Difference between revisions of "AFSecurity Seminar"

From mn/ifi/AFSecurity
Jump to: navigation, search
(Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber)
Line 1: Line 1:
== Hvordan verdens beste Sikkerhetsrådgivere jobber ==
+
== Privacy transformations of personal data ==
  
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
 
|-
 
|-
| '''TID:'''&nbsp; 30. november 2021, kl. 14:00<br />'''STED:'''&nbsp;  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo. [https://kart.finn.no/?lng=10.71782&lat=59.94342&zoom=17&mapType=normap&markers=10.71782,59.94342,r,Gaustadall%C3%A9en+23B Se kart].<br />
+
| '''TIME:'''&nbsp; 22 April 2022, 14:00h<br />'''PLACE:'''&nbsp;  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo. [https://kart.finn.no/?lng=10.71782&lat=59.94342&zoom=17&mapType=normap&markers=10.71782,59.94342,r,Gaustadall%C3%A9en+23B See map].<br />
 
Enkel servering.<br />
 
Enkel servering.<br />
 
<br />'''AGENDA:'''<br />
 
<br />'''AGENDA:'''<br />
Kl. 14:00 Velkommen til IFI og AF''Sikkerhet''<br />Kl. 14:15 Foredrag<br />
+
14:00h Welcome at IFI and AF''Security''<br />14:15 Invited talk<br />
* TITTEL: ''Hvordan jobber verdens beste Sikkerhetsrådgivere og hva skal vi med dem?''<br /> &nbsp;
+
* TITLE: ''Privacy transformations of personal data''<br /> &nbsp;
* FOREDRAGSHOLDER: [https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no Kjersti Stathopoulou], Deloitte
+
* SPEAKER: Christophe Rosenberger, ENSICAEN, France
| <center>[[File:Photo-Kjersti-Stathopoulou-round.jpg|140px|link=https://www.linkedin.com/in/katstathopoulou/?originalSubdomain=no]]</center>
+
| <center>[[File:Photo-Christophe-Rosenberger.jpg|140px|link=http://www.ecole.ensicaen.fr/~rosenber/]]</center>
| <center>[[File:Logo-Deloitte.png|200px|link=https://www2.deloitte.com/no/no.html]]</center>
+
| <center>[[File:Logo-ENSICAEN.png|200px|link=https://www.ensicaen.fr/]]</center>
 
|}
 
|}
* INGRESS:<br />Tradisjonelt tenker man på Cybersikkerhet ekspertise som ett teknisk fagfelt, og det har også vært egne, kanskje noe adskilte og isolerte miljøer fra resten av virksomheten. På grunn av økt trusselbildet har Cybersikkerhet gått fra å være noe som skjer litt på utsiden av organisasjonen til noe som er sentralt i alt man gjør for å redusere risiko for Cyberangrep.<br /><br />Hvordan jobber verdens beste sikkerhetsrådgivere med å få alle med og særlig de som sikter på makta og pengene? Bli med på en reise inn i konsernledelse og styret, inn i en verden der ingen skjønner en puck av ord som SIEM, APT, IDS, IPS, IAM osv.<br /><br />
+
* ABSTRACT:<br />Privacy protection is now a key issue when designing any digital system. We present in this talk non invertible transformation for the protection of personal data. These transformations have been initially proposed for biometric data. They allow the comparison of transformed data without any access to the data content. Some real applications will be presented such as transparent authentication or distant exam monitoring.<br /><br />
Kl.15 Diskusjon.
+
15:00h Diskusjon.
  
'''BIO:''' &nbsp; ''Kjersti A. Thrane Stathopoulou'', Partner og leder av cyberteamet i Norge og Norden i Deloitte
+
'''BIO:''' &nbsp; [http://www.ecole.ensicaen.fr/~rosenber/ Christophe Rosenberger] obtained his PhD in Information Technology from the [https://www.univ-rennes1.fr/ University of Rennes 1] in 1999. His PhD thesis work was undertaken at [http://www.enssat.fr/ ENSSAT] in Lannion between 1996 and 1999 in the field of hyperspectral image segmentation. He joined the ENSI de Bourges school of engineering in Bourges (known as [http://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/ INSA Centre Val de Loire]) as assistant professor in 2000. In 2007, he joined the [https://www.ensicaen.fr/ ENSICAEN] school of engineering in Caen as full professor. He is actually director of the [https://www.greyc.fr/ GREYC research lab]  composed of 160 members. He belongs to the [https://www.greyc.fr/en/equipes/safe-2/ SAFE] (Security, Architecture, Forensics, biomEtrics) research group in the GREYC research lab. His current work focuses in the domain of computer security, in particular research activities in biometrics (keystroke dynamics, soft biometrics, evaluation of biometric systems, fingerprint quality assessment...). He has authored or co-authored over 200 publications among 16 book chapters, 41 international journals and 2 international patents.
 
 
Kjersti er en erfaren teknologileder med over 20 års erfaring innen IT og sikkerhet og hun er i dag sikkerhetsrådgiver for noen av de største private og offentlige virksomhetene i Norge. Hun bistår virksomheter med risikoreduksjon før hendelser, men også under og etter cyberangrep.
 
 
 
Hun var tidligere 11 år i Telenor Group og jobbet med strategi, tjenester og tjenesteutvikling. I 4 av disse årene jobbet hun i Telenor Group Business Security for Chief Security Officer som har ansvaret for å redusere Cyber risiko for Telenor globalt. Kjersti ble partner i Deloitte i Norge juni 2020, og der leder hun cyberteamet i Norge og også i Norden.
 
 
 
Kjersti ble utnevnt som en av «Norges 50 fremste teknologikvinne» i 2020.
 
 
<br /><br />
 
<br /><br />
  

Revision as of 12:54, 5 April 2022

Privacy transformations of personal data

TIME:  22 April 2022, 14:00h
PLACE:  Auditorium Smalltalk, IFI/UiO, Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23b, Oslo. See map.

Enkel servering.

AGENDA:
14:00h Welcome at IFI and AFSecurity
14:15 Invited talk

  • TITLE: Privacy transformations of personal data
     
  • SPEAKER: Christophe Rosenberger, ENSICAEN, France
Photo-Christophe-Rosenberger.jpg
Logo-ENSICAEN.png
  • ABSTRACT:
    Privacy protection is now a key issue when designing any digital system. We present in this talk non invertible transformation for the protection of personal data. These transformations have been initially proposed for biometric data. They allow the comparison of transformed data without any access to the data content. Some real applications will be presented such as transparent authentication or distant exam monitoring.

15:00h Diskusjon.

BIO:   Christophe Rosenberger obtained his PhD in Information Technology from the University of Rennes 1 in 1999. His PhD thesis work was undertaken at ENSSAT in Lannion between 1996 and 1999 in the field of hyperspectral image segmentation. He joined the ENSI de Bourges school of engineering in Bourges (known as INSA Centre Val de Loire) as assistant professor in 2000. In 2007, he joined the ENSICAEN school of engineering in Caen as full professor. He is actually director of the GREYC research lab composed of 160 members. He belongs to the SAFE (Security, Architecture, Forensics, biomEtrics) research group in the GREYC research lab. His current work focuses in the domain of computer security, in particular research activities in biometrics (keystroke dynamics, soft biometrics, evaluation of biometric systems, fingerprint quality assessment...). He has authored or co-authored over 200 publications among 16 book chapters, 41 international journals and 2 international patents.

AFSecurity-small.png AFSecurity is organised by UiO Digital Security Sec-light-360.png