Forskjell mellom versjoner av «Tore debugger 2»

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
 
(23 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Bård Breivik]]<nowiki/>s ''Fraktaler'', er én av fire stålrelieffer som i dag utsmykker Ole-Johan Dahls hus  (Institutt for informatikk) på Universitetet i Oslo. De andre relieffene er ''Høy C, Orions Belte'' og ''[[Kammertone A]]''. Til sammen heter serien ''Ligninger i rustfritt stål''. Verket er et resultat av et tett samarbeid mellom kunstneren og ansatte ved Institutt for informatikk, hovedsakelig professor Fritz Albregtsen.<ref>Kirfel, ”Matematikk i Bård Breiviks kunst”,s. 28    </ref>
+
<nowiki>Sett inn uformatert tekst her</nowiki>[[Fil:Fraktaler.jpeg|thumb|Bård Breivik, ''Fraktaler, ''2011.
 
+
Universitet i Oslo
<nowiki> </nowiki>Før kunstverket ble montert på UiO, var verket midlertidig satt opp på Festplassen i Bergen (der populært kalt ”Diskokulen)”<sup> </sup>og senere på Universitetsplassen i Oslo, men da montert som en kube bestående av alle de fire relieffene, slik at den sto som frittstående skulptur.<ref>Fauskanger, ”Discokube på Festplassen”, i ''Bergens Tidende''    </ref>
 
  
''Ligninger i rustfritt stål ''er tegnet i 3D her i Norge ved hjelp arkitekt Petter Andreas Larsen, skåret ut i isopormateriale i Sverige og utformet i Kina av dyktige håndverkere.<ref>Dæhlen, Morten, ”Vakre formler blir spektakulær kunst”.</ref> Verket er et bestillingsverk på oppdrag av KORO (Kunst i Offentlige rom).[[Fil:Breivik_fraktaler_h15.jpeg|thumb|400px|Bård Breivik, ''Fraktaler'', 2011. Kunstsamlingen, UiO. Foto: Terje Heiestad.]] [[Fil:Fraktaler.jpeg|thumb|400px|Bård Breivik, ''Fraktaler, ''2011.
 
Universitet i Oslo
 
 
Foto: Jenny Marie Ottersland Myhre
 
Foto: Jenny Marie Ottersland Myhre
 
]]
 
]]
 +
''Ligninger i rustfritt stål ''er tegnet i 3D her i Norge ved hjelp arkitekt Petter Andreas Larsen, skåret ut i isopormateriale i Sverige og utformet i Kina av dyktige håndverkere. Verket er et bestillingsverk på oppdrag av KORO (Kunst i Offentlige rom).
  
= Katalogopplysninger =
+
[[Fil:Breivik_fraktaler_h15.jpeg|thumb|300px |Bård Breivik, ''Fraktaler'', 2011. Kunstsamlingen, UiO. Foto: Terje Heiestad.]]
'''Verk: '''''Fraktaler, ''2011
 
 
 
'''Kunstner: '''Bård Breivik
 
 
 
'''Materiale: '''Polert, syrefast stål
 
 
 
'''Størrelse: '''655 cm x 590 cm x 40 cm
 
 
 
'''Plassering: '''Universitetet i Oslo, Ole-Johan Dahls hus
 
 
 
'''Eier: '''Universitetet i Oslo
 
 
 
= Motivbeskrivelse =
 
I ''Fraktaler'' ser vi en spiralformet konstruksjon, som utgjør et mønster fra midtpunktet og utover, som en forplantning av en bevegelse som stadig går utover. Verket består av tre like store horisontale deler montert oppå hverandre, uten forsøk på å skjule skjøtene.
 
 
 
''Fraktaler'' er integrert i arkitekturen, betrakteren kan altså ikke gå rundt verket og må derfor forholde seg til verket forfra. Det er ingen betydningsfulle detaljer på andre sider enn forsiden. Verket står konstant ute, der hovedlyskilden er solen om dagen og kunstig belysning om kvelden.
 
 
 
Det er ikke tilfeldig at ''Ligninger i rustfritt stål'' er valgt som utsmykning for informatikkbygget. Alle relieffene henter sin inspirasjon fra informatikkens verden. Fraktaler er et begrep hentet fra matematikken. En fraktal er et geometrisk objekt som, i tillegg til å opptre naturlig, konstrueres på data ved hjelp av kodifiseringer og matematiske formler. I naturen finner vi fraktaler i for eksempel bregner, flere typer kål og i snøkrystaller. Prinsippet går ut på at objektets form repeterer seg selv til det uendelige. Bregnenes blader består for eksempel av flere mindre blader i nøyaktig samme form. Slik kopierer bregnen seg selv kontinuerlig, og på detaljnivå vil vi se at bregnen gjenspeiler sin helhetlige form. Fraktaler er altså ikke bare et matematisk begrep, men et fenomen hentet fra naturen.<ref>Barnsley. ''Fractals everywhere, ''s. 2-3 </ref>
 
 
 
= Kontekst =
 
[[Fil:Fraktaler-miljo.jpg|thumb|400px|Bård Breivik ''Fraktaler ''2011.  
 
