Professor Kaare R. Norum

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Professor Kaare R. Norum (2001) er et portrett malt i forbindelse med Norums avgang som rektor ved Universitetet i Oslo i 2001. Verket er et representasjonportrett i breddeformat på 85 x 104 cm. Portrettet er malt med oljemaling og tempera på lerret. Til å male portrettet valgte Norum grafiker og maler Svein Strand.[1] Det ble laget på oppdrag av Universitetet i Oslo, og ble avduket 24. oktober 2003.

Kaare R. Norum var professor i ernæring og han bidro til å sette forskning om ernæring på dagsordenen i Norge[2]. Hans virke bidro til at Norsk kosthold har hatt en betydelig bedring de siste 35 årene. Han ble dr.med. ved UiO i 1966. Fra 1973 var han professor i medisin med ernæringsvitenskap som spesialfelt ved Det medisinske fakultet, UiO. Fra 1999-2001 var han rektor ved UiO. Norum har en omfattende publikasjonsliste med omkring 320 arbeider. Han har hatt mange verv både nasjonalt og internasjonalt[2]. Han er kommandør av St. Olavs Orden og den svenske Nordstjärnorden[2].

Svein Strand, Professor Kaare R. Norum, 2001. Foto: UiO/Arthur Sand.

Motivbeskrivelse

I forgrunnen av bildet ser vi Norum sittende på en stol i vridd positur. Norum er bildets hovedmotiv og er plassert innenfor det gyldne snitt, på grensen til betrakterens eget rom[3]. Blikket er vendt mot beskueren og hendene hviler i kryss på fanget. Han er iført en lys blå skjorte og en mørk dressjakke med et brillepar plassert i venstre lomme. Bak hodet til Norum kan vi se flere vannrette streker som gir fornemmelsen av en horisont. Nederst på venstre side av bilde ser man bygninger i en forenklet tegnestil. Utenom dette er det lite i bakgrunnen som kan defineres.

Formspråk

På det formale planet utforsker Strand med dette portrettet organisasjonsprinsippene form og farge[4]. Portrettet av Norum er i hovedsak malt i en gråstemt koloritt, med innslag av blått og grønt, samt mer rødlige toner i nederste del av billedrommet. I modellens bakgrunn deles billedrommet i to; med dybde på modellens venstre side, og et skimrende lys og fargespill som skaper en nærmest flat bakgrunn på hans høyre side. Strands penselføring er fri og utforsker med dette figurasjonene i bildet. Den frie penselføringen gjør at konturene i bildet nærmest hviskes ut, og Norums skikkelse går derfor flere steder i ett med det udefinerte motivet i bakgrunnen. Dette kommer tydelig frem i illustreringen av Norums underkropp; de ytre linjene som skal definere bena hans er nærmest fraværende. Fremstillingen av Norum er ingen realistisk fremstilling, men en skildring som utfordrer formprinsippene.

Kontekstualisering

Portrettet er et bestillingsverk i gangs med en tradisjon av rektorportetter på Universitetet i Oslo. Kaare Norum bestemte selv kunstneren Svein Strand. Han begrunnet valget av kunstner med en spesiell preferanse for Strands tidligere kunst, da han selv eide fem av hans landskapsmalerier[1]. Strand er kjent for å ta seg god tid med verkene sine, og godtok oppdraget først da han ble opplyst om at han fikk all den tiden han trengte.[1]

Tidligere i sitt kunstnerskap har Strand hovedsakelig produsert stilleben, interiører, og modellstudier, med generelt få landskapsmalerier[2]. Det at oppdragsgiver hadde stor interesse i disse landskapene kan godt tenkes å ha påvirket Strand i malingsprosessen, da vi ser et utviklet landskap i bakgrunnen av maleriet.

Stilmessing er portrettet i linje med Strands egne uttrykk av virkeligheten. Strands postmodernistiske uttryksform henter frem arven fra fovismen[5]. Kunstneren har videreutviklet både den franske impresjonismen og tidlige kubismen ved å bringe inn en annen livsfølelse[6], en ny vitalitet som kommer frem via Strands bruk av lys og atmosfære, med friere utbredning av farger og mer variasjon enn det vi kan si Matisse hadde[7].Strand jobber videre med denne kunstneriske problemstillingen om foreningen form og farge som han beskrev som motstridende elementer[5]. Han sa at dette formale problemet om hvordan å forene to motstridende elementer var en interessant oppgave, noe som kommer frem gjennom kunsten hans, også i det aktuelle portrettet.

Referanser

  1. 1,0 1,1 1,2 1Toft, "Norum avduka Norum". https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2003/10/norum-avduka-norum.html
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Norsk biografisk leksikon, s.v. "Kaare R Norum", av Christian Drevon, 28.09.2014. https://nbl.snl.no/Kaare_R_Norum
  3. Uberg, Ulla. «Kaare R. Norum»
  4. Mørstad, Erik. "Svein Strand" Norsk kunstnerleksikon 20.02.2017. https://nkl.snl.no/Svein_Strand
  5. 5,0 5,1 Danbolt, «Norsk Kunsthistorie», 411.
  6. Encyclopædia Britannica, s.v. «Henri Matisse», av Roy D. McMullen
  7. Mehren, «Svein Strand», 209.

Litteratur

Drevon, Christian A. "Kaare R Norum" Norsk biografisk leksikon 28.09.2014 https://nbl.snl.no/Kaare_R_Norum

Toft, Martin. "Norum avduka Norum" UNIFORUM 24.10.2003 https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2003/10/norum-avduka-norum.html

Mørstad, Erik. "Svein Strand" Norsk kunstnerleksikon 20.02.2017. https://nkl.snl.no/Svein_Strand

Norsk kunstnerleksikon, s.v. «Svein Strand», av Erik Mørstad, 20.02.2017. https://nkl.snl.no/Svein_Strand

Danbolt, Gunnar. «Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dag». Oslo: Det Norske Samlaget, 2018

Encyclopædia Britannica, s.v. «Henri Matisse», av Roy D. McMullen, August 30, 2019. https://www.britannica.com/biography/Henri-Matisse

Mehren, Stein. «Svein Strand: En kunstner i eksil.» Kunst og kultur 65, nr. 4 (1982): 209.

Norsk Biografisk Leksikon, s.v. «Kaare R Norum», av Christian A. Drevon, 13.02.2009. https://nbl.snl.no/Kaare_R_Norum

Galleri K, «Svein Strand». 16.09.2019. https://www.gallerik.com/artists/svein-strand.

Lange, Marit, «Tekst av Marit Lange», Galleri K. Lest 16.09.2019. https://www.gallerik.com/articles/tekst-av-marit-lange.

Uberg, Ulla. «Kaare R. Norum», UiO om kultur, kunst. 05.05.2019. https://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/enkeltverk/portretter/rektorportretter/kaare-norum.html