Femundens nordre utløp

Fra mn.geo.hydro
Hopp til: navigasjon, søk

["http://www.norgeskart.no/dynamisk.html#11/340956/6926445/+embed.box/m/340956.453125/6926445.09375/Femundens%20nordre%20utl%C3%B8p Kart:]

Femunden har to utløp. Fra hovedutløpet i sørenden renner Trysilelva sørover og overgår ved landegrensen til Klarälven i Sverige. I nordenden er det også et utløp. Det var Røros kobberverk som på 1760-tallet lot grave ut en kanal nordover fra Nordvika (Kalven) i Femunden via Lorttjern og Langtjern til Feragen. Det var behovet for tømmer til kobberverkets drift som førte til dette inngrepet. Tømmer fra skogene rundt Femunden kunne nå fløtes via Feragen og Håelva til Røros. Kanalen og rennesystemet ut fra Femunden ble restaurert i 1990-årene. Det går fortsatt vann fra Femunden til Glomma, anslagsvis 0,5 m3/s i gjennomsnitt i året. Det er omtrent halve vannføringen som gikk her opprinnelig.

Lars-Evan Petterson