Forskjell mellom versjoner av «George Bush»

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: Her kommer det tekst høsten 2019)
 
 
(64 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Her kommer det tekst høsten 2019
+
[[Fil:1300-gulbransen.jpg|miniatyr|500x500px|Wenche Gulbransen, ''George Bush,'' fra ''Amerikasuiten,'' 2005-2006. Foto: UiO Kunstsamlingen.]]
 +
 
 +
 
 +
== Motivbeskrivelse ==
 +
Tekstkunstverket ''George Bush'', er laget av av [[Wenche Gulbransen]]. 2005-2006. Print og akryl på lerret. 102 x 204 cm. Det er et postmodernistisk samtidskunstverk med fokus på konsept. Bildet er ett av ni verk, i en serie Gulbrandsen har kalt ''Amerikasuiten.'' <ref>Uberg, "George Bush."</ref>''De''t er preget av et komplekst konseptuelt budskap, som gir det en gåtefull effekt. 
 +
 
 +
== Formale virkemidler ==
 +
Verket George Bush består av to kvadratiske lerretstrykk med tekst. 37 jevnhøye linjer med tekst fyller rektangelet. Disse har siden blitt behandlet med akrylmaling og laseringsteknikk, slik at noe av teksten er mindre synlig. Det kan synes som om dette er gjort både for å manipulere hvordan vi leser tekst, og for å forsterke kunstnerskapets potensielle budskap og personlige tolkninger av verket. Overflaten på lerretet viser at maskeringstape er benyttet, se Illustrasjon.
 +
 
 +
Billedflaten består av fem forskjellige flater som vist i figuren her ved siden av. Teksten i feltene A - D og B - E (gjengitt i bildet her inntil) er identisk, men ulike deler av teksten er forskjellig fremhevet på høyre og venstre side. Teksten til høyre dekker politiske tema, mens teksten til venstre omhandler kunst og kunsthistoriske emner og hvordan disse kan forstås. Midt i flaten (merket C i bildet her inntil) er teksten delvis trukket ut med røde felter uten tekst. Teksten i feltene A – D, B – E og C henger meningsfylt sammen og kan, og trolig skal, leses som tre meningsbærende separate tekster.
 +
 
 +
[[Fil:Overflate.jpg|miniatyr|394x394px|Verkets overflate.]]
 +
 
 +
 
 +
Med ett lineært uttrykk og begrenset fargepalett fremstår verket statisk og hadde fort hatt en anonym fremtoning uten inklusjonen av en kraftig, aggressiv rød linje, en linje som ikke bare griper etter mulige betrakteres oppmerksomhet, men som også understreker verkets tilsynelatende hovedbudskap. Gjennom bruken av farger alluderer verket til en tosidighet og mulig tolkningsmangfold ved å variere verkets tonale fremtoning fra venstre til høyre billeddel. Hvor viktig store deler av verket er, blir derimot etterlatt til tolkning, da de tonale fargeforskjellene kan bli oppfattet som relativt små.
 +
 
 +
Gjennom bruken av horisontale linjer og to billedflater har Gulbrandsen skapt ett rammeverk for mulige tolkninger av verket ved å dra likheter til de lineære egenskapene til en notatbok. Denne kvaliteten, i samsvar med verkets navn og Amerika som sentrert budskap, kan også for mange vekke assosiasjoner til det amerikanske flagget og dets klare lineære uttrykk.
 +
 
 +
Da mye av teksten er lite synlig og det ikke er åpenbart hva teksten vil si, må betrakteren selv bruke fantasien og fylle inn tomrommene. Verket krever aktiv deltakelse fra publikums side.
 +
 
 +
== Konseptkunst ==
 +
For å sette ''George Bush'' innenfor en stil, ville det vært postmodernismen. Det er ingen én type stil som representerer postmodernismen (1980-tallet til tidlig 2000-tallet), men interessen var hovedsaklig på idéer og konsepter i kunsten. Denne tiden kjennetegnes ved sitt fokus på fremgang, både teknologisk og sosialt, og ved sitt fokus på individualitet og samfunn. Den postmoderne stilen er uspesifisert på grunn av at den avfeier de tradisjonelle estetiske formene i kunsten. At det er vanskelig å poengtere et bestemt formaluttrykk i postmodernismen er grunnet globalisering som tok fatt på denne tiden. <ref name=":0">Robertson og McDaniel, "Themes of contemporary art.''"''</ref> I denne kunstretningen eksisterer verk egentlig ikke som objekter, men forblir ideer. Målet er å fremkalle irritasjon, begjær og vitelyst hos betrakteren. Gulbransen benytter seg av tekst som i utgangspunktet er produsert av noen andre. Mye av kunstuttrykket ligger slik i ideen, og formen er kun et middel som skal tjene ideen.
 +
 
