Studium (med to figurer)

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Katalogopplysninger

Verk: Studium (av to barn)

Kunstner: Charlotte Gyllenhammar

Materiale: Bronse

Studium (to barn), 2013

I februar 2013 ble bronsestatuen Studium (to barn)plassert ved Domus Medica, det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. To kjeledresskledte barn, utført i bronse, sitter på en 180 centimeter lang granittbenk til venstre for bygningens inngangsparti, med blikket svakt vendt ned mot plassens midtparti. Barnas ansikter er svakt konturerte, som gir et diffust uttrykk.  

Verksbestillingen

Charlotte Gyllenhammar fikk oppdraget fra KORO i forbindelse med utsmykningen av det nye bygget Domus Medica.  Kunstutvalget uttrykte at de var opptatt av at kunsten på Domus Medica skulle ha berøringspunkter til virksomheten på stedet, og forholde seg til byggets innhold[1]. Det ble i oppdragsbeskrivelsen videre vektlagt at verkene skulle skape “rom for ettertanke i en travel hverdag i et miljø der resultater og prestasjoner står i sentrum”. Oppdraget fra KORO gjaldt to skulpturer, hvor den ene skulle plasseres ved inngangspartiet og den andre på utearealet ved kaféen. Innen det gitte rommet valgte Gyllenhammar selv den eksakte plasseringen for sine verk, for at skulpturene skulle få det forholdet til bygget, plassen og menneskene som hun ønsket.Gyllenhammar-Studium (2 fig).jpg
Gyllenhammars kunstnerskap

Charlotte Gyllenhammar er en av Sveriges mest fremstående kunstnere. Hun ble født 16. desember 1963 i Lerum. Hun har utdanning fra ved kunsthøgskolen i Gøteborg, den kongelige kunstskolen i Stockholm og Royal Collage of Art i London. Hun er utdannet som maler, men fikk på senere tid interesse for tredimensjonale installasjoner i det offentlige rom. Hun fikk sitt gjennombrudd og gjorde seg bemerket i Sveriges kunstscene da hun i 1993 hengte et 120 år gammelt eiketre opp ned ved Sergels Torg i Stockholm. Siden fikk også hennes minnesmerke over Raoul Wallenberg, Till minne av Raoul Wallenberg, stor oppmerksomhet, som stod ferdig i mai 2007. Her plasserte hun  to sultende, tiggende og sovende barneskikkelser utført i bronse, foran et krigsbilde fra Warszawas getto datert 1941.
Gyllenhammars barn

Barnas utforming og bekledning i Studiumer nesten identisk med figurer fra hennes tidligere verker som bl. a Vinter, boy vinter, girl(2006), Out(2004) og Boy, Girl(1993): Kjeledresskledde, med diffuse ansikter og hettens glidelås dratt helt opp til kanten av overleppen. Valget av bekledning har symbolsk karakter: Kjeledressen er blant de best egnede plagg for å skape monotomi i en gruppe – understreket av dens evne til å blokkere ut det som trolig er det talende menneskets sterkeste kommunikasjonsvåpen – kroppsspråket. Kun de svakt innovervendte støvlene taler om en viss sjenanse og tilbakeholdenhet, et inntrykk som fordobles i Studium ettersom barna er to. Tvillingen, speilinger og dobbeltgjengere er også gjengangstema hos Charlotte, som hun i Studiumselv begrunner med at “likheten understreker også på en merkelig måte ensomheten deres”[2]. I tillegg til å understreke det kollektive uttrykket kjeledressen gir, særlig i norden med sitt strenge klima, sammenligner Gyllenhammar også kjeledressen med Francisco Zurbanáns munkers kapuschonger, som gir dem et alvorlig og evig preg[3].


Barnet i kunsthistorien

Barnet som motiv er blitt brukt i kunsten i mange år. Tidligere så man barnemotivet i både bilder og skulpturer, men oftest sammen med en kvinnelig figur. Før 1500-tallet ble barnet ofte brukt i religiøse sammenhenger, men dette endret seg med tiden. Rundt 1500-tallet ble portretter av barn brukt hyppigere, da gjerne med fokus på det individualiserte barnet. På 1800-tallet kom en periode hvor barnets lek og glede var i fokus, mens man så vekk fra voksenlivets alvor[4]. Barnet har altså blitt brukt som motiv gjennom hele kunsthistorien, hvor samfunnets syn på barnet har blitt reflektert i de respektive tidsaldrene.
Den fremtredende psykologiske tyngden hos barna i Studium, bryter med den ofte forutinntatte holdningen om barn som uskyldige og utsatte[5]. Den samme forutinntattheten oppdaget også den svenske kunstforskeren Jessica Sjöholm Skrubbe da hun undersøkte skulpturer med barnefigurer i Sverige, og fant at de fleste var fremstilt som lekende og uvitende vesener. Representasjoner av barn, skriver hun, fungerer på denne måten som en projeksjonsflate for voksenverdenens forestillinger og forhåpninger til de yngre generasjonene[6]. Gyllenhammars fremstilling av barnet som alvorlige enkeltindivider bryter derfor med den svenske skulpturhistoriens avbilding av barn.


Referanser

  1. Statsbygg, ”Ferdigmelding.” Hentet 09.09.2014
  2. Charlotte Gyllenhammar, i e-post fra kunstneren, september 2014.
  3. Charlotte Gyllenhammar, i e-post fra kunstneren, september 2014.
  4. Baner, Bilden av barnet, 45, 55, 153.
  5. Högfeldt, Ensam Ute, 20.
  6. Skrubbe, Skulptur i folkhemmet, 181.


Bibliografi

Nettlenker

Föreningen för juridisk kultur i Sverige, ”Mellan konst och kitch.” Innspilt oktober 2012. (doi)http://www.ur.se/Produkter/173692-UR-Samtiden-Hall-minnet-levande-Mellan-konst-och-kitsch

Litteratur

Baner, Anne. Bilden av barnet. Stockholm: Berghs Forlag AB, 1994.

Högfeldt, Sara:
Ensam Ute – att placera offentlig skulptur.Växjö: Institusjon för Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet, 2009.

Skrubbe, Jessica Sjöholm: Skulptur i folkhemmet – den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975. Gøteborg: Makadam, 2007.

Statsbygg: Domus Medica. Universitetet i Oslo.Nr. 708/2013, 2013. http://www.statsbygg.no/Files/publikasjoner/ferdigmeldinger/708_DomusMedica.pdf