Modell av dammen ved Solbergfoss kraftverk

Fra mn.geo.hydro
Hopp til: navigasjon, søk
Foto: Nils Roar Sælthun

Ca. 100 meter nedenfor Skjærsjødammen i Nordmarkavassdraget, Oslo, på vestsiden av elven, ser man restene etter en betongmodell av dam Solbergfoss (Ø 261788, N 6660380, UTM33). Den ble satt opp i 1910-årene i forbindelse med det kommende Solbergfoss kraftverk i Glomma nedenfor Øyeren. Dammen og flomavledningen ble her testet ut i målestokk 1:25 basert på vann avledet fra Skjærsjødammen. Solbergfoss kraftverk ble satt i drift i 1924.

Les mer om modellen på www.maridalensvenner.no under Kulturminner/Oversikt.

Lars-Evan Pettersson