Konseptkunst 3

Fra hf.ifikk.norskbilledkunst
Hopp til: navigasjon, søk
Om konceptkunst
Matias Faldbakken: Untitled (Car Trunk #5), 2013 [1]

Konceptkunst, også kendt som konceptuel kunst, opstod som retning i slutningen af 1960'erne og var, som Victor Burguin sagde det, en revolt imod modernismen [2]. Konceptkunst defineres gerne som et dematerialiserende begreb hvor man udelukker de traditionelle aspekter ved kunsten og opfattelsen af denne [3]. Historisk set blev den konceptuelle kunst anset som en ny og radikal kunstretning på den internationale kunstscene. Gennem et kritisk syn på kunsten som objekt, institution, forankrede konventioner og teorier, udfordrede man de gældende forestillinger af hvad et kunstværk skulle og kunne være [4]. Den konceptuelle kunst baserer sig på den bestemmelse, at kunst først og fremmest eksisterer som idé eller som betydning - og kun sekundært som en genstand eller et kunstværk [5].

Teori

Sol LeWitt var en af de første kunstnere til at basere sig på den konceptuelle idé, samt kunstnerisk udførelse af konceptkunst. I hans tekst Paragraphs on Conceptual Art (først publiseret i 1967), beskriver han den konceptuelle kunst ved at ideen eller konceptet er det vigtigste aspekt indenfor arbejdet med kunsten. En kunstner, som benytter sig af den konceptuelle kunst, forarbejder værket i processen i form af planlægning og beslutningstagen, og alt dette gøres i forkant af udførelsen [6]. Ideen er grundlæggende og hvis kunsten har en fysisk form, er denne ikke så vigtig. LeWitt beskriver kunstens fysiske form således: "What the work of art looks like isn't too important. It has to look like something if it has a physical form" [7].

Ifølge LeWitt fylder betragterens subjektive bedømmelse minimalt indenfor den konceptuelle kunst. Betragterens rolle og betydning i mødet med det eventuelle fysiske værk forandres fra en perception af kunstværket til konception. Om betragterens status, skriver LeWitt: "It doesn't really matter if the viewer understands the concepts of the artist by seeing the art. Once out of his hand the artist has no control over the way a viewer will perceive the work. Different people will understand the same thing in a different way" [8].

Historisk forankring

Historisk set betegnes Marcel Duchamp som personen der banede vejen for den konceptuelle kunst. Duchamp udvalgte masseproducerede, kommercielt tilgængelige og ofte praktiske, utilitaristiske objekter og gav dem titlen "Readymades". Han rystede flere århundredes tankegang om kunstnerens rolle, ved at ophøje og præsentere objekterne som kunst: “An ordinary object [could be] elevated to the dignity of a work of art by the mere choice of an artist” [9]. Hans værker trodsede forstillingen om at kunst kun havde til formål at behage øjet, og de repræsenterede derfor hellere ideen fremfor ophøjelsen af det visuelle produkt.

Udvalgt værk appliceret på begrebet om konceptkunst

I forbindelse med valget af begrebet konceptkunst, har jeg udvalgt et værk fra 2013 af den norske samtidskunstner Matias Faldbakken. Titlen på værket er ”Untitled (Car trunk #5)” og er en installation tilhørende et bagagerum fra en bil, i stålmaterialitet. Værket refererer blandt andet til brugen af readymades og viser en genstand, som er taget bort fra sin oprindelige sammenhæng og placeret i en kunstnerisk installation. Værket refererer ligeledes til konceptkunsten og den konceptuelle idé, samt henviser til de teoretiske begreber som blandt andet Sol LeWitt specificerer [10].

Kildehenvisninger
  1. Matias Faldbakken: Untitled (Car Trunk #5), 2013. Hentet fra Simon Lee Gallery: (https://www.simonleegallery.com/artists/66-matias-faldbakken/works/5228/)
  2. Harrison, Charles & Paul Wood (2003). Art in Theory. 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Malden: Blackwell, s. 1069.
  3. Om konseptkunst: (https://snl.no/konseptkunst)
  4. Om konseptkunst: (https://www.nasjonalmuseet.no/utstillinger-og-arrangementer/museet-for-samtidskunst/utstillinger/2016/stille-revolt/)
  5. Om konseptkunst: (https://denstoredanske.lex.dk/konceptkunst)
  6. Harrison, Charles & Paul Wood (2003). Art in Theory. 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Malden: Blackwell, s. 846.
  7. Harrison, Charles & Paul Wood (2003). Art in Theory. 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Malden: Blackwell, s. 847.
  8. Harrison, Charles & Paul Wood (2003). Art in Theory. 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Malden: Blackwell, s. 848.
  9. Om Marcel Duchamp: (https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/dada/marcel-duchamp-and-the-readymade/)
  10. Om Matias Faldbakken: (https://snl.no/Matias_Faldbakken)