Foto: Tinna Ludviksdottir ©2015
 
]]
 
Når bygningen for Institutt for informatikk ble planlagt, ble det samlet et kunstnerisk råd som besto av arkitekter, samt representanter fra KORO og UiO. Sammen arbeidet de med et helhetlig utsmyknings-konsept, og KORO inviterte til både åpne og lukkede konkurranser. De seks kunstnerne som ble valgt til å utsmykke bygget, holder seg innenfor sitt eget uttrykk og formspråk og de har alle utgangspunkt i teknologien.<ref>http://koro.no/om/koro/</ref> 
 
 
 
''Fraktaler'' er den eneste i serien som står i direkte kontekst/kontakt med (kultur)natur. Foran skulpturen står opphøyde blomsterbed kledd i stål, plantet med høye gule strå. Benker med tynne spiler av naturfarget treverk står i en klynge bak blomsterbedene. Verket står mellom to grå betongsøyler. Det står sist, eller først i en rekke, ettersom hvor man kommer fra. Til venstre ved verket går en høy betongtrapp opp på et øvre platå. Ved siden av trappen er det flere opphøyde blomsterbed i trappe-struktur (en rullestolrampe) med fiolette, sarte blomster som står i kontrast til et ellers fargeløst miljø, som er preget av stål, betong og en mørk fasade. Selve bygget har en liten utkragning langs hele fasaden som stikker en halv meter ut over verket.
 
 
 
Det er ingen tvil om at det er en konkret relasjon mellom Breiviks kunstverk og prinsippene i informatikkens fagfelt. Breivik har klart å gjengi samspillet mellom det digitale og det organiske i ''Fraktaler''. Kunstverkets relevans gjør at det integreres godt i arkitekturen, ikke bare formmessig, men også innholdsmessig. Som kunstner som arbeider i det offentlige rom møter Breivik utfordringer i forhold til de gitte omgivelsene. Dette kan både virke inspirerende og begrensende for kunstneren og påvirker naturlig nok kunstens utfall. Det er derfor naturlig å ta byrommet i betraktning for å forstå kunstverkets helhet.     
 
 
 
= Referanser =
 
<references />
 
 
 
= Bibliografi =
 
Digitalt museum. S.v. ”Fraktal”. URL: <u>http://digitaltmuseum.no/011042535230?query=fraktal&pos=0&count=1</u>
 
 
 
Dæhlin, Erik. ”Bård Breivik”. Norsk kunstnerleksikon online. URL: https://nkl.snl.no/Bård_Breivik
 
 
 
Dæhlen, Morten. ”Vakre formler blir spektakulær kunst” Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (juni 2010). URL: <u>http://morten.ifi.uio.no/?p=176</u>
 
 
 
Eikeseth, Unni. ”Fraktaler i naturen.” NRK. Video. 1:44. Lastet opp av NRK Skole Newton. URL: http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19612.
 
 
 
Fauskanger, Kari. ”Discokube på Festplassen”. Bergens Tidende (2010). URL: http://www.bt.no/kultur/Discokube-pa-Festplassen-1777176.html
 
 
 
Kirfel, Christoph. ”Matematikk i Bård Breiviks kunst”. Tangenten årg. 2009, nr. 3 (2009): 28-29. URL: http://www.caspar.no/tangenten/2009/kirfel-breivik.pdf
 
 
 
Sandvik, Frode. ”Kunstneren som logistiker”. NATT&DAG, posørutgaven, Bergen (juni/juli 2014): 5-8. URL:  http://issuu.com/nattogdag/docs/natt_dag_bergen_juni_juli_2014
 
 
 
Store norske leksikon online. S.v. ”Fraktal – fysikk, matematikk”. URL: https://snl.no/fraktal%2Ffysikk,_matematikk.
 
 
 
Barnsley, Michael. ''Topics in Mathematical Modeling. ''Georgia: Academic press inc, 1988.    
 
 
 
= Eksterne lenker =
 
https://snl.no/fraktal%2Ffysikk,_matematikk
 
 
 
http://koro.no
 
 
 
http://www.bardbreivik.no
 
[[Kategori:Universitetet i Oslo]]
 
[[Kategori:Alle wiki-kunstverk]]
 
[[Kategori:Relieff]]
 

Nåværende revisjon fra 28. aug. 2017 kl. 13:07

Sett inn uformatert tekst her
Bård Breivik, Fraktaler, 2011. Universitet i Oslo Foto: Jenny Marie Ottersland Myhre

Ligninger i rustfritt stål er tegnet i 3D her i Norge ved hjelp arkitekt Petter Andreas Larsen, skåret ut i isopormateriale i Sverige og utformet i Kina av dyktige håndverkere. Verket er et bestillingsverk på oppdrag av KORO (Kunst i Offentlige rom).

Bård Breivik, Fraktaler, 2011. Kunstsamlingen, UiO. Foto: Terje Heiestad.