Forskjell mellom versjoner av «PASW»

Fra mn/ifi/camsem
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: I forbindelse med å inkorporere DIFI-befolkningsundersøkelsen (oppgave 5) har vi fått tak i alle dataene på individnivå, i SPSS-format her: [http://www.difi.no/artikkel/2010/01/al…)
 
 
Linje 1: Linje 1:
I forbindelse med å inkorporere DIFI-befolkningsundersøkelsen (oppgave 5) har vi fått tak i alle dataene på individnivå, i SPSS-format her: [http://www.difi.no/artikkel/2010/01/alle-resultater www.difi.no/artikkel/2010/01/alle-resultater]
+
I forbindelse med å inkorporere DIFI-befolkningsundersøkelsen (oppgave 5) har vi fått tak i alle dataene på individnivå, i SPSS-format her: [http://www.difi.no/artikkel/2010/01/alle-resultater www.difi.no/artikkel/2010/01/alle-resultater]  
  
Ved hjelp av en tutorial-versjon av IBM PASW Statistics Data Editor (20 dager tutorial) kan vi generere tabeller, og eksportere disse til Excel. Dette er en unik måte å koble brukerundersøkelser opp mot statistikken til SSB.
+
Ved hjelp av en tutorial-versjon av IBM PASW Statistics Data Editor (20 dager tutorial) kan vi generere tabeller, og eksportere disse til Excel. Dette er en unik måte å koble brukerundersøkelser opp mot statistikken til SSB.  
  
 +
<br>
  
 +
===== Generere tabellene  =====
  
===== Generere tabellene =====
+
Jeg bruker Analyze -&gt; Descriptive Statistics -&gt; Crosstabs. Her kan jeg lage krysstabeller, hvor jeg kan gruppere svar på ulike spørsmål etter kommune, kjønn, alder etc.
  
Jeg bruker Analyze -&gt; Descriptive Statistics -&gt; Crosstabs. Her kan jeg lage krysstabeller, hvor jeg kan gruppere svar på ulike spørsmål etter kommune, kjønn, alder etc.
+
For å få to lag med grupperinger, f.eks. både kommune og alder, gjør jeg følgende:
  
For å få to lag med grupperinger, f.eks. både kommune og alder, gjør jeg følgende:
+
*Setter kommunenummer (Kommnr)&nbsp;inn på Rows
 +
*Setter spørsmålene som blir svart på inn i Columns
 +
*Setter&nbsp;Kjønn&nbsp;inn som Layer.
  
*Setter Kjønn inn på Rows
+
<br>
*Setter spørsmålene som blir svart på inn i Columns
 
*Setter kommunenummer (Kommnr) inn som Layer.
 
  
 +
Når jeg trykker OK, får jeg tabellen ut i Output-vinduet. Her kan jeg velge tabellen som er generert (i venstre vindu), høyreklikke den og trykke Export. I vinduet som dukker jeg opp velger jeg bane og filnavn, og at den skal eksporteres til et Excel-ark.
  
 +
<br>
  
Når jeg trykker OK, får jeg tabellen ut i Output-vinduet. Her kan jeg velge tabellen som er generert (i venstre vindu), høyreklikke den og trykke Export. I vinduet som dukker jeg opp velger jeg bane og filnavn, og at den skal eksporteres til et Excel-ark.
+
===== Gjør tabellene Anzo-brukervennlige  =====
  
 +
PASW lagrer tabellene på en snodig måte, og slår sammen en hel haug med celler. Jeg løser opp i dette ved å lagre Excel-arket som en kolon-separert fil (fra Excel). Deretter åpner jeg denne kolon-separerte filen og lagrer den som et vanlig Excel-ark igjen.
  
 +
<br>
  
===== Gjør tabellene Anzo-brukervennlige =====
+
===== Regne ut en verdi på hva folk mener =====
 
 
PASW lagrer tabellene på en snodig måte, og slår sammen en hel haug med celler. Jeg løser opp i dette ved å lagre Excel-arket som en kolon-separert fil (fra Excel). Deretter åpner jeg denne kolon-separerte filen og lagrer den som et vanlig Excel-ark igjen. Det som står igjen er å kopiere inn informasjon til blanke linjer (kommunenummer, som regel). Her brukes et av Java-programmene vi lagde i starten av prosjektet.
 
 
 
 
 
 
 
===== Regne ut en verdi på hva folk mener =====
 
  
 
{| width="500" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"
 
{| width="500" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"
 
|-
 
|-
| Kommune
+
| Kommune  
| Kjønn
+
| Kjønn  
| Dårlig, 1
+
| Dårlig, 1  
| 2
+
| 2  
| 3
+
| 3  
| 4. Middel
+
| 4. Middel  
| 5
+
| 5  
| 6
+
| 6  
| 7. Svært godt
+
| 7. Svært godt  
 
| Total
 
| Total
 
|-
 
|-
| 0101
+
| 0101  
| Mann
+
| Mann  
| 0
+
| 0  
| 1
+
| 1  
| 0
+
| 0  
| 43
+
| 43  
| 5
+
| 5  
| 20
+
| 20  
| 4
+
| 4  
 
| 73
 
| 73
 
|-
 
|-
| 0101
+
| 0101  
| Kvinne
+
| Kvinne  
| 1
+
| 1  
| 0
+
| 0  
| 2
+
| 2  
| 30
+
| 30  
| 43
+
| 43  
| 3
+
| 3  
| 2
+
| 2  
 
| 81
 
| 81
 
|}
 
|}
  
 +
<br>
  
 +
Her er to eksempellinjer fra en tabell for et spørsmål, samme kommune, to kjønn (tabellen som eksporteres har også total for begge kjønn). Hvordan bruke denne tabellen til noe nyttig?
  
