Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»

Fra jus/tredjemannsvern
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: <HTML> <!-- ChangeDetection.com id="fr4hgdd2fg" comment="Henvisning til materiale for panterettsforelesninger" --> <HEAD> <TITLE>Ressursside tredjemannsvern</TITLE> …)
 
(Erstatter siden med «<HTML> <!-- ChangeDetection.com id="fr4hgdd2fg" comment="Henvisning til materiale for panterettsforelesninger" --> <HEAD> <TITLE>Ressursside tredjemannsvern…»)
Linje 4: Linje 4:
  
 
&lt;A NAME="opp"&gt;
 
&lt;A NAME="opp"&gt;
 
= Ressursside tredjemannsvern =
 
 
Her finner du en del lenker som kan være nyttige for deg som studerer tredjemannsven som et ledd i det juridiske profesjonsstudiet eller masterstudiet ved Det
 
 
juridiske fakultet ved Universitet i Oslo.
 
 
'''Lenker knyttet til Erik Røsægs panterettsfoelesninger desember 2008 er lagt til &lt;A HREF="http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/h08/JUR3000-1-4/index.xml"&gt;semstersiden.&lt;/A&gt; ''' &lt;p&gt; Du kan få beskjed pr. epost om når denne siden endres ved å klikke &lt;A HREF="http://www.changedetection.com/detect.html?url=http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/ressurssideT.html&amp;email="&gt;her.&lt;/A&gt; &lt;p&gt; Den seneste endringen av betydning er merket med &lt;A HREF="#NYHET"&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.bmp" width="30" height="30" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;/A&gt;&lt;/A&gt; (klikk ikonet)
 
 
== Orakel ==
 
 
På epostadressen &lt;A HREF="mailto:tredjemannsvern@jus.uio.no"&gt;tredjemannsvern@jus.uio.no&lt;/A&gt; kan du stille spørsmål som et alternativ til å kontakte en lærer direkte. Det tas sikte på at spørsmål skal besvarer innen én virkedag i semesteret. Husk å oppgi hvor langt du er kommet i studiet.
 
 
<br>
 
 
== Faglærere etc. ==
 
 
Faglærerne i tredjemannsfagene finner du &lt;A HREF="http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/h08/JUR3000-1-4/kontaktinformasjon.xml"&gt;her&lt;/A&gt;. Ansvarlig for disse sidene er professor Erik Røsæg. Du som student er alltid
 
 
velkommen til å kontakte meg:
 
 
 
 
*Kontoret mitt er i rom 403, &lt;A HREF="http://www.1881.no/Map/?Query=st+olavsgt+23+oslo"&gt;St Olavs gt 23&lt;/A&gt; (inngang fra Pilestredet) (Nordisk institutt for sjørett) 
 
*Telefonnummeret er 2285 9752 (legg evt. igjen beskjed) 
 
*Eposten min er &lt;A HREF="mailto:erik.rosag@jus.uio.no"&gt;erik.rosag@jus.uio.no&lt;/A&gt; 
 
*Hjemmesiden min er &lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro"&gt;http://folk.uio.no/erikro&lt;/A&gt;
 
 
En del studenter kan ha '''særlige behov'''. Funksjonshemmede kan for eksempel ha problemer med formatet på filene det er henvist til på denne siden. Jeg vil derfor gjerne at studenter med spesielle behov tar kontakt med meg.
 
 
<br>
 
 
== Studieinformasjon ==
 
 
<br>
 
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/" TARGET="new"&gt;Fakultetets studieinformasjonsside&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/" TARGET="new"&gt;Tredje avdeling, femårsordningen&lt;/A&gt;
 
== Trykkfeil i pensum som har voldt problemer ==
 
 
=== Falkanger: Introduksjon til panteretten ===
 
 
#Side 64: Henvisningen til pl § 4-2 annet ledd rett før petitavsnittet skal nok være til pl § 4-1 tredje ledd.
 
