Delt form

Fra hf/ifikk/kun1000
Revisjon per 3. nov. 2019 kl. 14:48 av Sandrsu@uio.no (diskusjon | bidrag) (Bibliografi)

Hopp til: navigasjon, søk
Ervin Løffler, Delt form (1981-1983). Foto: UiO/Ulla Uberg.
Delt form (1981-83) er lagd av den ungarsk-norske kunstneren Ervin Løffler (1922-2012). Skulpturen måler 180x200x190 cm, og er støpt i bronse. Siden 2010 har den vært plassert foran SV-fakultetet, høyblokken Eilert Sunds hus B på øvre Blindern.[1]

Beskrivelse av skulpturen

Delt form framstår som en asymmetrisk abstraktfigur, bestående av to deler som ikke er i fysisk kontakt med hverandre. Formene griper inn i hverandre, og verket står derfor tydelig sammen som en helhet. Verket danner en avrundet form, men som brytes opp av skarpe og harde kanter, og som dermed bidrar til en klar linjedefinisjon. Formen har tre føtter av ulik form og størrelse, som vokser opp fra en sokkel av samme materiale og karakter som resten av skulpturen. Overflaten er polert, men ikke glattpolert.

Skulpturen er plassert på en stor og åpen plass, og forholder seg parallelt i forhold til bakken. De store og solide formene gjør verket svært synlig. Den skiller seg imildertid ikke totalt fra omgivelsene i nærliggende område, da skulpturen er laget med et modernistisk formspråk slik som arkitekturen rundt. Det organiske og myke formspråket gjør at skulpturen bryter med de firkantede bygningene, mens fargetonene og materialet går igjen.

Delt form kan se ut til å kommunisere med skulpturen Brudt form (1980) av Aase Texmon Rygh, som befinner seg i den andre enden av plassen, foran Det humanistiske fakultet. Skulpturene har sin forankring i samme tidsepoke, og har begge titler som gjenspeiler formbrudd. Brudt form har imidlertid en geometrisk framtoning som skiller seg fra Delt form sitt ikke-matematiske uttrykk.

Verkets opprinnelse

Opprinnelig var Delt form en utsmykning til Romsås skole. Løffler leverte utkastet til en åpen konkurranse om kunst til skoler, og inngikk i 1981 kontrakt for skulpturen med Byggeetaten i Oslo kommune. Plasseringen ved Romsås skole var litt isolert, og den ble etter hvert utsatt for tagging, noe som bidro til at man på 2000-tallet begynte å vurdere å flytte den. Flytting ble nødvendig da Romsås senter og området rundt skulle ombygges i 2005, og utbygger ikke lenger fant plass til skulpturen. En tid overtok Norsk billedhoggerforening ansvaret for skulpturen, fjernet taggingen og restaurerte den. Deretter sto den en tid i Billedhoggerforeningens hage ved Carl Berners plass plass[2], men ble også utlånt for kortere perioder, til Christiania torv i regi av Kvadraturforeningen, og på Aker Brygge under Norsk skulpturbiennale 2006.[3] Til Blindern kom den i 2010, da den ble deponert hos UiO gjennom et samarbeid med Oslo kommune og Norsk billedhoggerforening.[4] 

Historisk kontekst

Delt form er laget med et modernistisk uttrykk, i tiden hvor Løffler gikk over til et nonfigurativt uttrykk innenfor det kunsthistorikeren Herbert Read kaller for vitalisme. Her med snakk om skulpturale former som ser vekk fra det mekaniske, og formidler et innebygd liv man kan assosiere med vekst og natur, selv om de ikke representerer noe i naturen selv. Slik som flere av hans verker fra samme periode og fremover, er Delt form et godt eksempel på hvordan Løffler strebet etter å utvikle forholdene mellom masse og hulrom, former som griper inn i hverandre, i sluttede, enhetlige rundformer.

Formal analyse

Bibliografi

Gogstad, Inger (spesialkonsulent i Oslo kommune, Kulturetaten). Personlig kommunikasjon 9. september 2019, bl.a. med referat fra journalføring om Løfflers Delt form i databasen til Oslo kommunes kunstsamling, 1998-2010.

Jarto, Lisbet R. «Skulptur i Oslo.» Kulturspeilet. Oppdatert 28. oktober 2006. http://www.kulturspeilet.no/skulptur-i-oslo/

Norsk kunstnerleksikon, s.v. "Ervin Løffler", av Anne Grete Ljøsne, 04.07.2013. https://nkl.snl.no/Ervin_L%C3%B6ffler

Uberg, Ulla. «Konsentrert form. Delt form av Ervin Løffler, 1981-83, bronse.» Universitetet i Oslo, Kunstsamlingen, Uteskulpturer på Blindern. Oppdatert 9. mai 2012. https://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/kunstloyper/uteskulpturer-pa-blindern/delt-form.html

Roi, Silvano, Gerd Hennum og Guiseppe Cordoni. Klangen av marmor/The Timbre of Marble, Ervin Løffler, billedhugger/Sculptor. Oslo: ervin Løffler, 1996

Referanser

  1. Gogstad, Inger. Personlig kommunikasjon, 2019.
  2. Gogstad, Inger. Personlig kommunikasjon, 2019.
  3. Jarto, Lisbet R. «Skulptur i Oslo», 2006.
  4. Uberg, Ulla. «Konsentrert form», 2012.