Professor Frede Castberg

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Her kommer det tekst høsten 2019

Agnes Hiorth, Professor Frede Castberg, 1959. Foto: UiO/Arthur Sand.

Portrettradisjon i Norge

Portrett som kunstfremstilling har lang tradisjon bak seg, hvor det finnes ulike metoder å utføre portrettkunst med. Det vanligste er skulptur og byste, maleri eller fotografi. Portrettmalerier følger visse retningslinjer, spesielt når det gjelder portrettering av autoritære mennesker, som ledere, vitenskapsmenn eller professorer, som vi ser eksempel på ved portrettet av Castberg. Det gjelder å vise respekt for personens som portretteres, og portrettet skal være relevant og fremstille personen på en positiv måte.

På starten av 1800-tallet økte produksjonen av portrettmalerier av vitenskaps- og embetsmenn. På denne tiden var portrettkunstens hovedhensikt å vektlegge sosial status for de avbildene, og henvise til deres posisjon.

Maleriet av Frede Castberg er malt i 1959, og på denne tiden lå fokuset mindre på sosial status, og mer på å skildre individets personlighetstrekk.