Forskjell mellom versjoner av «Velle»

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
(Velle som en skildring av konflikt)
Linje 3: Linje 3:
 
Noe av det Gundersen er mest kjent for er å bruke allerede etablerte hverdagslige objekt og forme disse til en ny tilstand, gjerne på en surrealistisk og uforutsigbar måte.<ref name=":1">Ustvedt<sub>, ''Ny norsk kunst etter 1990,'' 159.</sub> </ref> ''Velle'' skiller seg tydelig fra hans andre verker da det har et organisk preg.  
 
Noe av det Gundersen er mest kjent for er å bruke allerede etablerte hverdagslige objekt og forme disse til en ny tilstand, gjerne på en surrealistisk og uforutsigbar måte.<ref name=":1">Ustvedt<sub>, ''Ny norsk kunst etter 1990,'' 159.</sub> </ref> ''Velle'' skiller seg tydelig fra hans andre verker da det har et organisk preg.  
  
Verket er relevant for sine omgivelser og er plassert ved siden av et eiketre som sammen markerer plassen foran Det Utdanningsvitenskaplige Fakultet og går parallelt med Blindernaksen. Jon Gundersens arbeid som samtidsarkeolog viser seg gjennom verket. Bruken av bergarten larvikitt er typisk for hans stil som ofte omfatter områdesarter, og blir omtalt av Gundersen som evigvarende og stadig i endring<ref>Gundersen, ''Et steinkast fra virkelighet'', 159</ref>. Vi kan også se larvikitt på Georg Sverdrups hus, der utsiden ble dekket av materialet noen år etter skulpturen kom på plass. Verket er også fremstilt på Digitalt Museum, som ''Uten Tittel''.
+
Verket er relevant for sine omgivelser og er plassert ved siden av et eiketre som sammen markerer plassen foran Det Utdanningsvitenskaplige Fakultet og går parallelt med Blindernaksen. Jon Gundersens arbeid som samtidsarkeolog viser seg gjennom verket. Bruken av bergarten larvikitt er typisk for hans stil som ofte omfatter områdesarter, og blir omtalt av Gundersen som evigvarende og stadig i endring<ref>Gundersen, ''Et steinkast fra virkelighet'', 159</ref>. Vi kan også se larvikitt på Georg Sverdrups hus, der utsiden ble dekket av materialet noen år etter skulpturen kom på plass.
  
 
[[Fil:Gundersen.JPG|miniatyr|400x400px|Jon Gundersen, ''Velle'' (1994). ]]
 
[[Fil:Gundersen.JPG|miniatyr|400x400px|Jon Gundersen, ''Velle'' (1994). ]]

Revisjonen fra 5. nov. 2019 kl. 13:28

Kunstneren og billedhuggeren Jon Gundersen (født 18. mars 1942) utformet i 1994 skulpturfontenen Velle som er plassert utenfor Helga Engs hus på Universitetet i Oslo. Verket ble laget på bestilling fra KORO (kunst i det offentlige rom).[1] Ordet «velle» betyr å sprudle, strømme rikt og kraftig.[2] Navnet er relevant for verket der hele overflaten er dekket av en hinne av vann som kommer opp fra slusen på toppen.

Noe av det Gundersen er mest kjent for er å bruke allerede etablerte hverdagslige objekt og forme disse til en ny tilstand, gjerne på en surrealistisk og uforutsigbar måte.[3] Velle skiller seg tydelig fra hans andre verker da det har et organisk preg.

Verket er relevant for sine omgivelser og er plassert ved siden av et eiketre som sammen markerer plassen foran Det Utdanningsvitenskaplige Fakultet og går parallelt med Blindernaksen. Jon Gundersens arbeid som samtidsarkeolog viser seg gjennom verket. Bruken av bergarten larvikitt er typisk for hans stil som ofte omfatter områdesarter, og blir omtalt av Gundersen som evigvarende og stadig i endring[4]. Vi kan også se larvikitt på Georg Sverdrups hus, der utsiden ble dekket av materialet noen år etter skulpturen kom på plass.

Jon Gundersen, Velle (1994).

Motiv og form

Velle er et utendørs frittstående verk som kan betraktes fra 360 graders omkrets der Gundersens skulpturfontene ligger nedsenket langs "Blindernaksen[5]". Den berømte "Blindernaksen" er aldri blitt realisert, men er allikevel interessant å nevne i denne sammenheng, ettersom en akse er et matematisk begrep som på flere måter relaterer til geometriske figurer[6]. Skulpturens form er nemlig geometrisk abstrakt og fremtrer som den geometriske figuren oktaeder[7]. Abstrakt kunst betraktes ofte som meningsbærende av en moralsk dimensjon, der verket kan synes å stå for dyder som orden, renhet, enkelhet og spiritualitet, noe som kan være en tankevekker i verkets fravær av et konkret synlig motiv[8].

Den geometriske formen til Velle består av følgende bestanddeler: to rettvinklede, avlange trapeser er vertikalt stående langsider med to avlange trapeser i samme lengde som hviler diagonalt oppå mot hverandre. Disse separeres av et rektangulært rom inni formen der det strømmer vann opp til randen. Den dynamisk virtuelle vannflaten flommer kontinuerlig over kanten av de hvilende trapesene og fosser så ned de rettvinklede trapesene til et rektangulært basseng som skulpturfontenen er innrammet av. Bunnflaten av oktaederet ligger skjult og er virtuell slik som toppflaten. Gundersen har også tatt i brukt symmetri for å regulere verket, det vil nærmere bestemt si at de sekskantede kortsidene er speilvendt hverandre.

