmessig måte. Stokkene er ikke behandlet på noen annen måte enn at barken er spikket av treverket. Urtid-Nåtid er tydeligvis en bevegelig skulptur; dette vises av elementene som henger fritt i skinnreimen. Stammen i seg selv er på den annen side statisk og utskåret på en mer unaturlig måte.

Materialer

"Når jeg arbeider med miniskulpturene, prøver jeg å bruke kniven så forsiktig så jeg ikke kutter fibrene. Det kan føles ut som jeg påfører treet smerte hvis jeg kutter forkjært[1]."

"Som kunsthåndverker tilegnet han seg omfattende kunnskaper om de ulike materialenes egenskaper, deres iboende vesen(…)Han forsøker aldri å presse en idé eller form på råstoffet, men tar utgangspunkt i materialets muligheter og begrensninger når han jobber"[2]

Vi ser tydelig at materiale spiller en viktig rolle i hans verk. I forhold til hornet og treklubbens gjenkjennelige form er den organiske gjenstanden et bilde på å naturens egen ready-made kunst. Kunstneren var bevisst opptatt av å bevare de naturlige formene og egenskapene, skapt av naturen, av respekt for naturens egne verk. På stammen kan man se årringer nøye utskjært for å beholde treets egne mønster. Han hadde en beundringsverdig respekt for materialene han brukte og en tro på at de var noe eget i seg selv. 

”(...) Små ting og materialer settes sammen i kombinasjonsstykker: planker, tresplinter, tauverk, reinhorn, bein, stein og lær. Det handler om funnet materiale eller om gjenstander som er marginalt bearbeidet (...)” [3]

Formalanalyse

Ofringer kunne ofte skje foran menneskelagde treskulpturer som denne, også kalt en seide. Treklubben trekker også inn de religiøse verdiene, da det samiske folkets sies å være animistisk (tro på at naturen har sjel) og hvor åndene man kommuniserte med og ofret til, kunne leve i stener, fjell og natur. Klubben, i samisk tro, kan være et symbol på guden Bieggolmmai, som med to klubber eller spader, kunne herske over vind og skyve den bort når det blåste opp for fullt[4]. Klubben gir også streke assosiasjoner til runebommehammeren og noaiden, som skulle forbinde det menneskelige med det åndelige i samisk tro. Erotikk har også hatt er større betydning i den førkristne samiske mytologien, og er noe kunstneren har blitt sterkt kritisert for i hans kunst, da man har sammenlignet noen av gjenstandene med kjønnsorganer. [5].

Verkets kontekst

Ved å plassere verket sitt i en moderne kunstkontekst, trekker Jåks tråder fra det eldre til det moderne. Plasseringen av verket, på Rikshospitalet, er også med på å danne den sterke kontrasten som han tar opp i tittelen på verket. I slik kontekst blir verkets tittel et viktig redskap, Urtid og nåtid, fortiden og samtiden, en integrasjon med den synlige verden. Verkets intensjonen kan være et ønske om å kommunisere med omverdenen. Et verk som ønsker å kommunisere med hvert enkelt menneske, der etnisk bakgrunn blir lagt til side og der sjelelig likhet blir verdsatt, et verk for allmennheten.

Referanser

  1. Iver Jåks sitert i Nils Jernsletten, “Ánddir Ivvár jagis 2002”, i Ofelas Iver Jåks Veiviseren, redigert av Bjarne Eilertsen et al. (Tromsø: Ravnetrykk nr 28, 2002): 17.
  2. Caroline Serck-Hanssen, “Iver Jåks’ kunstnerskap-et riss” i Ofelas Iver Jåks Veiviseren, redigert av Bjarne Eilertsen et al. (Tromsø: Ravnetrykk nr 28, 2002): 40.
  3. Øystein Ustvedt, Ny norsk kunst: etter 1990 (Bergen: Fagbokforlaget, 2011) s.149
  4. http://www.snl.no/samer
  5. Serck-Hanssen, “Iver Jåks’ kunstnerskap-et riss”: 47

Bibliografi

Aarseth, Bjørn. ”Iver Jåks – Utdypningsartikkel”. Store Norske Leksikon nettutgave. Oppsøkt 10. september, 2012. biografi/Iver Jåks/utdypning  http://snl.no/.nbl_biografi/Iver_J%C3%A5ks/utdypning

Bergersen, Svein H. et al. Rikets kunst. Oslo: Forlaget Geelmuyden.Kiese/Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, 2000.

Giske, Harald. ”Samer – Samisk billedkunst og doudji". Store Norske Leksikon nettutgave. Oppsøkt 10.september,2012:  http://snl.no/samer#menuitem13

Jernsletten, Nils. “Ánddir Ivvár jagis 2002”. I Ofelas Iver Jåks Veiviseren, redigert av Bjarne Eilertsen et al. Tromsø:        Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie Ravnetrykk nr 28, 2002: 17

Serch-Hansen, Caroline. “Iver Jåks’ kunstnerskap-et riss”. I Ofelas Iver Jåks Veiviseren, redigert av Bjarne Eilertsen et al.  Tromsø: Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie Ravnetrykk nr 28, 2002: 40,47

Snarby, Irene. “Iver Jåks-formidler av den samiske kulturarven”. I Ofelas Iver Jåks Veiviseren, redigert av Bjarne Eilertsen  et al. Tromsø: Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie Ravnetrykk nr 28, 2002: 76[1]

Ustvedt, Øystein. Ny norsk kunst: etter 1990. Bergen: Fagbokforlaget, 2011

Eksterne lenker