Forskjell mellom versjoner av «Maleren Karl Nordström»

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 5: Linje 5:
 
Som kollega ble Karl Nordström en av Krohgs nærmeste omgangsvenner under oppholdet i Grez, og de hadde begge stor interesse for de nye strømningene de kunne observere i den franske kunsten, da særlig impresjonismen.<ref>Thue, Oscar. ''Christian Krohg'', 74-75. </ref> Nordström var malte for det meste landskapsmalerier, ofte i friluft, med og var spesielt opptatt av samspillet mellom luft og lys.<ref>Redau, Christiane. ''Nordiske malerie. Naturalisme og stemningsmalerei'' [sic], 99.</ref>  
 
Som kollega ble Karl Nordström en av Krohgs nærmeste omgangsvenner under oppholdet i Grez, og de hadde begge stor interesse for de nye strømningene de kunne observere i den franske kunsten, da særlig impresjonismen.<ref>Thue, Oscar. ''Christian Krohg'', 74-75. </ref> Nordström var malte for det meste landskapsmalerier, ofte i friluft, med og var spesielt opptatt av samspillet mellom luft og lys.<ref>Redau, Christiane. ''Nordiske malerie. Naturalisme og stemningsmalerei'' [sic], 99.</ref>  
  
Sett i forhold til resten av Krohgs kunstnerskap, skiller ''Maleren Karl Nordström'' seg ut både i innhold og uttrykk.      
+
Sett i forhold til resten av Krohgs kunstnerskap, skiller ''Maleren Karl Nordström'' seg ut både i innhold og uttrykk.
 
 
 
== Formalanalyse ==
 
== Formalanalyse ==
 
[[Fil:Maleren Karl Nordström Chr.Krohg Høst 2017 Nasjonalmuseet.jpg|miniatyr|542x542px|Christian Krohg, ''Maleren Karl Nordström,'' 1882. Olje på lerret, 61 x 46,5 cm. Foto: Nasjonalmuseet.]]''Maleren Karl Nordström'' er et portrettmaleri som har en malerisk og realistisk fremtoning. Maleriet er figurativt og omfatter en forenklet komposisjon, som er påvirket av impresjonismen. <ref>Danbolt, Gunnar. ''Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag''. Kapittel ”''realisme – modernitetens kunst''”, 205.</ref>   
 
[[Fil:Maleren Karl Nordström Chr.Krohg Høst 2017 Nasjonalmuseet.jpg|miniatyr|542x542px|Christian Krohg, ''Maleren Karl Nordström,'' 1882. Olje på lerret, 61 x 46,5 cm. Foto: Nasjonalmuseet.]]''Maleren Karl Nordström'' er et portrettmaleri som har en malerisk og realistisk fremtoning. Maleriet er figurativt og omfatter en forenklet komposisjon, som er påvirket av impresjonismen. <ref>Danbolt, Gunnar. ''Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag''. Kapittel ”''realisme – modernitetens kunst''”, 205.</ref>   
Linje 37: Linje 36:
  
 
== Litteraturliste ==
 
== Litteraturliste ==
Chu, Petra ten- Doesschate. ''Nineteenth Century Art. Third Edition,'' Pearson Education, Prentice Hall, 1 Lake St., Upper Saddle River, New Jersey, 2012, 2006.
+
Chu, Petra ten-Doesschate. ''Nineteenth Century Art. Third Edition,'' New Jersey: Pearson Education, 2012, 2006.
 +
 
 +
Danbolt, Gunnar. ''Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag''. Oslo: Det norske samlaget, 2001.
 +
 
 +
Hansen, Vibeke Waalmann et. al. ''Christian Krohg. Bilder som griper.'' Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2012.  
  
Danholt, Gunnar (2001) ”''Norsk kunsthistorie''” Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag. Det norske samlaget.
+
Redau, Christiane. ''Nordiske malere. Naturalisme og stemningsmalerei'' [sic]. Oversatt av Anne Berit Christensen. Oslo: Hjarrand A/S, 1992.
  
 
Thue, Oscar. ''Christian Krohg.'' Oslo: Aschehoug, 1997.
 
Thue, Oscar. ''Christian Krohg.'' Oslo: Aschehoug, 1997.
  
Tschudi-Madsen, Stephan & Johannesen, Ole Rønning. (2017, 3. mars). ''Impresjonisme: billedkunst.'' I ''Store norske leksikon.'' Hentet 12. september 2017 fra <nowiki>https://snl.no/impresjonisme_-_billedkunst</nowiki>.
+
Tschudi-Madsen, Stephan og Ole Rønning Johannesen. Store norske leksikon s.v. ''"''Impresjonisme: billedkunst". 12.09.17. https://snl.no/impresjonisme_-_billedkunst.
  
