Difference between revisions of "AFSecurity Seminar"

From mn/ifi/AFSecurity
Jump to: navigation, search
(Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber)
Line 9: Line 9:
 
* TITTEL: ''Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?''<br /> &nbsp;
 
* TITTEL: ''Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?''<br /> &nbsp;
 
* FOREDRAGSHOLDER: [https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no Kjersti Stathopoulou], Deloitte  
 
* FOREDRAGSHOLDER: [https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no Kjersti Stathopoulou], Deloitte  
| <center>[[File:Photo-Kjersti-Stathopoulou.jpg|140px|link=https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no]]</center>
+
| <center>[[File:Photo-Kjersti-Stathopoulou-round.jpg|140px|link=https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no]]</center>
 
| <center>[[File:Logo-Deloitte.png|200px|link=https://www2.deloitte.com/no/no.html]]</center>
 
| <center>[[File:Logo-Deloitte.png|200px|link=https://www2.deloitte.com/no/no.html]]</center>
 
|}
 
|}

Revision as of 10:33, 23 November 2021

Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber

TID:  30. november 2021, kl. 14:00
STED:  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo. Se kart.

Enkel servering.

AGENDA:
Kl. 14:00 Velkommen til IFI og AFSikkerhet
Kl. 14:15 Foredrag

  • TITTEL: Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?
     
  • FOREDRAGSHOLDER: Kjersti Stathopoulou, Deloitte
Photo-Kjersti-Stathopoulou-round.jpg
Logo-Deloitte.png
  • INGRESS:
    Tradisjonelt tenker man på Cybersikkerhet ekspertise som ett teknisk fagfelt, og det har også vært egne, kanskje noe adskilte og isolerte miljøer fra resten av virksomheten. På grunn av økt trusselbildet har Cybersikkerhet gått fra å være noe som skjer litt på utsiden av organisasjonen til noe som er sentralt i alt man gjør for å redusere risiko for Cyberangrep.

    Hvordan jobber verdens beste sikkerhetsrådgivere med å få alle med og særlig de som sikter på makta og pengene? Bli med på en reise inn i konsernledelse og styret, inn i en verden der ingen skjønner en puck av ord som SIEM, APT, IDS, IPS, IAM osv.

Kl.15 Diskusjon.

BIO:   Kjersti A. Thrane Stathopoulou, Partner og leder av cyberteamet i Norge og Norden i Deloitte

Kjersti er en erfaren teknologileder med over 20 års erfaring innen IT og sikkerhet og hun er i dag sikkerhetsrådgiver for noen av de største private og offentlige virksomhetene i Norge. Hun bistår virksomheter med risikoreduksjon før hendelser, men også under og etter cyberangrep.

Hun var tidligere 11 år i Telenor Group og jobbet med strategi, tjenester og tjenesteutvikling. I 4 av disse årene jobbet hun i Telenor Group Business Security for Chief Security Officer som har ansvaret for å redusere Cyber risiko for Telenor globalt. Kjersti ble partner i Deloitte i Norge juni 2020, og der leder hun cyberteamet i Norge og også i Norden.

Kjersti ble utnevnt som en av «Norges 50 fremste teknologikvinne» i 2020.

AFSecurity-small.png AFSecurity is organised by UiO Digital Security Sec-light-360.png