Uten tittel (Paul Brand)

Fra hf/ifikk/kun1000
Revisjon per 9. nov. 2018 kl. 17:10 av Annybf@uio.no (diskusjon | bidrag) (Materialbruk)

Hopp til: navigasjon, søk
Paul Brand, Uten tittel, 2005.
Paul Brand, Uten tittel, 2005. Cortenstål, 163 x 80,5 cm. Foto: Ulla Uberg, UiO.
Skulpturen Uten tittel er laget av den sveitsisk-norske kunstneren Paul Brand. Verket har dimensjonene 163 x 80,5 cm, og er laget i materialet cortenstål. Verket ble laget på bestilling fra Henning Olesen og ble ferdigstilt i 2005. I 2017 donerte Olesen verket i gave til Universitetet i Oslo, som valgte å plassere den mellom gangveiene utenfor HumSam-biblioteket på UiO. Parken verket er plassert i er fredet av kommunen, og alle kunstneriske verk som skal plasseres her må ha tillatelse til det. Plasseringen er valgt for å knytte Uten Tittel til det andre verket av Brand ved UiO, Magisk Kvadrat, som er integrert i inngangspartiet til HumSam-biblioteket på UiO. Gjennom en geografisk nærhet til sitt andre verk på Blindern etableres plasseringen av Uten tittel som meningsfull. Brands strenge matematiske prinsipper passer godt inn med biblioteket, som en slags kilde til kunnskap.
Fil:H höch.jpg
Kunstner, tittel, 2009.

Motiv

Verkets motiv er tre formasjoner i foldet/brettet stål. De har samme størrelse, men hvert sitt uttrykk. De står på hver sin kvadratiske støtte (også disse i stål) De tre støttene har identisk volum, og det er plass til like store kvadrater mellom dem. De tre stålplatene er alle brettet, eller foldet sammen, i ulike vinkler.Tydelig brettekanter skaper et strengt og presist uttrykk, der stålplatene folder seg, og skaper luftrom, virker formen derimot lett og myk. Det er en frittstående skulptur, nettopp fordi den kan ses fra alle vinkler. De tre formene som er plassert på hver sin kvadratiske kube gir en enhetlig følelse, og fremstår som et samlet verk, mye grunnet nettopp verkets plassering, og hvordan de ulike delene er plassert i forhold til hverandre. ”uten tittel” er med andre ord en typisk arkitektonisk skulptur nettopp fordi den utgjør en integrert del av plass og bygnings-utsmykningen ved universitetet. Uten Tittel er ikke en utstilling, men en utsmykking, hvor forskjellen er at ved en utstilling er beskueren forberedt på møte med kunsten og har sansene klare, mens en utsmykking kan komme brått på i omgivelser som ikke tilsier at man skal forberede seg på et møte med et kunstverk [1].

Materialbruk

Skulpturgruppen er konstruert i cortenstål, som er et materiale som egner seg godt for utendørs bruk. Materialet får raskt et ytre rustlag, men har god holdbarhet før det ruster på innsiden. Det ytre rust laget skaper en ujevn og organisk tekstur. At skulpturene ruster over tid kan også knyttes opp til en tid-rom dimensjon.

Når det kommer til valg av materiale og måte å sette sammen kunstverk på, jobber Brand på en måte som man kan knytte til hans bakgrunn innen design. Brand arbeider med et kjølig og distansert forhold til materialene han bruker, og lar ofte andre utarbeide sine objekter.[2] Kunstnerens personlige "penselstrøk" er dermed ikke en viktig faktor i verket, men man kan si at verket får et slags industrielt preg av distansen mellom kunstner og materiale. Det industrielle forsterkes gjennom rustlaget. Cortenstålet som Uten Tittel er laget av viser til dette forholdet, siden det er et hardt og kjølig materiale som enkelt kan settes sammen til den ønskede formen. Det oppstår en kontrast mellom verkets strenge og abstrakte form og den organiske utviklingen som verket går gjennom over tid.  Skulpturen er nonfigurativ, noe som underbygges av navnet Uten Tittel. Det gir oss også et hint om at skulpturen ikke er en abstrahering av noe bestemt. Det minimalistiske og non-figurative fungerer som en rød tråd i Brands kunstverk.