 
== Referanseliste ==
 
== Referanseliste ==

Revisjonen fra 1. nov. 2017 kl. 03:57

Maleren Karl Nordström er et maleri av den norske kunstneren Christian Krohg. Det er malt i olje på lerret og måler 61x46,5 cm. Krohg er anerkjent som en av de mest fremtremdende kunstnerne innen sosialrealismen og naturalismen i Norge. Han er særlig kjent for malerier med klare sammfunnskritiske budskap, slik som Kampen for tilværelsen (1889) og Albertine i politilegens venteværelse (1887).[1]

Maleren Karl Nordström ble malt sommeren 1882, da Krohg og flere andre skandinaviske kunstnere oppholdt seg i Grez-sur-Loing i Frankrike. Bildet viser Krohgs kunstnerkollega Nordström som står foran et vindu og ser utover et sommerlig landskap. I forgrunnen ser vi Nordström i motlys foran en fransk balkong, mens vi i bakgrunnen kan se en hage, bakenfor den en elv og og på andre siden av elven, noen trær. Himmelen er klarblå med spredte skyer.

Som kollega ble Karl Nordström en av Krohgs nærmeste omgangsvenner under oppholdet i Grez, og de hadde begge stor interesse for de nye strømningene de kunne observere i den franske kunsten, da særlig impresjonismen.[2] Nordström var malte for det meste landskapsmalerier, ofte i friluft, med og var spesielt opptatt av samspillet mellom luft og lys.[3]

Sett i forhold til resten av Krohgs kunstnerskap, skiller Maleren Karl Nordström seg ut både i innhold og uttrykk.

Formalanalyse

Christian Krohg, Maleren Karl Nordström, 1882. Olje på lerret, 61 x 46,5 cm. Foto: Nasjonalmuseet.
Maleren Karl Nordström er et portrettmaleri som har en malerisk og realistisk fremtoning. Maleriet er figurativt og omfatter en forenklet komposisjon, som er påvirket av impresjonismen. [4]

Christian Krohg benytter seg av flere virkemidler som gir maleriet form, som for eksempel bruk av flere lag med transparente malingsstrøk, organiske kontureringer og gjenkjennbar koloritt. For eksempel er det i bakgrunnen av maleriet skildret et naturlandskap. Landskapet er malt med jordlige og komplementærfarger som gir maleriet et impresjonistisk uttrykk. Det maleriske er spesielt synlig i trærnene i bakgrunnen av maleriet, som ikke er finmodellert, men heller malt med grove og levende malingstrøk.[5]

Oppbygging

Fargebruken i Maleren Karl Nordström er både naturalistisk, med bruk av lyse, klare jordfarger av hvitt, brun, lyseblått og blanding av lys- og mørkegrønn. Fargene skaper både dynamikk og dybdevirkning, og gir en følelse av rom. Lyset fra himmelen er gjenskinnene og skaper dybde, og formidler det som ser ut som en tidlig formiddag på vår- eller sommerhalvåret. I maleriet er det et kontrastskille i bruken av varme farger i forgrunnen og kalde i bakgrunnen, som er med på å bevege blikket vårt rundt i maleriet. For eksempel går denne kontrasten fra de mørke klærnene til mannen, ut mot de lyse, blålige, hvite og landskapelige tonene i dagslyset utenfor.

Det finnes bruk av flere linjer i maleriet, som er sentralt for oppbyggingen av komposisjonen. Det er for eksempel en tydelig linje som strekker seg langs gelenderet hvor Nordström har hånden sin plassert, og en annen linje som strekker seg langs det åpne vinduet bak han. Disse to perspektivlinjene møter og krysser hverandre i den hvite karmen i vinduet, og er med på å skape en dybdevirkning. Forsvinningspunktet forsvinner utenfor rammen til maleriet og opp mot høyre hjørne. I maleriets bakgrunn er det også langstrakte og horisontale linjer som følger elven og landskapet.

Tiden i Frankrike

I 1882 reiste Krohg sammen med flere andre skandinaviske kunstnere til Paris for å se hva det rike kunstlivet i Paris hadde å tilby. På denne tiden mottok Krohg statens kunstnerstipend, da han slet med å få solgt sine malerier. På tross av dette var han representert på den 7. Salongutstillingen i Paris med sine bilder Babord litt (1879), og Vindstille (1881).[6]

I april 1882 reiste Krohg sammen med blant annet Christian Skredsvig og Karl Nordström til den lille landsbyen Grez-sur-Loing noen mil sør for Paris. Her bodde de på kunstnerpensjonatet Pension Laurent, et hotell som rommet en stor grønn hage som strakte seg helt ned til elven Loing, som gav luften en bløt og dirrende luft, som la tilrette for en impresjonistisk stemning.[7]

Karl Nordström var Krohgs nærmeste omgangsvenn i Grez, og de to skal ha tilbrakt mye tid sammen under oppholdet. Krohgs portrett av Norström skal ha blitt til etter at de nylig hadde studert impresjonistisk kunst i Paris, og da de kom tilbake til pensjonatet, stod Nordström og skuet ut på utsikten bak pensjonatets hage med vinduet på vidt gap. Krohg så et potensiale i akkurat dette motivet, og skal ha bedt Nordström om å bli værende i sin positur slik at han kunne fange øyeblikket.

