Difference between revisions of "AFSecurity Seminar"

From mn/ifi/AFSecurity
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 
|-
 
|-
| '''TID:'''&nbsp; 26. oktober 2021, 14:00h<br />'''Place:'''&nbsp;  Informatikkbiblioteket, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo<br /><br />'''AGENDA:'''<br />
+
| '''TID:'''&nbsp; 26. oktober 2021, 14:00h<br />'''STED:'''&nbsp;  Informatikkbiblioteket, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo<br /><br />'''AGENDA:'''<br />
14:00h Velkommen til AF''Sikkerhet'''<br />14:05h Boklansering:
+
14:00h Velkommen til IFI og AF''Sikkerhet''<br />14:05h Lansering av boka Informasjonssikkerhet: Teori og praksis, Audun Jøsang, 1. utg. 2021, Universitetsforlaget
 +
| <center>[[File:cover-informasjonssikkerhet.jpg|120px|link=https://wiki.uio.no/mn/ifi/AFSecurity/]]</center>
 
| <center>[[File:Audun-ny-bok-2021.jpeg|200px|link=https://wiki.uio.no/mn/ifi/AFSecurity/]]</center>
 
| <center>[[File:Audun-ny-bok-2021.jpeg|200px|link=https://wiki.uio.no/mn/ifi/AFSecurity/]]</center>
 
|}
 
|}
* '''TITLE:''' &nbsp;''Privacy for mobile apps: Technical, regulatory and human challenges'' <br />'''SPEAKER:''' &nbsp;''Nurul Momen''&nbsp; (Karlstad University) <br />'''ABSTRACT:'''  What is the most intimate device that you possess? If the answer is your mobile phone, you'd probably be interested in finding out how apps behave. In one end, we have a powerful device capable of collecting, monitoring, processing, transmitting data and in other end, this device is connected to hundreds of services through apps. Undeniably, users are being subjected to privacy exploitation due to the obvious reason - surveillance capitalism. We intend to turn the table around by simply asking - how do the apps behave?
+
* Kunnskap om og kompetanse i informasjonssikkerhet er en forutsetning for å bygge og forvalte vår digitale infrastruktur på en bærekraftig måte. Ikke bare IT-eksperter, men også alle som benytter og forvalter digitale løsninger i sitt arbeid, trenger denne typen kompetanse. Forfatter Prof. Audun Jøsang på UiO forklarer hva som trengs for å skape god kompetanse i informasjonssikkerhet, og hvorfor bl.a. denne læreboken er viktig. Bokens primære målgruppe er bachelor- og masterstudenter i informatikk som tar emner eller moduler i informasjonssikkerhet. Fordi digitaliseringen gjør informasjonssikkerhet relevant innen mange andre fagområder, er boken også aktuell for studenter på andre studieretninger. En tredje målgruppe er ansatte i privat næringsliv eller i det offentlige som ønsker å oppdatere sine kunnskaper om informasjonssikkerhet.
  
14:45h Discussion<br />
+
I tillegg til forfatteren Audun Jøsang vil representanter fra forskjellige miljøer belyses boken fra sine perspektiver, bl.a. bachelorstudent Selma Frost Øgaard, seniorrådgiver Håkon Styri fra NSM, forlagsredaktør Eli Valheim fra Universitetsforlaget, og instituttleder Prof. Stephan Oepen fra Institutt for informatikk på UiO.
  
'''BIO:''' &nbsp; Nurul Momen is a Ph.D. candidate in the Department of Computer Science and Mathematics at Karlstad University, Sweden. His research interests focus on privacy-enhancing technologies, transparency, usability, mobile communications, and data protection, particularly the security and privacy aspects of access-control models for mobile operating systems. Momen received an M.S. in security and an M.S. in privacy from the double-degree program at the Technical University of Berlin, Germany, and the University of Trento, Italy. Contact him at nurul.momen@kau.se.<br />
+
'''BIO:''' &nbsp; Audun Jøsang er professor og leder av Forskningsgruppen for digital sikkerhet på UiO. I tillegg til en PhD i informasjonssikkerhet fra NTNU har han to mastergrader, en i informasjonssikkerhet fra Royal Holloway College, University of London, og en siv.ing.-mastergrad i telekommunikasjon fra NTH. Han underviste informasjonssikkerhet ved QUT i Australia i perioden 2000-2007, og har bred ekspertise innen cybersikkerhet med erfaring fra næringsliv og forskning internasjonalt. Jøsang er sertifisert CISSP og CISM. .<br />
  
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"

Revision as of 14:04, 13 October 2021

Boklansering: Informasjonssikkerhet: Teori og praksis

TID:  26. oktober 2021, 14:00h
STED:  Informatikkbiblioteket, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo

AGENDA:

14:00h Velkommen til IFI og AFSikkerhet
14:05h Lansering av boka Informasjonssikkerhet: Teori og praksis, Audun Jøsang, 1. utg. 2021, Universitetsforlaget

Cover-informasjonssikkerhet.jpg
Audun-ny-bok-2021.jpeg
  • Kunnskap om og kompetanse i informasjonssikkerhet er en forutsetning for å bygge og forvalte vår digitale infrastruktur på en bærekraftig måte. Ikke bare IT-eksperter, men også alle som benytter og forvalter digitale løsninger i sitt arbeid, trenger denne typen kompetanse. Forfatter Prof. Audun Jøsang på UiO forklarer hva som trengs for å skape god kompetanse i informasjonssikkerhet, og hvorfor bl.a. denne læreboken er viktig. Bokens primære målgruppe er bachelor- og masterstudenter i informatikk som tar emner eller moduler i informasjonssikkerhet. Fordi digitaliseringen gjør informasjonssikkerhet relevant innen mange andre fagområder, er boken også aktuell for studenter på andre studieretninger. En tredje målgruppe er ansatte i privat næringsliv eller i det offentlige som ønsker å oppdatere sine kunnskaper om informasjonssikkerhet.

I tillegg til forfatteren Audun Jøsang vil representanter fra forskjellige miljøer belyses boken fra sine perspektiver, bl.a. bachelorstudent Selma Frost Øgaard, seniorrådgiver Håkon Styri fra NSM, forlagsredaktør Eli Valheim fra Universitetsforlaget, og instituttleder Prof. Stephan Oepen fra Institutt for informatikk på UiO.

BIO:   Audun Jøsang er professor og leder av Forskningsgruppen for digital sikkerhet på UiO. I tillegg til en PhD i informasjonssikkerhet fra NTNU har han to mastergrader, en i informasjonssikkerhet fra Royal Holloway College, University of London, og en siv.ing.-mastergrad i telekommunikasjon fra NTH. Han underviste informasjonssikkerhet ved QUT i Australia i perioden 2000-2007, og har bred ekspertise innen cybersikkerhet med erfaring fra næringsliv og forskning internasjonalt. Jøsang er sertifisert CISSP og CISM. .

AFSecurity-small.png AFSecurity is organised by the UiO Research Group on Digital Security Sec-light-360.png