 +
For å nevne ett, og det mest tydelige representative for at dette er et konseptkunstverk, ville det vært tittelen ''George Bush''. Det er ikke mye annet i bildet som poengterer så sterkt på selve tema Gulbransen tar opp. Det er tydelig at den tidligere amerikanske presidenten og, hvis man skal anta, den store tragedien 9/11 som rystet hele verden, er i fokus. Gulbransen ønsker å sette lys på hennes tanker og kritikk angående disse tema.
 +
 
 +
[[Fil:Tekst1.jpg|miniatyr|Oppdeling av bildeflaten og sentral tekst|400x400px]]
 +
[[Fil:Tekst2.jpg|miniatyr|Tekst i venstre del av verket|400x400px]]
 +
[[Fil:Tekst3.jpg|miniatyr|Tekst i høyre del av verket|400x400px]]
 +
 
 +
== Kontekst ==
 +
Verket fremstår som åpent og kan fortolkes på mange måter.
 +
=== Politisk ===
 +
Teksten som omhandler kunst og hvordan den kan forstås er i stor grad hentet fra kapittelet «Blurred identities – representing modern life» i Prendergast, ''The Triangle of Representation''. <ref>Prendergast. "Triangle of Representation."</ref> Her hevdes det at moderniteten ikke bare er et estetisk fenomen, men at moderne kunst også er komplisert bundet sammen med det moderne liv. Her drøftes også meningen og verdien av representasjon både som en filosofisk utfordring (Hva betyr det å lage et bilde av noe som ikke finnes?) og et politisk spørsmål (Hvem har rett til å representere hvem?). Kan disse to utsagnene tolkes til å referere til masseødeleggelsesvåpen - som det jo viste seg at Iraks hersker Saddam ikke hadde, og at det stilles spørsmålstegn ved Amerikas rett til å angripe Irak uten støtte fra NATO på vegne av verdenssamfunnet?
 +
 
 +
[[Kategori:Universitetet i Oslo]]
 +
[[Kategori:Maleri]]
 +
[[Kategori:Alle wiki-kunstverk]]
 +
 
 +
== Bibliografi ==
 +
Gulbrandsen, Wenche. "CV". 2019. Tilgjengelig på: https://wenchegulbransen.no/
 +
 
 +
Uberg, Ulla. "George Bush." Maleriet George Bush hører til en serie på 10 selvstendige malerier, kalt Amerika-suiten. (Uio.no) 19.05.11. Tilgjengelig på:[https://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/enkeltverk/maleri/george-bush.html ttps://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/enkeltverk/maleri/george-bush.html]
 +
 
 +
Robertson og McDaniel, "Themes of contemporary art." New York: Oxford University Press. 2005.
 +
 
 +
Prendergast, Christopher. "The Triangle of Representation." New York: Columbia University Press. 2000.
 +
 
 +
'''Referanseliste'''<references />

Nåværende revisjon fra 5. nov. 2019 kl. 13:38

Wenche Gulbransen, George Bush, fra Amerikasuiten, 2005-2006. Foto: UiO Kunstsamlingen.


Motivbeskrivelse

Tekstkunstverket George Bush, er laget av av Wenche Gulbransen. 2005-2006. Print og akryl på lerret. 102 x 204 cm. Det er et postmodernistisk samtidskunstverk med fokus på konsept. Bildet er ett av ni verk, i en serie Gulbrandsen har kalt Amerikasuiten. [1]Det er preget av et komplekst konseptuelt budskap, som gir det en gåtefull effekt.

Formale virkemidler

Verket George Bush består av to kvadratiske lerretstrykk med tekst. 37 jevnhøye linjer med tekst fyller rektangelet. Disse har siden blitt behandlet med akrylmaling og laseringsteknikk, slik at noe av teksten er mindre synlig. Det kan synes som om dette er gjort både for å manipulere hvordan vi leser tekst, og for å forsterke kunstnerskapets potensielle budskap og personlige tolkninger av verket. Overflaten på lerretet viser at maskeringstape er benyttet, se Illustrasjon.

Billedflaten består av fem forskjellige flater som vist i figuren her ved siden av. Teksten i feltene A - D og B - E (gjengitt i bildet her inntil) er identisk, men ulike deler av teksten er forskjellig fremhevet på høyre og venstre side. Teksten til høyre dekker politiske tema, mens teksten til venstre omhandler kunst og kunsthistoriske emner og hvordan disse kan forstås. Midt i flaten (merket C i bildet her inntil) er teksten delvis trukket ut med røde felter uten tekst. Teksten i feltene A – D, B – E og C henger meningsfylt sammen og kan, og trolig skal, leses som tre meningsbærende separate tekster.

