Lover og forskrifter panterett

Fra jus/tredjemannsvern
Hopp til: navigasjon, søk

Pantelova (Lovdata)

Forskrifter til pantelova (Lovdata)


Lov om finansiell sikkerhetsstillelse (Lovdata)


Tinglysingslova (Lovdata)

Sjølova (Lovdata)

Luftfartslova (Lovdata)

Burettslagslova (Lovdata)


Blankett for pantedokument fast eigedom (Statens kartverk

Blankettar for tinglysing i Lausøyreregisteret


Planen for masterstudiet er endra, og desse sidene blir ikkje ajourførte.