Peder Balke

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Peder Balke, norsk maler født på Helgøya i Ringsaker i 1804. Død i Kristiania i 1884.

Peder Balke (1804-1887) betegnes som en av Norges fremste landskapsmalere på 1800-tallet.

Peder Balke, opprinnelig Peder Andersen, ble fød på Helgøya i Ringsaker i 1804. Peder Andersen var husmannsgutt, og mye av hans barndom tilbrakte han på gården Vester-Balke på Toten, der han ble betraktet som en sønn av huset. Han tok så etternavnet Balke. [1]

Utdannelser

Institusjon Årstall
Tegneskolen i Kristiania 1827
Akademiet i Stockholm 1829-1833
Akademiet i Dresden 1836

Balke og nasjonalromantikken

Peder Balkes tid var preget av en søken etter den norske identitet. Norge som selvstendig nasjon ble realisert ved innføringen av vår egen grunnlov den 17. mai 1814, og frigjøringen fra Danmark fikk stor innflytelse på kunsten. Norge skulle nå finne sin egen nasjonale identitet, og en viktig del av dette, var gjengivelsen av det norske landskapet. Som elev hos Johan Christian Dahl, som fra starten hadde som ambisjoner å fange det norske landskapet i sin storslåtthet [2] ,ble han ledet inn på det Dahl kalte “naturvejen” [3]

Balke var virkelig en maler av sin tid, som elev av “det norske landsskapsmaleriets far” Johan Christian Dahl, formidlet han et romantisert bilde av Norges sublime naturkrefter, motiv som appelerte til kunstinteresserte langt utenfor Norges unge landegrenser. [4]

På tross av popularitet i utlandet, var ikke Balke særlig høyt ansett av sine norske kunstnerkollegaer, som flere anså Balkes bilder som “verdiløse”. Man kan i senere tid forstå at Balkes spesielle malerstil, hans teknikk med kost og svamp, påvirket av hans bakgrunn som dekorasjonsmaler, abstraksjon og fargeforenkling, var ganske forut for sin tid. [5]

Likevel var han en viktig del av nasjonalromantikken, spesielt landskapsmaleriet og er en av de norske kunstnerne som er spesielt godt representerti Frankrike og i Nord-Norge, noe som gjør Balke svært enestående. Balke var en moderne samfunn – og politisk engasjert norsk kunstner i sin tid [6].


Les om Peder Balkes verk:

Stetind i tåke

Kilder

  1. Norsk Kunstnerleksikon: https://nkl.snl.no/Peder_Andersen_Balke
  2. Danbolt,Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingida til i dag. 161
  3. Danbolt, Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til I dag. 170
  4. Danbolt, Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til I dag. 170
  5. https://nbl.snl.no/Peder_Balke
  6. Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Peder_Balke