== Kurs ==
 
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/kursoppgaver.doc" TARGET="new"&gt;Standard kursopplegg 2. semester, 3. avdeling, revidert mars 2006 av Beate Sjåfjell&lt;/A&gt; (lærerne kan variere kursopplegget)
 
Det er utarbeidet en lærerveiledning som ''lærere'' kan få ved henvendelse til &lt;A HREF="mailto:erik.rosag@jus.uio.no"&gt;erik.rosag@jus.uio.no&lt;/A&gt;.
 
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/INNLEVERINGSOPPGAVEN.doc" TARGET="new"&gt;Kursoppgave til innlevering (etter kurslærerens nærmere bestemmelse)&lt;/A&gt;. Kursoppgaven er lik &lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2001_V_oppg4.htm " TARGET="new"&gt;pfdel/2001_V_oppg4&lt;/A&gt;&lt;p&gt;
 
== Materiale fra lærerne ==
 
 
#Erik Røsægs skjemaer for tredjemannskonflikter (bør skrives ut i farger)
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/fast.doc" TARGET="new"&gt;Ekstinksjon - fast eiendom&lt;/A&gt;
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/los.doc" TARGET="new"&gt;Ekstinksjon - løsøre (NB - i A3-format; skriv evt ut i 50% for A4)&lt;/A&gt;
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/virkning.doc" TARGET="new"&gt;Ekstinksjon - virkning&lt;/A&gt;
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/hensyn.doc" TARGET="new"&gt;Ekstinksjon - hensyn&lt;/A&gt;<br>
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/negDok.doc" TARGET="new"&gt;Ekstinksjon - negotiable gjeldsbrev&lt;/A&gt;
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/enkle.doc" TARGET="new"&gt;Ekstinksjon - enkle krav&lt;/A&gt;
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/blankFordringer.doc" TARGET="new"&gt;Tomt skjema - fordringer&lt;/A&gt;
 
#*&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/Emneforelesninger.pdf" TARGET="new"&gt;Tomt skjema - generelt&lt;/A&gt;
 
#Henrik Bulls oversikt over dynamisk tingsrettslige konfliktsituasjoner (okt 05): &lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/bull.doc" TARGET="new"&gt;Word format&lt;/A&gt; - &lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/bull.pdf" TARGET="new"&gt;pdf format&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/fellesheftelse.doc" TARGET="new"&gt;Henrik Bulls oversikt over forskjellige former for fellesheftelse&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/opptrinn.doc" TARGET="new"&gt;Henning Harborgs oversikt over opptrinnsretten&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/litteraturtips.doc" TARGET="new"&gt;Beate Sjåfjells litteraturtips&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/solidarskyld.doc" TARGET="new"&gt;Beate Sjåfjell om solidarskyld&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/disposisjoner.html" TARGET="new"&gt;Erik Røsægs forelesningsdisposisjoner mv&lt;/A&gt; &lt;HTML&gt;
 
== Oppdateringer ==
 
 
#&lt;A HREF="http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regelverk/lover/012041-210003/dok-bn.html" TARGET="new"&gt;Reformer i den sivile retspleien på grunnplanet (tvangsfullbyrdelse!)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regpubl/otprp/012001-050112/hov001-bn.html" TARGET="new"&gt;Utvidet registering av utleggsforretninger&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html" TARGET="new"&gt;Ny lov om eiendomsregistrering (tidligere delingsloven mv)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.lovdata.no/all/nl-20040326-017.html" TARGET="new"&gt;Lov om finansiell sikkerhetsstillelse (som modifiserer bl a rettsverns- og omtøtelsesreglene for pant og motreningsreglene i konkurs i en rekke praktisk viktige forhold) &lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.statkart.no/IPS/filestore/nyhetsbrev_tinglysing0103.pdf" TARGET="new"&gt;Omorganiseringen av tinglysningsvesenet&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.lovdata.no/all/tl-19800208-002-010.html#6-4" TARGET="new"&gt;Legalpant for boomkostninger mv&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.lovdata.no/all/tl-20030606-039-020.html" TARGET="new"&gt;Lovendring om borettsregister&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.lovdata.no/all/nl-20020705-064.html" TARGET="new"&gt;Ny lov om verdipapirregister (erstatter verdipapirsentralloven)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.dep.no/jd/norsk/publ/otprp/012001-050020/index-dok000-b-n-a.html" TARGET="new"&gt;Viktige lovendringer i panterett mv&lt;/A&gt;
 