Her er to eksempellinjer fra en tabell for et spørsmål, samme kommune, to kjønn (tabellen som eksporteres har også total for begge kjønn). Hvordan bruke denne tabellen til noe nyttig?
+
<br>  
 
 
 
 
 
 
Jeg har brukt følgende formel:<br>
 
 
 
Celle 1 * 2 + Celle 2 * 2 + Celle 3 * 3 + Celle 4 * 4 + Celle 5 * 5 + Celle 6 * 6 + Celle 7 * 7 / Celle Total.
 
  
 +
Jeg har brukt følgende formel:<br>
  
 +
Celle 1 * 2 + Celle 2 * 2 + Celle 3 * 3 + Celle 4 * 4 + Celle 5 * 5 + Celle 6 * 6 + Celle 7 * 7 / Celle Total.
  
Hvis alle har svart "Svært godt" blir altså resultatet 7, har alle svart "Dårlig" blir resultatet 1, samt at man får alt i mellom. Dette gir en god spredning, og en indikasjon på hva folk mener om det de har blitt spurt om.
+
<br>
  
 +
Hvis alle har svart "Svært godt" blir altså resultatet 7, har alle svart "Dårlig" blir resultatet 1, samt at man får alt i mellom. Dette gir en god spredning, og en indikasjon på hva folk mener om det de har blitt spurt om.
  
 +
<br>
  
 
Om denne formelen er riktig å bruke, er derimot en annen sak ... Jeg kan dessverre ikke nok statistikk til å ta en vurdering på det!
 
Om denne formelen er riktig å bruke, er derimot en annen sak ... Jeg kan dessverre ikke nok statistikk til å ta en vurdering på det!

Nåværende revisjon fra 7. jul. 2010 kl. 14:01

I forbindelse med å inkorporere DIFI-befolkningsundersøkelsen (oppgave 5) har vi fått tak i alle dataene på individnivå, i SPSS-format her: www.difi.no/artikkel/2010/01/alle-resultater

Ved hjelp av en tutorial-versjon av IBM PASW Statistics Data Editor (20 dager tutorial) kan vi generere tabeller, og eksportere disse til Excel. Dette er en unik måte å koble brukerundersøkelser opp mot statistikken til SSB.


Generere tabellene

Jeg bruker Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs. Her kan jeg lage krysstabeller, hvor jeg kan gruppere svar på ulike spørsmål etter kommune, kjønn, alder etc.

For å få to lag med grupperinger, f.eks. både kommune og alder, gjør jeg følgende:

  • Setter kommunenummer (Kommnr) inn på Rows
  • Setter spørsmålene som blir svart på inn i Columns
  • Setter Kjønn inn som Layer.


Når jeg trykker OK, får jeg tabellen ut i Output-vinduet. Her kan jeg velge tabellen som er generert (i venstre vindu), høyreklikke den og trykke Export. I vinduet som dukker jeg opp velger jeg bane og filnavn, og at den skal eksporteres til et Excel-ark.


Gjør tabellene Anzo-brukervennlige

PASW lagrer tabellene på en snodig måte, og slår sammen en hel haug med celler. Jeg løser opp i dette ved å lagre Excel-arket som en kolon-separert fil (fra Excel). Deretter åpner jeg denne kolon-separerte filen og lagrer den som et vanlig Excel-ark igjen.


Regne ut en verdi på hva folk mener
Kommune Kjønn Dårlig, 1 2 3 4. Middel 5 6 7. Svært godt Total
0101 Mann 0 1 0 43 5 20 4 73
0101 Kvinne 1 0 2 30 43 3 2 81


Her er to eksempellinjer fra en tabell for et spørsmål, samme kommune, to kjønn (tabellen som eksporteres har også total for begge kjønn). Hvordan bruke denne tabellen til noe nyttig?


Jeg har brukt følgende formel:

Celle 1 * 2 + Celle 2 * 2 + Celle 3 * 3 + Celle 4 * 4 + Celle 5 * 5 + Celle 6 * 6 + Celle 7 * 7 / Celle Total.


Hvis alle har svart "Svært godt" blir altså resultatet 7, har alle svart "Dårlig" blir resultatet 1, samt at man får alt i mellom. Dette gir en god spredning, og en indikasjon på hva folk mener om det de har blitt spurt om.


Om denne formelen er riktig å bruke, er derimot en annen sak ... Jeg kan dessverre ikke nok statistikk til å ta en vurdering på det!