Tore debugger 2

Fra hf/ifikk/kun1000
Revisjon per 28. aug. 2017 kl. 11:11 av Torejorg@uio.no (diskusjon | bidrag) (Ny side: Bård Breivik<nowiki/>s ''Fraktaler'', er én av fire stålrelieffer som i dag utsmykker Ole-Johan Dahls hus  (Institutt for informatikk) på Universitetet i Oslo. De andre relieffe...)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Bård Breiviks Fraktaler, er én av fire stålrelieffer som i dag utsmykker Ole-Johan Dahls hus  (Institutt for informatikk) på Universitetet i Oslo. De andre relieffene er Høy C, Orions Belte og Kammertone A. Til sammen heter serien Ligninger i rustfritt stål. Verket er et resultat av et tett samarbeid mellom kunstneren og ansatte ved Institutt for informatikk, hovedsakelig professor Fritz Albregtsen.[1]

Før kunstverket ble montert på UiO, var verket midlertidig satt opp på Festplassen i Bergen (der populært kalt ”Diskokulen)” og senere på Universitetsplassen i Oslo, men da montert som en kube bestående av alle de fire relieffene, slik at den sto som frittstående skulptur.[2]

Ligninger i rustfritt stål er tegnet i 3D her i Norge ved hjelp arkitekt Petter Andreas Larsen, skåret ut i isopormateriale i Sverige og utformet i Kina av dyktige håndverkere.[3] Verket er et bestillingsverk på oppdrag av KORO (Kunst i Offentlige rom).
Bård Breivik, Fraktaler, 2011. Kunstsamlingen, UiO. Foto: Terje Heiestad.
Bård Breivik, Fraktaler, 2011. Universitet i Oslo Foto: Jenny Marie Ottersland Myhre

Katalogopplysninger

Verk: Fraktaler, 2011

Kunstner: Bård Breivik

Materiale: Polert, syrefast stål

Størrelse: 655 cm x 590 cm x 40 cm

Plassering: Universitetet i Oslo, Ole-Johan Dahls hus

Eier: Universitetet i Oslo

Motivbeskrivelse

I Fraktaler ser vi en spiralformet konstruksjon, som utgjør et mønster fra midtpunktet og utover, som en forplantning av en bevegelse som stadig går utover. Verket består av tre like store horisontale deler montert oppå hverandre, uten forsøk på å skjule skjøtene.

Fraktaler er integrert i arkitekturen, betrakteren kan altså ikke gå rundt verket og må derfor forholde seg til verket forfra. Det er ingen betydningsfulle detaljer på andre sider enn forsiden. Verket står konstant ute, der hovedlyskilden er solen om dagen og kunstig belysning om kvelden.

Det er ikke tilfeldig at Ligninger i rustfritt stål er valgt som utsmykning for informatikkbygget. Alle relieffene henter sin inspirasjon fra informatikkens verden. Fraktaler er et begrep hentet fra matematikken. En fraktal er et geometrisk objekt som, i tillegg til å opptre naturlig, konstrueres på data ved hjelp av kodifiseringer og matematiske formler. I naturen finner vi fraktaler i for eksempel bregner, flere typer kål og i snøkrystaller. Prinsippet går ut på at objektets form repeterer seg selv til det uendelige. Bregnenes blader består for eksempel av flere mindre blader i nøyaktig samme form. Slik kopierer bregnen seg selv kontinuerlig, og på detaljnivå vil vi se at bregnen gjenspeiler sin helhetlige form. Fraktaler er altså ikke bare et matematisk begrep, men et fenomen hentet fra naturen.[4]

Kontekst

Bård Breivik Fraktaler 2011. Foto: Tinna Ludviksdottir ©2015

Når bygningen for Institutt for informatikk ble planlagt, ble det samlet et kunstnerisk råd som besto av arkitekter, samt representanter fra KORO og UiO. Sammen arbeidet de med et helhetlig utsmyknings-konsept, og KORO inviterte til både åpne og lukkede konkurranser. De seks kunstnerne som ble valgt til å utsmykke bygget, holder seg innenfor sitt eget uttrykk og formspråk og de har alle utgangspunkt i teknologien.[5]

Fraktaler er den eneste i serien som står i direkte kontekst/kontakt med (kultur)natur. Foran skulpturen står opphøyde blomsterbed kledd i stål, plantet med høye gule strå. Benker med tynne spiler av naturfarget treverk står i en klynge bak blomsterbedene. Verket står mellom to grå betongsøyler. Det står sist, eller først i en rekke, ettersom hvor man kommer fra. Til venstre ved verket går en høy betongtrapp opp på et øvre platå. Ved siden av trappen er det flere opphøyde blomsterbed i trappe-struktur (en rullestolrampe) med fiolette, sarte blomster som står i kontrast til et ellers fargeløst miljø, som er preget av stål, betong og en mørk fasade. Selve bygget har en liten utkragning langs hele fasaden som stikker en halv meter ut over verket.

Det er ingen tvil om at det er en konkret relasjon mellom Breiviks kunstverk og prinsippene i informatikkens fagfelt. Breivik har klart å gjengi samspillet mellom det digitale og det organiske i Fraktaler. Kunstverkets relevans gjør at det integreres godt i arkitekturen, ikke bare formmessig, men også innholdsmessig. Som kunstner som arbeider i det offentlige rom møter Breivik utfordringer i forhold til de gitte omgivelsene. Dette kan både virke inspirerende og begrensende for kunstneren og påvirker naturlig nok kunstens utfall. Det er derfor naturlig å ta byrommet i betraktning for å forstå kunstverkets helhet.     

Referanser

  1. Kirfel, ”Matematikk i Bård Breiviks kunst”, s. 28    
  2. Fauskanger, ”Discokube på Festplassen”, i Bergens Tidende    
  3. Dæhlen, Morten, ”Vakre formler blir spektakulær kunst”.
  4. Barnsley. Fractals everywhere, s. 2-3 
  5. http://koro.no/om/koro/

Bibliografi

Digitalt museum. S.v. ”Fraktal”. URL: http://digitaltmuseum.no/011042535230?query=fraktal&pos=0&count=1

Dæhlin, Erik. ”Bård Breivik”. Norsk kunstnerleksikon online. URL: https://nkl.snl.no/Bård_Breivik

Dæhlen, Morten. ”Vakre formler blir spektakulær kunst” Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (juni 2010). URL: http://morten.ifi.uio.no/?p=176

Eikeseth, Unni. ”Fraktaler i naturen.” NRK. Video. 1:44. Lastet opp av NRK Skole Newton. URL: http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19612.

Fauskanger, Kari. ”Discokube på Festplassen”. Bergens Tidende (2010). URL: http://www.bt.no/kultur/Discokube-pa-Festplassen-1777176.html

Kirfel, Christoph. ”Matematikk i Bård Breiviks kunst”. Tangenten årg. 2009, nr. 3 (2009): 28-29. URL: http://www.caspar.no/tangenten/2009/kirfel-breivik.pdf

Sandvik, Frode. ”Kunstneren som logistiker”. NATT&DAG, posørutgaven, Bergen (juni/juli 2014): 5-8. URL: http://issuu.com/nattogdag/docs/natt_dag_bergen_juni_juli_2014

Store norske leksikon online. S.v. ”Fraktal – fysikk, matematikk”. URL: https://snl.no/fraktal%2Ffysikk,_matematikk.

Barnsley, Michael. Topics in Mathematical Modeling. Georgia: Academic press inc, 1988.    

Eksterne lenker

https://snl.no/fraktal%2Ffysikk,_matematikk

http://koro.no

http://www.bardbreivik.no