Det kan tenkes at Krohg ble inspirert av blant annet Caillebottes som hadde malt et lignende bilde, L'Homme au Balcon, som også er et bilde av en mann i mørke klær som ser utover utsikten, og hvor han speiles i glass på siden av bildet.[8]

Utdanning

Karl Gussow, som var Krohgs lærer fra 1874, hadde stor innflytelse på Krohgs kunstneriske opplæring.[9] Gussows kunstneriske orientering var realistisk. Krohg fikk så mye ut av å ha Gussow lærer at han fulgte etter han til Berlin hvor Krohg ble i fire år for å studere under Gusshow. Det er sannsynlig at tiden i Berlin og Gussows realistiske opplæring var med på og resultere i realismen som stilistisk kommer til uttrykk i verket.

Impresjonisme

Ordet, impresjonisme, kom i bruk i 1874, fra kritikkere og andre kunstnere da Claude Monet viste hans verk Impresjon, Soloppgang, på den første imprejonistiske utstillingen.[10] I 1882 gikk Krohg til Paris å studere samtidskust og den nye impresjonisme på plassen hvor den utviklet seg. I Paris møtte Krohg en rekke andre kjente kunstnere som inspirerte ham.[11] Blant de impresjonistene og impresjonistiske bilder som inspirerte Krohg var Manet.[12]  

Maleren Karl Nordstöm er som sagt et bilde som er laget med den impresjonistiske stilen. Krohg brukte denne stilen sjeldent gjennom sin karriere. Krogh foretrakk å bruke en mer natualistiske og realistiske stiler før og etter Maleren Karl Nordström ble malt. Denne realistiske stilen kan bli sett i  "Syk Pike" som ble malt 1880-81 og er kanskje Krohgs mest kjente verk.[13] Bildet Maleren Karl Nordströms impresjonistiske trekk og stil, er litt atypist for Krohgs verk som ble malt i tiden rundt sent på 1800-tallet. Dette antyder at impresjonisme for Krohg på denne tiden var en forbigående fase. Krohg skulle ikke bruke impresjonisme igjen på alvor før til 1910-tallet da han malte flere bilder på impresjonisme blant annet et selvportrett.[14] Denne sene bruken av impresjonisme viser at Krohg virkelig hadde lært seg stilen da han var i Paris. Med ingen tidligere malerier som males i impresjonisme, kan vi på pekke at dette maleriet var det første Krohg malte med impresjonistiske elementer.

Litteraturliste

Chu, Petra ten-Doesschate. Nineteenth Century Art. Third Edition, New Jersey: Pearson Education, 2012, 2006.

Danbolt, Gunnar. Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag. Oslo: Det norske samlaget, 2001.

Hansen, Vibeke Waalmann et. al. Christian Krohg. Bilder som griper. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2012.

Redau, Christiane. Nordiske malere. Naturalisme og stemningsmalerei [sic]. Oversatt av Anne Berit Christensen. Oslo: Hjarrand A/S, 1992.

Thue, Oscar. Christian Krohg. Oslo: Aschehoug, 1997.

Tschudi-Madsen, Stephan og Ole Rønning Johannesen. Store norske leksikon s.v. "Impresjonisme: billedkunst". 12.09.17. https://snl.no/impresjonisme_-_billedkunst.

Referanseliste

 1. Hansen, Vibeke Waalmann et.al. Christian Krohg. Bilder som griper, 6.
 2. Thue, Oscar. Christian Krohg, 74-75.
 3. Redau, Christiane. Nordiske malerie. Naturalisme og stemningsmalerei [sic], 99.
 4. Danbolt, Gunnar. Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag. Kapittel ”realisme – modernitetens kunst”, 205.
 5. Nasjonalmuseet (2017) ”Den svenske maleren Karl Nordström”  [1]
 6. Thue, Christian Krohg, 73.
 7. ibid.
 8. Madsen og Johannesen, impresjonisme: billedkunst.
 9. Thune, Oscar. “Christian Krohg: maler, journalist og forfatter,” Norsk kunstnerleksikon. 01.12.2015. https://nkl.snl.no/Christian_Krohg.
 10. Chu, Petra ten- Doesschate. Nineteenth Century Art. Third Edition, Pearson Education, Prentice Hall, 1 Lake St.,Upper Saddle River, New Jersey, 2012, 2006. 238.
 11. Thue, Oscar. Christian Krohg. Den Norske Kunst Leksikon online, oppsøkt 2. september 2017. Sist Oppdatert 1. desember 2015. https://nkl.snl.no/Christian_Krohg.
 12. Danholt, Gunnar (2001) Norsk kunsthistorie, Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag.Det norske samlaget. Kapittel ”realisme – modernitetens kunst”, sidetall 205.
 13. Det Nasjonalgalleriet/ Nasjonalmuseet Samling online, s.v. Syk Pike.
 14. Det Nasjonalgalleriet/ Nasjonalmuseet Samling online s.v. Selvportrett ved Staffeliet.