Kontekst

Stilretningen Paul Brand blir assosiert med er den konkrete eller non-figurative kunsten. Et sentralt trekk er at den er autonom i forhold til naturen eller den ytre virkeligheten, og konstruert på basis av andre lover, f.eks geometriske.Ved å ikke formidle et budskap eller narrativ(det å være seg religiøs, politisk eller kulturelt), trer formene fram. Kan samspillet av formale virkemidler formidle eller skape noe i seg selv. Mange av kunstnerne som har jobbet med denne problemstillingen, har funnet en bekreftelse på dette i musikken. Her finner vi en kraft som griper tak i oss, uten at vi lett kan si hva det er, som så intuitivt virker i oss. Arnfinn Bø-Rygg tar til ordet for slike "melodiøse" møter med billedkunst, i en bildebok i samarbeid med Paul Brand, der han skriver " det dreier seg heller om å ha en frittflytende oppmerksomhet, et svevende beredskap, svinge med i bildets eget liv".

Kan samspillet av formale virkemidler formidle eller skape noe i seg selv. Mange av kunstnerne som har jobbet med denne problemstillingen, har funnet en bekreftelse på dette i musikken. Her finner vi en kraft som griper tak i oss, uten at vi lett kan si hva det er, som så intuitivt virker i oss. Arnfinn Bø-Rygg tar til orde for slike «melodiøse» møter med bildekunst, i en bildebok i samarbeid med Paul Brand, der han skriver «det dreier seg heller om å ha en frittflytende oppmerksomhet, et svevende beredskap, svinge med i bildets eget liv."

Paul Brands matematiske interesse kommer godt til syne i alle kunstverkene hans. I et intervju med Mona Røsseland sier han «Dette er et system som bestemmer seg selv, jeg bare realiserer det tallene forteller meg. Det er tallenes magi som skaper kunsten»[3]. Det er spesielt konseptet det magiske kvadrat som har inspirert Paul og mange av hans verk, både to- og tredimensjonale. I tillegg til å være kunstner er Paul utdannet innen visuell kommunikasjon i Sveits, og har jobbet ved Fakultetet for arkitektur og billedkunst; Institutt for byggekunst, form og farge ved NTNU[4].

I starten av sin kunstkarriere med matematisk kunst fikk han hjelp til beregningene av matematikeren Ove Koldberg, men etter hvert som han ble bedre kjent med prinsippene, oppdaget han selv nye mønstre og tallrekker[5].

Brand bruker med andre ord motiver som er sterkt preget av geometriske og strukturelle former. Skulpturen ”uten tittel” er et eksempel på dette, da den til sammen utgjør en perfekt form, nemlig 360 grader.[6]

Litteratur

Kvande, Ingunn Øren, Schrumpf, Fredrikke, Okkenhaug, Eli, and Lillehammer Kunstmuseum. Konkret : Nonfigurativ Kunst i Norge 1920-2000. Lillehammer: Lillehammer Kunstmuseum, 2002.

Røsseland, Mona, "Et møte med den 'matematiske' kunstneren Paul Brand". Hentet 10.09.18 fra http://www.caspar.no/tangenten/2004/paulbrand204.pdf

Sørensen, Gunnar. «Oslos utsmykninger». Kunst og Kultur (Jan. 2010) https://www.idunn.no/kk/2010/01/art01

Mørstad, Erik. Skulpturleksikon : Billedhuggerkunstens begrepsverden. Oslo: Unipub, 2007.

Johnsrud, Even Hebbe. (2014, 13. august). Paul Brand. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 11.09.18 fra https://nkl.snl.no/Paul_Brand.

Referanser

  1. Sørensen, Gunnar. «Oslos utsmykninger»
  2. Schrumpf, Okkenhaug, Kvande, Konkret : Nonfigurativ Kunst i Norge, s. 25
  3. Røsseland, Mona. «Et Møte med Paul Brand» s.6
  4. Røsseland, Mona. «Et Møte med Paul Brand» s.3
  5. Røsseland, Mona. «Et Møte med Paul Brand» s.4
  6. Toft, Martin ” UiO avduka skulpturgåve”