Difference between revisions of "Introduksjonskurs i SPSS"

From med.imb.ocbe
Jump to: navigation, search
(Program)
(Program)
Line 29: Line 29:
  
 
<!--Comment*Slides uten oppgaveløsninger (kommer)-->
 
<!--Comment*Slides uten oppgaveløsninger (kommer)-->
Comment*[[Media:Intro og bolk 1 (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/Slides med oppgaveløsninger (kommer)
+
*[[Media:Intro og bolk 1 (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/Slides med oppgaveløsninger (kommer)
<!--*[[Media:Intro og bolk 1 (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/[[Media:Intro og bolk 1-DES2017.pptx|Slides med oppgaveløsninger]]-->
+
<!--Comment*[[Media:Intro og bolk 1 (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/[[Media:Intro og bolk 1-DES2017.pptx|Slides med oppgaveløsninger]]-->
  
 
''Pause''
 
''Pause''
Line 45: Line 45:
  
 
<!--Comment*Slides med oppgaveløsninger (kommer)-->
 
<!--Comment*Slides med oppgaveløsninger (kommer)-->
[[Media:Bolk3utenløsning-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/Slides med oppgaveløsninger (kommer)
+
*[[Media:Bolk3utenløsning-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/Slides med oppgaveløsninger (kommer)
 
<!--Comment*[[Media:Bolk3utenløsning-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/[[Media:Bolk 3-DES2017.pptx|Slides med oppgaveløsninger]]-->
 
<!--Comment*[[Media:Bolk3utenløsning-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/[[Media:Bolk 3-DES2017.pptx|Slides med oppgaveløsninger]]-->
  
Line 53: Line 53:
  
 
<!--Comment*Slides uten oppgaveløsninger (kommer)-->
 
<!--Comment*Slides uten oppgaveløsninger (kommer)-->
Comment*[[Media:Bolk 4 NY (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/Slides med oppgaveløsninger (kommer)
+
*[[Media:Bolk 4 NY (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/Slides med oppgaveløsninger (kommer)
<!--*[[Media:Bolk 4 NY (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/[[Media:Bolk_4_NY-DES2017.pptx|Slides med oppgaveløsninger]]-->
+
<!--Comment*[[Media:Bolk 4 NY (uten oppgaveløsning)-DES2017.pptx|Slides uten oppgaveløsninger]]/[[Media:Bolk_4_NY-DES2017.pptx|Slides med oppgaveløsninger]]-->
  
 
== Datasett ==
 
== Datasett ==
  
 
[http://www.med.uio.no/imb/english/research/networks/bmms/events/caerphilly_start.sav Her] kan du finne datasettet som brukes i kurset.
 
[http://www.med.uio.no/imb/english/research/networks/bmms/events/caerphilly_start.sav Her] kan du finne datasettet som brukes i kurset.

Revision as of 15:37, 6 December 2017

Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) holder dagskurs i bruk av SPSS den 12. desember 2017, i Domus Medica ved Rikshospitalet. Kurset er fullbooket.

Tid: Tirsdag 12. desember 9.00 - 16.00.

Sted: PC-stue R-211, Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9 ved Rikshospitalet.


PC er tilgjengelig på PC-stuen. Egen laptop kan også brukes. Internett og strømuttak vil være tilgjengelig.

Dagskurset vil gi en introduksjon til grunnleggende bruk av SPSS med fokus på de tekniske utfordringene. Kurset gir en innføring i grunnleggende datamanipulasjon, deskriptiv statistikk, hypotesetesting og regresjon i SPSS. Det er ikke ment som et introduksjonskurs i statistikk og forutsetter derfor en viss kjennskap til statistiske begreper som kontinuerlig og kategorisk variabler, hypotesetest, p-verdier, oddsratio, relativ risk og regresjon.

På morgen vil kurset omhandle den generelle bruken av SPSS med fokus på oppbygningen av SPSS, hvordan legge inn og importere data, og en oversikt over deskriptiv statistikk med grafiske plot som boxplot og scatterplot. På ettermiddagen er kurset to-delt: første del med analyse av kontinuerlige variabler med testing av gruppeforskjeller med t-test, ikke-parametrisk test og lineær regresjon, så andre del med analyse av binære/kategoriske variabler med testing av OR/RR, kji-kvadrat test og logistisk regresjon.

Innholdsfortegnelse

  • Generell bruk – åpne og importere data-filer, skrive inn data, manipulere variable
  • Deskriptiv statistikk og grafisk fremstilling (boxplot, scatterplot, normalitetsplot)
  • Paret t-test, To-utvalgs t-test
  • Ikke-parametrisk test (Mann-Whitney U)
  • Transformasjon av data
  • Odds ratio, relative risk.
  • Kji-kvadrat test.
  • Introduksjon til lineær regresjon og logistisk regresjon

Program

9.00 – 10.15 Bolk 1 – Introduksjon og generell bruk

Pause

10.30 – 11.30 Bolk 2 – Deskriptiv statistikk og plot

Lunsj

12.30 – 14.15 Bolk 3 – Kontinuerlig variabel: T-test, ikke-parametrisk test, lineær regresjon

Pause

14.30 – 16.00 Bolk 4 – Kategorisk variabel: Odds ratio/relative risk, logistisk regresjon.

Datasett

Her kan du finne datasettet som brukes i kurset.