Kampen for tilværelsen

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Christian Krohg, Kampen for tilværeslen, 1889. Olje på lerret. Foto/eier: Nasjonalmuseet, Oslo.

Katalogopplysninger

Christian Krohgs verk, Kampen for tilværelelsen, ble malt i perioden 1888-89. Teknikktypen er olje på lerret. Formatet er 300 x 225 cm. Maleriet ble utstilt i Abels kunsthandel i mai 1889 og innkjøpt av Nasjonalgalleriet samme år[1]. Det er fortsatt i Nasjonalgalleriets samling og er plassert i .......

Motivbeskrivelse

Form og komposisjon

Krogh har et tydelig formspråk og gjengir motivet realistisk og detaljert, med grov penselføring. «Bildet er nesten uten faste konturer, hele utførelsen flyktig» skriver Oscar Thue[2]. Han er spesielt opptatt av detaljene i hovedmotivet. Figurgruppen er malt i mørke, jordlige farger med innslag av blått og grønt. I kontrast står den folketomme og fredelige gaten og et vakkert belyst byrom. Christianias ny-klassististiske arkitektur forteller om borgerskapets rikdom.

Gjennom form, farge og komposisjon skaper han kontraster i bildet. Gjennom å sette figurgruppen helt i forgrunnen formidler han nærhet i komposisjonen. Føttene berører nesten nedre rammekant, og betrakteren kommer tett på tråkket og presset til gruppen. Barnas blikkretning, menneskenes kroppsretning og de utstrakte hendene skaper en usynlig, diagonal linje i bildet som understreker scenens dramatikk. Barnas bleke ansikter med stirrende øyne fanger blikket vårt, og leder det i en diagonal opp til brødet. I mellomgrunn og bakgrunn sees fem andre menneskeskikkelser spredt over stort rom. Krohg viser hvor stor kontrasten er mellom de fattige i den tette køen og de øvrige borgerne i byen, gjennom fraværet av mennesker i byen. I mellomgrunnen går en uniformert mann, kun skisseaktig og grovt gjengitt. Hans ro står i kontrast til gruppen. Mindre skikkelser antydes i bakgrunnen, der Krohg bruker de for å understreke perspektiv gjennom figurenes størrelsesforhold.

Gaten og dens perspektivlinjer fører oss bakover i bildet og fargene blir dusere i blå, lilla, rosa og gyldne toner. Dette fargeperspektivet understreker dybden i bildet. Fra mørke jordfarger hos menneskene i forgrunnen, til de duse luftfargene i bakgrunnen, skaper Krohg kontrast og dynamikk i bildet. Han spiller på dramatikk og ro, mørke og lys, jord og luft.  

Verkets meningsinnhold

Verket i sin samtid

Sosialrealisme

Ekstrene lenker

Bibliografi

Referanser

  1. Thue, Christian Krohg, 162
  2. Thue, Christian Krogh, 158