George Bush

Fra hf/ifikk/kun1000
Revisjon per 24. okt. 2019 kl. 10:42 av Sverrejd@uio.no (diskusjon | bidrag) (Lagt inn rammeverk for artikkelen som avtalt i gruppa og litt tekst om mulig tolkning)

Hopp til: navigasjon, søk

Motivbeskrivelse

(Materiale, dimensjon, plassering etc.)

Formale virkemidler

(Oppsummering av virkning, tekst, font, farger etc.)

Konseptkunst

Kontekst

Verket fremstår som åpent og kan fortolkes på mange måter.

Modernisme

Politisk

Teksten som omhandler kunst og hvordan den kan forstås er i stor grad hentet fra kapitelet «Blurred identities – representing modern life» i Prendergast, The Triangle of Representation.  Her hevdes det at moderniteten ikke bare er et estetisk fenomen, men at moderne kunst også er komplisert bundet sammen med det moderne liv. Her drøftes også meningen og verdien av representasjon både som en filosofisk utfordring (Hva betyr det å lage et bilde av noe som ikke finnes?) og et politisk spørsmål (Hvem har rett til å representere hvem?). Kan disse to utsagnene tolkes til å referere til masseødeleggelsesvåpen - som det jo viste seg at Iraks hersker Saddam ikke hadde, og at det stilles spørsmålstegn ved Amerikas rett til å angripe Irak uten støtte fra NATO på vegne av verdenssamfunnet?
Wenche Gulbransen, George Bush, fra Amerikasuiten, 2005-2006. Foto: UiO Kunstdamlingen.