Forskjell mellom versjoner av «Litteratur»

Fra jus/tredjemannsvern
Hopp til: navigasjon, søk
 
Linje 1: Linje 1:
 
==== Bøker (lenkjer går til Bibsys)<br>  ====
 
==== Bøker (lenkjer går til Bibsys)<br>  ====
  
Berg, Borgar Høgetveit og Stein Bråthen-Otterbech, [http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=09027816x&kid=biblio Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer], Oslo 2009
+
Planen for masterstudiet er endra, og desse sidene blir ikkje ajourførte.<br>
 +
 
 +
Berg, Borgar Høgetveit og Stein Bråthen-Otterbech, [http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=09027816x&kid=biblio Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer], Oslo 2009  
  
 
Brækhus, Sjur og Borgar Høgetveit Berg, [http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=050907972&kid=biblio ''Pant og annen realsikkerhet''], 3. utg., Oslo 2005<br>  
 
Brækhus, Sjur og Borgar Høgetveit Berg, [http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=050907972&kid=biblio ''Pant og annen realsikkerhet''], 3. utg., Oslo 2005<br>  

Nåværende revisjon fra 31. jul. 2012 kl. 08:26

Bøker (lenkjer går til Bibsys)

Planen for masterstudiet er endra, og desse sidene blir ikkje ajourførte.

Berg, Borgar Høgetveit og Stein Bråthen-Otterbech, Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer, Oslo 2009

Brækhus, Sjur og Borgar Høgetveit Berg, Pant og annen realsikkerhet, 3. utg., Oslo 2005

Falkanger, Thor, Introduksjon til panteretten, Oslo 2004

Rike, Ole Dag og Erik Herlofsen, Panterett for praktikere, 2. utg., Kristiansand 2006

Skoghøy, Jens Edvin A., Panteloven, 2. utg., Oslo 2003

Skoghøy, Jens Edvin A., Panterett, 2. utg. Oslo 2008

Artiklar (lenkjer går til elektroniske versjonar)

Falkanger, Thor, "Innløsning av festerett – forholdet til pant og andre heftelser i grunneiendom og festerett", Lov og Rett, 2006 s. 65–82

Lilleholt, Kåre, "Pantebrev i ny form", Lov og Rett, 2002 s. 416–425

Lilleholt, Kåre, "Finansiell trygdgjeving", Håkonarmål, 2006 s. 22–31

Marthinussen, Hans Fredrik, "Eurohypotek en felles panterett for Europa?", Tidsskrift for Eiendomsrett, 2009 s. 132–147

Rosén, Karl, "Lov om finansiell sikkerhetsstillelse – en innføring", Tidsskrift for Forretningsjus, 2004 s. 160–185

Wibe, Kjetil, "Nye rammebetingelser for bruk av innskudd og finansielle instrumenter som sikringsobjekt i den nye loven om finansiell sikkerhetsstillelse", Tidsskrift for Forretningsjus, 2004 s. 148–159

Wold, Erik, "Immaterialrettigheter som panteobjekt", Lov og Rett, 2006 s. 613–627