Inger Sitter

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Les om Inger Sitters verk Hud

Les om Inger Sitters verk Mellom morgen og regn

Biografi

Inger Sitter ble født i Trondheim 18. oktober 1929. Hun blir ansett som en av Norges betydeligste kunstnere, og regnes som en av landets fremste representanter for det abstrakte maleriet. Sitter er også grafiker, billedhugger og tegner.

Sitter er oppvokst i Antwerpen hvor faren hennes var styrmann i Det Nordenfjeldske Dampskipselskap. Hun hadde en finsk mor og en trøndersk far. I 1939 flyttet familien tilbake til Norge og i 1945, i en alder av 15 år, begynte Sitter på Statens Kunstakademi i Oslo. Hun var innom en rekke kunstskoler i sine unge år: Trondheims fagskole (under Harald Stabell) 1943–45, Statens Kunstakademi 1945–46 og Institute Supérieur des Beaux Arts i Antwerpen 1946–50, avbrutt av et studium hos André Lhote i Paris i 1948. Hun var også innom grafikkpedagogen Stanley Hayters Atelier 17 i Paris ett par år senere. Hun har ofte blitt beskrevet som et vidunderbarn i litteraturen.

Ved Statens kunstakademi hadde hun lærere som Per Krohg, Axel Revold og Jean Heiberg, alle tidligere elever ved Henri Matisses malerskole i Paris. I 1948 var Sitter representert på Statens Høstutstilling, og hadde i samme år sin første separatutstilling. Det gikk i landskaper og stilleben i “mellomkrigsstil”. En stund senere fant hun sin personlige stil, som gjerne innebar gråtonet koloritt og strenge, stiliserte flater. Etter et opphold i Frankrike vendte hun tilbake til Norge, tydelig influert av den lyriske abstraksjon, som var basert på naturinntrykk og var fremmet av bl.a Jean-René Bazaine og Alfred Manessier. Hun var også elev av Stanley William Hayter, Atelier 17 i Paris i 1954-55 og i 1956-57. Sitter pendlet i flere år mellom en rekke land, først og fremst Frankrike, Spania og Norge, inntil hun fra midten av 1960-årene bestemte seg for å konsentrere seg om Norge og Italia. Hun var gift med kunstneren Carl Nesjar i en tiårsperiode. Paret giftet seg i 1953 og fikk en datter sammen i 1958.

Sitter har et sterkt samfunnsengasjement og har vært aktiv i den kunstpolitiske debatten i Norge. Hun har blant annet kjempet for garantiinntekten, innkjøpsordningen og kvinners rettigheter. Som første kvinne, tiltrådte hun i 1981 stillingen som professor ved Statens Kunstakademi, en stilling hun hadde i tre år.

Verk

Inger Sitter bruker sitt abstrakte og non-figurative formspråk for å si noe om verden vi lever i og hvordan hun som subjekt opplever den, noe som kommer tydelig til uttrykk i hennes egne ord:

Hun sammenlignes ofte med andre tidlige abstrakte kunstnere som Jacob Weideman. Flere av hennes kunstverk er offentlige utsmykninger på steder som: regjeringsbygningen, Norges Handelshøyskole, Norges Landbrukshøgskole i Ås, Cruiseskipet «Norway» og Universitetet i Oslo. Sitter har hatt en rekke utstillinger, og har stilt ut på blant annet Galleri Haaken, Kunstnernes Hus, Henie Onstad kunstsenter og Galleri Brandstrup.

Referanser


Bibliografi

Store Norske Leksikon [online]: http://snl.no/.nbl_biografi/Inger_Sitter/utdypning