Agnes Hiorth

Fra hf/ifikk/kun1000
Revisjon per 24. okt. 2019 kl. 15:12 av Annybf@uio.no (diskusjon | bidrag) (Les om Agnes Hiorths verk)

Hopp til: navigasjon, søk

Biografi

Agnes Hiort er en norsk portrettmaler som ble født i Christiania den 5 mai. 1899. Agnes vokste opp i en velstående familie der hennes mor også drev med kunst.[1] Dette kan ha medvirket at Agnes Hiorth ble inspirert av sin egen mor til å begynne å male selv. Hiorth studerte under malere som Harald Brun og Pola Gauguin. Selv om hun er mest kjent som portrettmaler malte hun andre motivtyper, for eksempel landskapsmalerier og religiøse komposisjoner. Hun er spesielt kjent for sine portrettmalerier av kongefamilien, politikere og andre høytstående personer i samfunnet. Et av Hiorths portretter er av Kristine Bonnevie fra 1940. Agnes Hiorth ble 85 år og døde den 30. November i 1984 i Oslo.[2] Hiort skapte seg en stor karriere som kunstner og var en av 1900-tallets mest brukte portrettkunstnere i Norge.

Les om Agnes Hiorths verk

Portrettradisjon i Norge

Portrett som kunstfremstilling har lang tradisjon bak seg, hvor det finnes ulike metoder å utføre portrettkunst med. Det vanligste er skulptur og byste, maleri eller fotografi. Portrettmalerier følger visse retningslinjer, spesielt når det gjelder portrettering av autoritære mennesker, som ledere, vitenskapsmenn eller professorer, som vi ser eksempel på ved portrettet av Castberg. Det gjelder å vise respekt for personens som portretteres, og portrettet skal være relevant og fremstille personen på en positiv måte.

På starten av 1800-tallet økte produksjonen av portrettmalerier av vitenskaps- og embetsmenn. På denne tiden var portrettkunstens hovedhensikt å vektlegge sosial status for de avbildene, og henvise til deres posisjon.

Maleriet av Frede Castberg er malt i 1959, og på denne tiden lå fokuset mindre på sosial status, og mer på å skildre individets personlighetstrekk.

Litteratur

Lerberg, Ellen J. S.v. "Agnes Hiorth". Norsk biografiske leksikon. 2009, 13. februar. https://nbl.snl.no/Agnes_Hiorth. Lesedato: 10. oktober 2019.

Referanse

  1. Lerberg, s.v. "Agnes Hiorth", Norsk biografisk leksikon, online.
  2. Lerberg, s.v. "Agnes Hiorth", Norsk biografisk leksikon, online.