June-2008

From mn/ifi/AFSecurity
Revision as of 13:21, 21 January 2011 by Josang@uio.no (talk | contribs) (Created page with '==AF''Security'' Seminar: ''PKI and Validation Authorities; State of the Art''== Date: 12 June 2008 Location: UNIK, Kjeller '''Agenda''' 12:30h Welcome 12:40h Talk '''TITLE…')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

AFSecurity Seminar: PKI and Validation Authorities; State of the Art

Date: 12 June 2008

Location: UNIK, Kjeller

Agenda

12:30h Welcome

12:40h Talk

TITLE: PKI Interoperability by an Independent Trusted Validation Authority

Presentation slides: Media:AFSec200806-Olnes-DNV.pdf

SPEAKER: Jon Ølnes, Det Norske Veritas

13:10h Discussion

13:40h Talk

TITLE: Gradert PKI – Forsvarets og NATOs PKI

ABSTRACT: Forsvaret og NATO etablerer egne PKIer for bruk i graderte IT-systemer. I Norge er NSM ansvarlig for krav til behandling av gradert informasjon og er således ansvarlig for krav og tiltak for i gradert PKI, og vil styre Forsvarets PKI og operere rot-CAen. Presentasjonen vil fortelle hvorfor egne graderte PKIer er etablert, hvordan de er organisert, hvilke krav som stilles og hva man ønsker å oppnå med dem.

SPEAKER: Lars Olaussen, NSM

14:10h Discussion

14:30h End of meting