Cage

Fra hf/ifikk/kun1000
Revisjon per 29. okt. 2019 kl. 10:02 av Linnhhe@uio.no (diskusjon | bidrag) (la til introduksjon, samt referanseliste)

Hopp til: navigasjon, søk
Øystein Dahlstrøm, Cage, 2008. Foto: UiO/Arthur Sand.
Cage (2008) er et fotografi av kunstfotografen Øystein Dahlstrøm. Fotografiet måler 125 x 215cm, og er et c-print montert på plexiglass. Verket ble først stilt ut på Hordaland Kunstsenter i 2008,[1] men tilhører nå Universitetet i Oslos kunstsamling. Siden innkjøpet i 2012 har fotografiet stått i Vilhelm Bjerknes Hus. Både innkjøp og plassering av verket ble gjort i samarbeid med arkitekten som var ansvarlig for rehabiliteringen av bygget, og tanken bak plasseringen var at bildet skulle spille med bygningens arkitektur.[2]

Motiv og innhold

Verkets motiv er bygget opp av søyler i hvit-, grå- og sortnyanser som danner et slags bur i noe som ligner et parkeringshus. Buret er opplyst, mens omgivelsene rundt ligger i mørket. Man kan imidlertid skimte et tak av betong og asfaltert grunn. Buret er komponert og plassert inn i fotografiet ved hjelp av nyere teknologi - nærmere bestemt fotomanipulasjon (kilde). Cage inneholder kun rette linjer, og alle horisontaler, vertikaler og diagonaler har én eller flere parallelle linjer. Den matematisk-nøyaktige komposisjonen gir bildet et industrielt og mekanisk preg. Det er også minimalistisk i sin fremtoning. Motivet er plassert lengre ned enn opp i det mørke rommet, noe som gjør det tungt, dystert og vekker en følelse av ensomhet. De dominerende fargetonene er kalde, noe som bidrar til at Cage fremstår som et urbant landskap strippet for natur. Ved første øyekast ser verket symmetrisk, midtstilt og nøye planlagt ut. Etter nærmere betraktning kommer noen små uregelmessigheter til syne - som f. eks. skjevhet blant flere av de bakre søylene i buret og flekkene på asfalten. Dette kan tyde på at det likevel finnes spor av noe menneskelig og naturlig i Dahlstrøms fremtidsrettede, dystopiske univers.

Symbolikken uten synsing

Kontekst

Verkets kontekst - sosial, kulturell, historisk sammenheng

Fotokunst

Fotokunstens utvikling

  1. Hordaland Kunstsenter. 2008. "Øystein Dahlstrøm & Unn Fahlstrøm". http://www.kunstsenter.no/tag/exhibitions/54cb5b82784c5e1b63aeed75
  2. Personlig kommunikasjon på e-post mellom Linn Hovde Hestnes og Ulla Uberg, 06.09.19.