Main Page

From ifi.sonen
Revision as of 14:10, 16 March 2020 by Kristebo@uio.no (talk | contribs) (transfer from old wiki)

Jump to: navigation, search

Åpningstider

Sonen har samme åpningstider som Ole-Johan Dahls hus, men krever til tider adgangskort.

Arrangementer

Sonen arrangerer kurs og verksteder gjennom hele studieåret. Følg med på nettsidene våre, sonen.ifi.uio.no.

Prosjekter

Alle soneprosjekter har sin egen side på denne wikien. Prosjekter omfatter studentprosjekter som er er startet i Sonen og prosjekter vi har kjøpt inn mer eller mindre ferdige.

Kom i gang med Arduino

Denne wikien innholder noen tutorials laget for å få nye brukere i gang med Arduino.

Lodding

Sonen har egen loddestasjon. Hvis du ikke har tidligere erfaring med lodding må du lese wikiartiklen før du setter i gang.

Bruk av utstyr

Alt utstyret på Sonen kan brukes av alle, men utstyret skal aldri forlate rommet.

Hjelp oss å gjøre wikien bedre

Målet med denne wikien er å samle alle ressurser som er relevante for Åpen sone for eksperimentell informatikk. En wiki er et samarbeidsprosjekt, så hvis du syns at noen mangler kan du selv hjelpe med å gjøre vår mer fullstendig; du kan opprette en konto og redigere wikien. Les om hvordan du kan bidra og TODO-listen for wikien.

Kontaktpunkter