Hydrologisk avdelings kontorer

Fra mn.geo.hydro
Hopp til: navigasjon, søk
Victoria Terrasse
Fil:Akersgt 40.png
Akersgaten 40

Hydrologisk avdeling, Norges nasjonale institutt for hydrologi, er en del av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og holder som kjent til i Middelthuns gate 29 på Majorstua. Her har avdelingen holdt til helt siden NVE-bygget sto ferdig i 1964, unntatt de nesten to årene, juli 2009 - juni 2011, da man var utflyttet til Drammensveien 211 ved Sjølyst mens NVE-bygget ble renovert. Under avdelingens første 70 år, siden den ble etablert i 1895, har man holdt til forskjellige steder i Oslo:

1895-1906 Victoria terrasse 7B, den midtre av de tre bygningene i Victoria terrasse der Utenriksdepartementet nå holder til.
1906-1919 Den gamle regjeringsbygningen i Akersgaten 40, der Finansdepartementet nå holder til.
1919-1953 Ullevålsveien 72. Her var det brakker som for lengst er fjernet og gitt plass til Norges Veterinærhøyskole.
1953-1957 Parkveien 55, som fortsatt er kontorbygning.
1957-1959 Handelsbygningen i Drammensveien 20, nåværende Henrik Ibsens gate 60.
1959-1960 Parkveien 55. Tilbake til Parkveien for en kort periode.
1960-1964 Meltzers gate 4, som fortsatt er kontorbygning.
1964-2009 Middelthuns gate 29, Majorstua
2009-2011 Drammensveien 211, Sjølyst
2011-d.d. Middelthunsgate 29, Majorstua

Deler av avdelingen har i perioder hatt lokaler adskilt fra hovedparten. Avdelingens flyttinger er beskrevet av Øystein Aars i artikkelen «Fra trangboddhet til bedre forhold» i avdelingens jubileumsbok «Tiden går – vannet består» fra 1995.

Lars-Evan Petterson