Draum

Fra hf/ifikk/kun1000
Revisjon per 22. aug. 2012 kl. 16:09 av Annybf@uio.no (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Bård Breivik, Draum (ursnitt) / BONO 2010 Foto: B. Stolpmann ©

Bård Breiviks skulptur Draum (1998) er plassert nord i glassgaten, som man kommer til når man går inn hovedinngangen til Rikshospitalet. I denne delen av sykehuset ligger det tre poliklinikker, og arkitektens ønske var at disse stoppestedene skulle markeres med hvert sitt kunstverk. Målet med den kunstneriske utsmykkingen av sykehuset var at kunsten skulle gi etgodt, trygt og rikere miljø for menneskene som møter den.


Da det nye Rikshospitalet skulle bygges på Gaustad på 1990-tallet, ble det opprettet et utsmykningsutvalg som hadde ansvar for kunsten på sykehuset. 

Kunstverkene ble plukket ut gjennom en åpen idékonkurranse i ’94 og en lukket konkurranse i ’98, resten av verkene er oppdrag gitt direkte til kunstnerne eller ferdige arbeider som er kjøpt inn. Draum er laget på bestilling fra Utsmykningsutvalget.[1]


Beskrivelse

Kunstverket består av en obelisk, en kubisk søyle, med en overdimensjonert gullmaske som hviler på toppen. Søylen er 12 m høy, måler 40x40 i grunnflaten og veier over 5 tonn.[2] Den østvendte veggen buler ut nederst, men ellers har søylen rette, geometriske former. Steinblokken er laget av Bjerlöv-granitt[3]. Søylen i Draum er hugget ut av samme granittblokk som er brukt i Breiviks skulpturer på Torgallmenningen i Bergen[4], og er hugget ut i ett stykke. De fire veggene har hver sin karakteristikk og har blitt behandlet forskjellig. Tre av sidene er gravert inn med markante horisontale sterker som strekker seg oppover langs hele søylen med jevn avstand. Man finner en

Bård Breivik, Draum / BONO 2010 Foto: B. Stolpmann ©
rekke bevegelseslinjer i steinblokken, hvor noen er tynne og naturlige, mens andre fremstår som aggressive og ekspressive. Masken på toppen er av gullbelagt bronse. Dette er et selvportrett av Bård Breivik.[5]


Breivik er en av de mest markante billedhuggerne i Norge i dag, og har vakt oppsikt med sine verk. Han har alltid interessert seg for objektenes struktur og materiale, og hvordan de er formet gjennom håndtverket. Ved bruken av stein og bronse skaper Breivik en kontrast i Draum. Breivik er kjent for å ta i bruk ulike materialer for å skape en slik kontrast og dette gjør at han får frem det mest karakteristiske ved hvert av de to materialene.[6] Breivik prøver å kombinere det tradisjonelle med interessen for det moderne uttrykket.


Kontekst

Verket er ment til å fungere sammen med arkitekturen som et helhetlig utmykningsprosjekt. Arkitekten ønsket å lage et bygg med hensyn til sykehusets humanistiske grunnfilosofi.[7] Man ville ta hensyn til pasienter som levende og følende medmennesker, og ikke som reparerbare maskiner.[8] Draum har en klar tilknytning til rommet den står i; et gjennomfartsrom med en veldig takhøyde. For å betrakte verket ordentlig, må betrakteren stoppe opp og vende blikket oppover, som i en slags hverdagstilbedelse av livet. Det er også mulig å betrakte verket fra flere etasjer, fra vinduene og bro-overgangene i korridoren. Draum kan være med på å skape en harmonisk, undrende tilnærming til livets hendelser, som er i tråd med det humanistiske sykehusets intensjon med utsmykkingen. I den delen av Rikshospitalet hvor skulpturen befinner seg, er det blitt brukt naturmaterialer med trevegger og gulv av granittplater, og det var et bevisst valg at kunsten her også skulle være i naturmaterialer. På den måten skapes det en ekstra harmoni og helhet i glassgaten.[9]


I en omtale av Breivik på Kulturspeilets hjemmesider, skriver skribenten Kjell Moe følgende om kunstneren: "... han vil likesom ta i bruk hele vårt uterom og gjøre noe med plassen vi begever oss i. For å minne oss på noe, få noen til å tenke og sette igang prosesser".[10] Dette kan være representativt for skulpturen på sykehuset, som kan fungere som en skaper av tankeprosesser og åndelig ro. Granittpålen hvis materiale er et urgammelt stoff og med en form som blir betydningsladet i forhold til rommet og skaper en abstrakt idé, representerer sammen med selvportrettet på toppen en gyllen drøm; drømmen om det naturlige, håpet og livet.  

Referanser


  1. Bergersen, et al. (red.), Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet, 9.
  2. Gjessing, ”Det nye Rikshospitalet: Dramatikk med kunst i kran”, Aftenposten Morgen, 24.09.97, 39
  3. Gjessing, ”Det nye Rikshospitalet: Dramatikk med kunst i kran”, Aftenposten Morgen, 24.09.97, 39.
  4. Breivik, ”Søylene på Torgallmenningen”, Bergens Tidende Morgen, 19.11.02, 25.
  5. Bergersen, et al. (red.), Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet, 28.
  6. Skogland, Bård Breivik og fremveksten av et skulpturmiljø i Bergen på 70-tallet, 42.
  7. Norsk arkitekturforlag, "Rikshospitalet: Bygg", Byggekunst, nr 7, (1999): 12
  8. Norsk arkitekturforlag, "Rikshospitalet: Bygg", Byggekunst, nr 7, (1999): 11
  9. Bergersen, et al. (red.), Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet, 28.
  10. Kjell Moe, "Bård Breivik"


Bibliografi

Bergersen, Svein H. et al. (red.). Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. Oslo: Forlaget Geelmuyden. Kiese, 2000.

Gjessing, Gunvor. "Det nye Rikshospitalet: Dramatikk med kunst i kran". Aftenposten Morgen, 24.09.1997, 39. Tilgjengelig på: http://web.retriever-info.com/services/ archive.html?method=displayDocument&documentId=055004199709240118&serviceId=2 (Oppsøkt 16.09.11)

Moe, Kjell. "Bård Breivik". 2005. http://www.pluto.no/kulturspeilet/faste/art/breivik_vortex.html. Lesedato 04.09.10

Norsk arkitekturforlag. "Riksthospitalet: Bygg". Byggekunst, nr 7, (1999): 9-21.

Skogland, Anne Helene Falnes. Bård Breivik og fremveksten av et skulpturmiljø i Bergen på 70-tallet. Universitetet i Bergen: hovedfagsoppgave i kunsthistorie, 1997.

Eksterne lenker

www.bardbreivik.no/