Difference between revisions of "AFSecurity Seminar"

From mn/ifi/AFSecurity
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 
|-
 
|-
| '''TID:'''&nbsp; 30. november 2021, kl. 14:00<br />'''STED:'''&nbsp;  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo<br /><br />'''AGENDA:'''<br />
+
| '''TID:'''&nbsp; 30. november 2021, kl. 14:00<br />'''STED:'''&nbsp;  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo<br />
 +
Enkel servering.<br />
 +
<br />'''AGENDA:'''<br />
 
Kl. 14:00 Velkommen til IFI og AF''Sikkerhet''<br />Kl. 14:15 Foredrag<br />
 
Kl. 14:00 Velkommen til IFI og AF''Sikkerhet''<br />Kl. 14:15 Foredrag<br />
 
* TITTEL: ''Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?''  
 
* TITTEL: ''Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?''  
 
* FOREDRAGSHOLDER: [https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no Kjersti Stathopoulou], Deloitte  
 
* FOREDRAGSHOLDER: [https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no Kjersti Stathopoulou], Deloitte  
<br />Enkel servering.
+
<br />
| <center>[[File:cover-informasjonssikkerhet.jpg|120px|link=https://www.universitetsforlaget.no/informasjonssikkerhet]]</center>
+
| <center>[[File:Photo-Kjersti-Stathopoulou.jpg|140px|link=https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no]]</center>
| <center>[[File:Audun-ny-bok-2021.jpeg|200px|link=https://www.universitetsforlaget.no/Audun_Josang]]</center>
+
| <center>[[File:Logo-Deloitte.png|200px|link=https://www2.deloitte.com/no/no.html]]</center>
 
|}
 
|}
* Kunnskap om og kompetanse i informasjonssikkerhet er en forutsetning for å bygge og forvalte vår digitale infrastruktur en bærekraftig måte. Ikke bare IT-eksperter, men også alle som benytter og forvalter digitale løsninger i sitt arbeid, trenger denne typen kompetanse. Forfatter Prof. Audun Jøsang UiO forklarer hva som trengs for å skape god kompetanse i informasjonssikkerhet, og hvorfor bl.a. denne læreboken er viktig. Bokens primære målgruppe er bachelor- og masterstudenter i informatikk som tar emner eller moduler i informasjonssikkerhet. Fordi digitaliseringen gjør informasjonssikkerhet relevant innen mange andre fagområder, er boken også aktuell for studenter på andre studieretninger. En tredje målgruppe er ansatte i privat næringsliv eller i det offentlige som ønsker å oppdatere sine kunnskaper om informasjonssikkerhet.
+
* INGRESS:<br />Tradisjonelt tenker man Cybersikkerhet ekspertise som ett teknisk fagfelt, og det har også vært egne, kanskje noe adskilte og isolerte miljøer fra resten av virksomheten. På grunn av økt trusselbildet har Cybersikkerhet gått fra å være noe som skjer litt utsiden av organisasjonen til noe som er sentralt i alt man gjør for å redusere risiko for Cyberangrep.<br /><br />Hvordan jobber verdens beste sikkerhetsrådgivere med å få alle med og særlig de som sikter på makta og pengene? Bli med på en reise inn i konsernledelse og styret, inn i en verden der ingen skjønner en puck av ord som SIEM, APT, IDS, IPS, IAM osv.<br /><br />
 +
Kl.15 Diskusjon.
  
I tillegg til forfatteren Audun Jøsang vil representanter fra forskjellige miljøer belyses boken fra sine perspektiver, bl.a. bachelorstudent Selma Frost Øgaard, forlagsredaktør Eli Valheim fra Universitetsforlaget, bibliotekar My Lothe, og instituttleder Prof. Stephan Oepen fra Institutt for informatikk på UiO.<br /><br />
+
'''BIO:''' &nbsp; ''Kjersti A. Thrane Stathopoulou'', Partner og leder av cyberteamet i Norge og Norden i Deloitte
Kl.15 Slutt.
 
  
'''BIO:''' &nbsp; Audun Jøsang er professor og leder av Forskningsgruppen for digital sikkerhet på UiO. I tillegg til en PhD i informasjonssikkerhet fra NTNU har han to mastergrader, en i informasjonssikkerhet fra Royal Holloway College, University of London, og en siv.ing.-mastergrad i telekommunikasjon fra NTH. Han underviste informasjonssikkerhet ved QUT i Australia i perioden 2000-2007, og har bred ekspertise innen cybersikkerhet med erfaring fra næringsliv og forskning internasjonalt. Jøsang er sertifisert CISSP og CISM. .<br />
+
Kjersti er en erfaren teknologileder med over 20 års erfaring innen IT og sikkerhet og hun er i dag sikkerhetsrådgiver for noen av de største private og offentlige virksomhetene i Norge. Hun bistår virksomheter med risikoreduksjon før hendelser, men også under og etter cyberangrep.
 +
 
 +
Hun var tidligere 11 år i Telenor Group og jobbet med strategi, tjenester og tjenesteutvikling. I 4 av disse årene jobbet hun i Telenor Group Business Security for Chief Security Officer som har ansvaret for å redusere Cyber risiko for Telenor globalt. Kjersti ble partner i Deloitte i Norge juni 2020, og der leder hun cyberteamet i Norge og også i Norden.
 +
 
 +
Kjersti ble utnevnt som en av «Norges 50 fremste teknologikvinne» i 2020.
 +
<br /><br />
  
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"

Revision as of 13:05, 22 November 2021

Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber

TID:  30. november 2021, kl. 14:00
STED:  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo

Enkel servering.

AGENDA:
Kl. 14:00 Velkommen til IFI og AFSikkerhet
Kl. 14:15 Foredrag

  • TITTEL: Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?
  • FOREDRAGSHOLDER: Kjersti Stathopoulou, Deloitte


140px
Logo-Deloitte.png
  • INGRESS:
    Tradisjonelt tenker man på Cybersikkerhet ekspertise som ett teknisk fagfelt, og det har også vært egne, kanskje noe adskilte og isolerte miljøer fra resten av virksomheten. På grunn av økt trusselbildet har Cybersikkerhet gått fra å være noe som skjer litt på utsiden av organisasjonen til noe som er sentralt i alt man gjør for å redusere risiko for Cyberangrep.

    Hvordan jobber verdens beste sikkerhetsrådgivere med å få alle med og særlig de som sikter på makta og pengene? Bli med på en reise inn i konsernledelse og styret, inn i en verden der ingen skjønner en puck av ord som SIEM, APT, IDS, IPS, IAM osv.

Kl.15 Diskusjon.

BIO:   Kjersti A. Thrane Stathopoulou, Partner og leder av cyberteamet i Norge og Norden i Deloitte

Kjersti er en erfaren teknologileder med over 20 års erfaring innen IT og sikkerhet og hun er i dag sikkerhetsrådgiver for noen av de største private og offentlige virksomhetene i Norge. Hun bistår virksomheter med risikoreduksjon før hendelser, men også under og etter cyberangrep.

Hun var tidligere 11 år i Telenor Group og jobbet med strategi, tjenester og tjenesteutvikling. I 4 av disse årene jobbet hun i Telenor Group Business Security for Chief Security Officer som har ansvaret for å redusere Cyber risiko for Telenor globalt. Kjersti ble partner i Deloitte i Norge juni 2020, og der leder hun cyberteamet i Norge og også i Norden.

Kjersti ble utnevnt som en av «Norges 50 fremste teknologikvinne» i 2020.

AFSecurity-small.png AFSecurity is organised by the UiO Research Group on Digital Security Sec-light-360.png