De taktile egenskapene i Gundersens skulptur avhenger av årstid. Der Velle på sommerstid fremstår som varm og livlig på grunn av vannet som omkranser overflaten, vil den i vinterhalvåret virke uorganisk, i en slags "dvale", uten vannet som ekstra dimensjon. Vannet fremhever det blålige skjæret i granitten.

Stilen til Gundersen er minimalistisk. Minimalismen var en avant-garde kunstretning som oppstod i New York og Los Angeles på1960-tallet, som oftest assosiert med verkene av kunstnerne Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt og Robert Morris. Minimalistisk kunst har en tendens til å bestå av enkle eller repeterende geometriske former, og det er primært skulpturer som dominerer kunstretningen. Siden Minimalistiske kunstverk vanligvis utformes ved industriell produksjon eller av dyktige håndverkere som følger kunstnerens instruksjoner, fjerner dette ethvert spor av emosjoner eller intuitive avgjørelser[9]. Skulpturens materiale er som tidligere nevnt den Larvikitt. Denne gråfargede magmatiske bergarten er dannet for rundt 290 millioner år siden i forbindelse med vulkansk aktivitet i det geologene kaller Oslofeltet[10]. Valget av et naturmateriale kan assosiere til et tema som Carl Andre har vært opptatt av, nemlig idealet om å bringe kunsten tilbake til dens mest elementære og primitive grunnlag[11].

Velle som en skildring av konflikt

Selv om Velle hovedsakelig uttrykker det minimalistiske og harmoniske, synliggjør det seg også andre tolkninger hvis man undersøker Gundersens tidligere arbeider, samt implikasjonene tittelen på verket bærer med seg. Ordet "velle" henviser til noe voldsomt og svulmende, noe brusende og fyldig[2]. Ordet står ikke i umiddelbar kontrast med fontenen, siden det renner vann ut av den, men skaper allikevel en avstand ettersom fontenen i all hovedsak har et rolig og meditativt utrykk. Kontrasterende sammenstilling som et virkemiddel er noe Gundersen har benyttet seg av flere ganger, ofte for å skape en humoristisk eller pussig effekt.[12] Dette ser man blant annet i hans Stein med glidelås[13], der han har nedfelt en glidelås i en alminnelig rund stein, eller i hans Beltedyr, der han har formet ut et beltedyr fra et faktisk belte. Virkemiddelet kommer ikke like klart til uttrykk i Velle som i de nevnte eksemplene, men er altså allikevel tilstede i forholdet mellom tittel og verk, riktignok med et mindre absurd og humoristisk resultat. Gundersen har til vane å skildre evige konflikter som industri og natur i Beltedyr, eller politikkens to-hodete vesen i hans skulptur Dobbeltdyr. Hvis man da igjen ser på plasseringen av Velle, utenfor Helga Engs hus, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, kan det tenkes at Gundersen ønsker å skildre en lignende evig konflikt innenfor universitetsinstitusjonen og utdanning i seg selv. Tittelen "Velle", med sin kraftige betydning, kan referere til en kunnskapstørst eller en fundamental streben etter viten, som jo ligger som en forutsettende base for utdanningsinstitusjonens overlevelse. Ved det utdanningsvitenskapelige fakultet blir denne streben etter viten strukturert og kategorisert i konforme eller kanskje stillestående systemer, noe som speiles av den sirkulære og kontinuerlige strømmen av vann som kommer ut av Velles sluse. Helhetlig uttrykker Gundersens skulptur nettopp dette: organisk bevegelse låst i form. Slik kan Velle, i samspillet mellom tittel og verk, symbolisere en uløselig konflikt innad i utdanningssystemet, henholdsvis mellom en strukturert og organisert stramhet og en ungdommelig og uhemmet kunnskapstørst.

Bibliografi

www.uio.no. "Utsmykninger fra Kunst i det offentlige rom (KORO)." 5.5.10. https://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/utsmykninger/koro.html

Det Norske Akademis Ordbok, s.v. "Velle". https://www.naob.no/ordbok/velle_2

Gundersen, Jon. Et Steinkast fra virkeligheten. Oslo: J. Gundersen, 1999.

Ustvedt, Øystein. Ny norsk kunst etter 1990.Oslo: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2011.

Referanser

 1. UiO, "Utsmykninger fra Kunst i det offentlige rom (KORO)."
 2. 2,0 2,1 Det Norske Akademis Ordbok, s.v. "Velle". https://www.naob.no/ordbok/velle_2
 3. Ustvedt, Ny norsk kunst etter 1990, 159.
 4. Gundersen, Et steinkast fra virkelighet, 159
 5. www.forsvarsbygg.no. 2016. "Forvaltningsplan for Universitetet i Oslo. 30. mai 2017.https://www.forsvarsbygg.no/no/radgivingstjenester/vern-av-kulturminner/referanseprosjekter/forvaltningsplaner/universitetet-i-oslo-blindern/
 6. https://snl.no/akse_-_matematikk
 7. www.naob.no. "Oktoader". https://www.naob.no/ordbok/oktaeder
 8. www.tate.org.uk. "Abstract Art". https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-art
 9. Rider, Carl Andre: Things in their elements, 15
 10. www.ngu.no. 2015. "Larvikitt". 8. mai 2019. https://www.ngu.no/emne/larvikitt
 11. Rider, Carl Andre: Things in their elements, 22
 12. Ustvedt, Ny norsk kunst etter 1990, 159.
 13. www.kunstnerforbundet.no. 2012. "Utstilling 1. desember - 23. desember 2012" https://kunstnerforbundet.no/utstillinger/222