Forskjell mellom versjoner av «Lover og forskrifter panterett»

Fra jus/tredjemannsvern
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 17: Linje 17:
 
[http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030606-039.html&emne=burettsl*&& Burettslagslova] (Lovdata)  
 
[http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030606-039.html&emne=burettsl*&& Burettslagslova] (Lovdata)  
  
 +
<br>
  
 +
[http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/Fast_eiendom/Skjema_og_blanketter/Pantedokument/ Blankett for pantedokument fast eigedom] (Statens kartverk
  
[http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/Fast_eiendom/Skjema_og_blanketter/Pantedokument/ Blankett for pantedokument fast eigedom] (Statens kartverk)
+
[http://www.brreg.no/blanketter/tinglysing.html Blankettar for tinglysing i Lausøyreregisteret]

Revisjonen fra 10. mai 2010 kl. 07:41

Pantelova (Lovdata)

Forskrifter til pantelova (Lovdata)


Lov om finansiell sikkerhetsstillelse (Lovdata)


Tinglysingslova (Lovdata)

Sjølova (Lovdata)

Luftfartslova (Lovdata)

Burettslagslova (Lovdata)


Blankett for pantedokument fast eigedom (Statens kartverk

Blankettar for tinglysing i Lausøyreregisteret