Verkets overflate.


Med ett lineært uttrykk og begrenset fargepalett fremstår verket statisk og hadde fort hatt en anonym fremtoning uten inklusjonen av en kraftig, aggressiv rød linje, en linje som ikke bare griper etter mulige betrakteres oppmerksomhet, men som også understreker verkets tilsynelatende hovedbudskap. Gjennom bruken av farger alluderer verket til en tosidighet og mulig tolkningsmangfold ved å variere verkets tonale fremtoning fra venstre til høyre billeddel. Hvor viktig store deler av verket er, blir derimot etterlatt til tolkning, da de tonale fargeforskjellene kan bli oppfattet som relativt små.

Gjennom bruken av horisontale linjer og to billedflater har Gulbrandsen skapt ett rammeverk for mulige tolkninger av verket ved å dra likheter til de lineære egenskapene til en notatbok. Denne kvaliteten, i samsvar med verkets navn og Amerika som sentrert budskap, kan også for mange vekke assosiasjoner til det amerikanske flagget og dets klare lineære uttrykk.

Da mye av teksten er lite synlig og det ikke er åpenbart hva teksten vil si, må betrakteren selv bruke fantasien og fylle inn tomrommene. Verket krever aktiv deltakelse fra publikums side.

Konseptkunst

For å sette George Bush innenfor en stil, ville det vært postmodernismen. Det er ingen én type stil som representerer postmodernismen (1980-tallet til tidlig 2000-tallet), men interessen var hovedsaklig på idéer og konsepter i kunsten. Denne tiden kjennetegnes ved sitt fokus på fremgang, både teknologisk og sosialt, og ved sitt fokus på individualitet og samfunn. Den postmoderne stilen er uspesifisert på grunn av at den avfeier de tradisjonelle estetiske formene i kunsten. At det er vanskelig å poengtere et bestemt formaluttrykk i postmodernismen er grunnet globalisering som tok fatt på denne tiden. [2] I denne kunstretningen eksisterer verk egentlig ikke som objekter, men forblir ideer. Målet er å fremkalle irritasjon, begjær og vitelyst hos betrakteren. Gulbransen benytter seg av tekst som i utgangspunktet er produsert av noen andre. Mye av kunstuttrykket ligger slik i ideen, og formen er kun et middel som skal tjene ideen.

For å nevne ett, og det mest tydelige representative for at dette er et konseptkunstverk, ville det vært tittelen George Bush. Det er ikke mye annet i bildet som poengterer så sterkt på selve tema Gulbransen tar opp. Det er tydelig at den tidligere amerikanske presidenten og, hvis man skal anta, den store tragedien 9/11 som rystet hele verden, er i fokus. Gulbransen ønsker å sette lys på hennes tanker og kritikk angående disse tema.

Oppdeling av bildeflaten og sentral tekst
Tekst i venstre del av verket
Tekst i høyre del av verket

Kontekst

Verket fremstår som åpent og kan fortolkes på mange måter.

Politisk

Teksten som omhandler kunst og hvordan den kan forstås er i stor grad hentet fra kapittelet «Blurred identities – representing modern life» i Prendergast, The Triangle of Representation[3] Her hevdes det at moderniteten ikke bare er et estetisk fenomen, men at moderne kunst også er komplisert bundet sammen med det moderne liv. Her drøftes også meningen og verdien av representasjon både som en filosofisk utfordring (Hva betyr det å lage et bilde av noe som ikke finnes?) og et politisk spørsmål (Hvem har rett til å representere hvem?). Kan disse to utsagnene tolkes til å referere til masseødeleggelsesvåpen - som det jo viste seg at Iraks hersker Saddam ikke hadde, og at det stilles spørsmålstegn ved Amerikas rett til å angripe Irak uten støtte fra NATO på vegne av verdenssamfunnet?

Bibliografi

Gulbrandsen, Wenche. "CV". 2019. Tilgjengelig på: https://wenchegulbransen.no/

Uberg, Ulla. "George Bush." Maleriet George Bush hører til en serie på 10 selvstendige malerier, kalt Amerika-suiten. (Uio.no) 19.05.11. Tilgjengelig på:ttps://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/enkeltverk/maleri/george-bush.html

Robertson og McDaniel, "Themes of contemporary art." New York: Oxford University Press. 2005.

Prendergast, Christopher. "The Triangle of Representation." New York: Columbia University Press. 2000.

Referanseliste
  1. Uberg, "George Bush."
  2. Robertson og McDaniel, "Themes of contemporary art."
  3. Prendergast. "Triangle of Representation."