== Andre ressurser ==
 
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/formularer/formularer.html"&gt;Formularer&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.konkursradet.no/student/" TARGET="new"&gt;Konkursrådet&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://folk.uio.no/erikro/WWW/disposisjoner/tredjemannsvern/dokavg.htm" TARGET="new"&gt;Er dette en måte å spare dokumentavgift på?&lt;/A&gt;
 
== Gamle eksamensoppgaver ==
 
 
Gamle eksamensoppgaver som er egnet under femårsordningen:
 
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1992_H_oppg_1.htm" TARGET="new"&gt;3avd/1992_H_oppg_1&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1993_V_oppg_1.htm" TARGET="new"&gt;3avd/1993_V_oppg_1 (del 1 og 2)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1993_H_oppg_1.htm" TARGET="new"&gt;3avd/1993_H_oppg_1&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1995_V_oppg_1.htm" TARGET="new"&gt;3avd/1995_V_oppg_1&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1995_H_oppg_1.htm" TARGET="new"&gt;3avd/1995_H_oppg_1&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1996_H_oppg_1.htm" TARGET="new"&gt;3avd/1996_H_oppg_1&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2000_V_oppg1.htm" TARGET="new"&gt;pfdel/2000_V_oppg1 (del 2)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/1999-V_jurprof_oppg_2.html" TARGET="new"&gt;pfdel/1999-V_jurprof_oppg_2&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2000_h_oppg1.htm" TARGET="new"&gt;pfdel/2000_h_oppg1 (del 1 og 2)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2000-V_muntlig3.htm" TARGET="new"&gt;pfdel/2000-V_muntlig3&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2000_h_oppg1.htm" TARGET="new"&gt;pfdel/2000_h_oppg1 (del 1 og 2)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2001_H_oppg2.htm" TARGET="new"&gt;pfdel/2001_H_oppg2 (del 2) &lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2002_v_muntlig2.html" TARGET="new"&gt;pfdel/02_v_muntlig2&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2002_v_oppg2.html" TARGET="new"&gt;pfdel/2002_v_oppg2 (del 1)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2002_h_oppg4.html" TARGET="new"&gt;pfdel/2002_H_oppg4 (del 1, 3 og 4) &lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2003_v_oppg1.html" TARGET="new"&gt;pfdel/2003_v_oppg1&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/03_h_oppg.1.html" TARGET="new"&gt;pfdel/03_h_oppg.1 (del 3)&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2004_V_oppg2.html" TARGET="new"&gt;pfdel/2004_V_oppg2&lt;/A&gt;
 
#&lt;a name="NYHET"&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.gif" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/h04_oppg4.html" TARGET="new"&gt;pfdel/h04_oppg4&lt;/A&gt;
 
#&lt;a name="NYHET"&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.gif" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2005_h_dag4.html" TARGET="new"&gt;pfdel/2005_h_dag4 (del 1)&lt;/A&gt;
 
#&lt;a name="NYHET"&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.gif" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2006v_dag4.html" TARGET="new"&gt;pfdel/2006v_dag4&lt;/A&gt;
 
#&lt;a name="NYHET"&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.gif" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/jur3000/v05dag2.html" TARGET="new"&gt;jur3000/v05dag2 (del II, teori)&lt;/A&gt;
 
#&lt;a name="NYHET"&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.gif" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/jur3000/h05dag2.html" TARGET="new"&gt;jur3000/h05dag2 (del I, teori)&lt;/A&gt;
 
#&lt;a name="NYHET"&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.gif" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/jur3000/v06skole.html" TARGET="new"&gt;jur3000/v06skole (del I)&lt;/A&gt;
 
