Difference between revisions of "AFSecurity Seminar"

From mn/ifi/AFSecurity
Jump to: navigation, search
(Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber)
 
(202 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Post-Quantum Crypto ==
+
== Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber ==
  
'''DATE:''' 28 February 2017
+
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 +
|-
 +
| '''TID:'''&nbsp; 30. november 2021, kl. 14:00<br />'''STED:'''&nbsp;  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo. [https://kart.finn.no/?lng=10.71782&lat=59.94342&zoom=17&mapType=normap&markers=10.71782,59.94342,r,Gaustadall%C3%A9en+23B Se kart].<br />
 +
Enkel servering.<br />
 +
<br />'''AGENDA:'''<br />
 +
Kl. 14:00 Velkommen til IFI og AF''Sikkerhet''<br />Kl. 14:15 Foredrag<br />
 +
* TITTEL: ''Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?''<br /> &nbsp;
 +
* FOREDRAGSHOLDER: [https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no Kjersti Stathopoulou], Deloitte
 +
| <center>[[File:Photo-Kjersti-Stathopoulou-round.jpg|140px|link=https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no]]</center>
 +
| <center>[[File:Logo-Deloitte.png|200px|link=https://www2.deloitte.com/no/no.html]]</center>
 +
|}
 +
* INGRESS:<br />Tradisjonelt tenker man på Cybersikkerhet ekspertise som ett teknisk fagfelt, og det har også vært egne, kanskje noe adskilte og isolerte miljøer fra resten av virksomheten. På grunn av økt trusselbildet har Cybersikkerhet gått fra å være noe som skjer litt på utsiden av organisasjonen til noe som er sentralt i alt man gjør for å redusere risiko for Cyberangrep.<br /><br />Hvordan jobber verdens beste sikkerhetsrådgivere med å få alle med og særlig de som sikter på makta og pengene? Bli med på en reise inn i konsernledelse og styret, inn i en verden der ingen skjønner en puck av ord som SIEM, APT, IDS, IPS, IAM osv.<br /><br />
 +
Kl.15 Diskusjon.
  
'''LOCATION:'''&nbsp; Kristen Nygaards sal (room 5370), Ole Johan Dahl's House.
+
'''BIO:''' &nbsp; ''Kjersti A. Thrane Stathopoulou'', Partner og leder av cyberteamet i Norge og Norden i Deloitte
  
'''AGENDA:'''
+
Kjersti er en erfaren teknologileder med over 20 års erfaring innen IT og sikkerhet og hun er i dag sikkerhetsrådgiver for noen av de største private og offentlige virksomhetene i Norge. Hun bistår virksomheter med risikoreduksjon før hendelser, men også under og etter cyberangrep.
  
14:00h Welcome at IFI
+
Hun var tidligere 11 år i Telenor Group og jobbet med strategi, tjenester og tjenesteutvikling. I 4 av disse årene jobbet hun i Telenor Group Business Security for Chief Security Officer som har ansvaret for å redusere Cyber risiko for Telenor globalt.  Kjersti ble partner i Deloitte i Norge juni 2020, og der leder hun cyberteamet i Norge og også i Norden.
  
14:15h Talk: ''Post-Quantum Cryptography: A Concise Overview''
+
Kjersti ble utnevnt som en av «Norges 50 fremste teknologikvinne» i 2020.
 +
<br /><br />
  
15:00h Discussion
+
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"
 
+
|-
'''SPEAKER:''' Thomas Gregersen, NSM
+
| [[File:AFSecurity-small.png|250px]]
 
+
| AF''Security'' is organised by UiO [https://www.mn.uio.no/ifi/english/research/groups/sec/ Digital Security]
'''ABSTRACT:'''
+
| [[File:Sec-light-360.png|250px|link=https://www.mn.uio.no/ifi/english/research/groups/sec/]]
Cryptographical research is constantly on the move as new cryptanalytical techniques become available. After the discovery of quantum algorithms that can overcome the computational complexity of cryptographic primitives in current mainstream algorithms, the search is on to find suitable candidate primitives for new quantum resistant algorithms. This research field lives under the banner of post quantum cryptography.
+
|}
 
 
I will try to give an overview of how quantum algorithms come into play in cryptanalysis and which problems arise for current cryptography. Finally I will sketch some of the families of primitives that have been proposed in the quest for finding solutions that may survive in the post quantum era.
 
 
 
 
 
'''SPEAKER BIO:'''
 
Thomas Gregersen holds a PhD in mathematics from the University of Oslo. In 2014 he joined NSM (National Security Authorithy) as a researcher.
 

Latest revision as of 10:33, 23 November 2021

Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber

TID:  30. november 2021, kl. 14:00
STED:  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo. Se kart.

Enkel servering.

AGENDA:
Kl. 14:00 Velkommen til IFI og AFSikkerhet
Kl. 14:15 Foredrag

  • TITTEL: Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?
     
  • FOREDRAGSHOLDER: Kjersti Stathopoulou, Deloitte
Photo-Kjersti-Stathopoulou-round.jpg
Logo-Deloitte.png
  • INGRESS:
    Tradisjonelt tenker man på Cybersikkerhet ekspertise som ett teknisk fagfelt, og det har også vært egne, kanskje noe adskilte og isolerte miljøer fra resten av virksomheten. På grunn av økt trusselbildet har Cybersikkerhet gått fra å være noe som skjer litt på utsiden av organisasjonen til noe som er sentralt i alt man gjør for å redusere risiko for Cyberangrep.

    Hvordan jobber verdens beste sikkerhetsrådgivere med å få alle med og særlig de som sikter på makta og pengene? Bli med på en reise inn i konsernledelse og styret, inn i en verden der ingen skjønner en puck av ord som SIEM, APT, IDS, IPS, IAM osv.

Kl.15 Diskusjon.

BIO:   Kjersti A. Thrane Stathopoulou, Partner og leder av cyberteamet i Norge og Norden i Deloitte

Kjersti er en erfaren teknologileder med over 20 års erfaring innen IT og sikkerhet og hun er i dag sikkerhetsrådgiver for noen av de største private og offentlige virksomhetene i Norge. Hun bistår virksomheter med risikoreduksjon før hendelser, men også under og etter cyberangrep.

Hun var tidligere 11 år i Telenor Group og jobbet med strategi, tjenester og tjenesteutvikling. I 4 av disse årene jobbet hun i Telenor Group Business Security for Chief Security Officer som har ansvaret for å redusere Cyber risiko for Telenor globalt. Kjersti ble partner i Deloitte i Norge juni 2020, og der leder hun cyberteamet i Norge og også i Norden.

Kjersti ble utnevnt som en av «Norges 50 fremste teknologikvinne» i 2020.

AFSecurity-small.png AFSecurity is organised by UiO Digital Security Sec-light-360.png