#&lt;a name="NYHET"&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://folk.uio.no/erikro/WWW/ny.gif" hspace="15" alt=NEW!&gt;&lt;A HREF="http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/oppgaver/v07/skoleeksamen.html" TARGET="new"&gt;JUR3000/oppgaver/v07/skoleeksamen.html (del II)&lt;/A&gt;
 
== Panterettsoppgaver ==
 
 
Her er noen oppgaver som kan løses av dem som har begynt med panterett, men ikke har fått sett på konkursrett og dynamisk tingsrett:&lt;p&gt;
 
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1990_V_oppg_1.htm"&gt;Vår 1990, oppg. 1&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1991_H_oppg_1.htm"&gt;Høst 1991, oppg. 1, del I&lt;/A&gt;&lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1992_V_oppg_1.htm"&gt;Vår 1992, oppg. 1, del I&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1992_H_oppg_1.htm"&gt;Høst 1992, oppg. 1, del II&lt;/A&gt;&lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1993_V_oppg_1.htm"&gt;Vår 1993, oppg. 1, del I og II&lt;/A&gt;&lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1994_V_oppg_1.htm"&gt;Vår 1994, oppg. 1&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1995_H_oppg_1.htm"&gt;Høst 1995, oppg. 1, del II&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1996_H_oppg_1.htm"&gt;Høst 1996, oppg. 1, del IV&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1998_V_oppg_1.htm"&gt;Vår 1998, oppg. 1, del III&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1994_H_oppg_2.htm"&gt;Høst 1994, oppg. 2&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1995_H_oppg_2.htm"&gt;Høst 1995, oppg. 2&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/3avd/1996_H_oppg_2.htm"&gt;Høst 1996, oppg. 2&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/1999-V_jurprof_muntlig_2.html"&gt;Vår 1999, muntlig, prøve 2&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/1999_h_oppg4.htm"&gt;Høst 1999, oppg. 4&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.jus.uio.no/studier/eksamen/oppgaver/pfdel/2000_V_oppg1.htm"&gt;Vår 2000, oppg. 1, del II&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;
 
== Oppgaver fra Bergen ==
 
 
#&lt;A HREF="http://www.jur.uib.no/Studier/eksamen/oppgaver/4.studie%C3%A5r/JUS243.htm"&gt;Oppgaver fra Bergen&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
== Kilder ==
 
 
#&lt;A HREF="http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch"&gt;Bibliotekskatalogen&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.lovdata.no/"&gt;Lovdata&lt;/A&gt; &lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html"&gt;Juridisk nettviser &lt;/A&gt;&lt;/LI&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.dep.no/odin/norsk/publ/index-b-n-a.html" TARGET="new"&gt;Forarbeider - departementene&lt;/A&gt;
 
#&lt;A HREF="http://www.stortinget.no" TARGET="new"&gt;Forarbeider - Stortinget&lt;/A&gt; &lt;p&gt; --- &lt;P&gt;Noen av filene ovenfor er i '''.pdf-format'''. Det kan leses greit på de fleste datamaskiner. Et gratis program som kan lese disse filene kan om nødvendig hentes &lt;A HREF="http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html"&gt;her.&lt;/A&gt;
 
 
 
<br>
 
&lt;A NAME="counter"&gt;---&lt;/A&gt;
 
&lt;IMG SRC="http://counter.digits.com/wc/-d/4/Tredjemannsvern" ALIGN=middle WIDTH=60 HEIGHT=20 BORDER=0 HSPACE=4 VSPACE=2&gt; &lt;A HREF="http://www.digits.com/"&gt;&lt;IMG SRC="http://folk.uio.no/erikro/WWW/corrgr/wc.gif" WIDTH=157 HEIGHT=43 BORDER=1 VSPACE=2 HSPACE=2&gt;&lt;/A&gt; &lt;/BODY&gt; &lt;/HTML&gt;
 

Revisjonen fra 28. okt. 2009 kl. 08:12

<HTML> <HEAD> <TITLE>Ressursside tredjemannsvern</TITLE> </HEAD> <BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080" BGCOLOR="#ffff99">

<A NAME="opp">