Forskjell mellom versjoner av «Veiledning1»

Fra mn/ifi/camsem
Hopp til: navigasjon, søk
 
Linje 11: Linje 11:
 
<br>'''Lage et enkelt datasett, og linke en ontologi til settet'''<br>Som sagt må all data ligge i samme datasett, hvis vi skal kunne sammenligne dataene. Det betyr at vi må legge inn tabellene over foreldresamvære og kriminalitet i samme datasett. Under Linked data sets i menyen, velger vi Create a new linked data set. Vi gir settet et passende navn, og går raskt over til arkfanen Ontologies. Her må vi legge til den ontologien vi lagde ovenfor. Dette gjør vi ved å søke etter navnet på ontologien, og dobbeltklikke riktig ontologi.  
 
<br>'''Lage et enkelt datasett, og linke en ontologi til settet'''<br>Som sagt må all data ligge i samme datasett, hvis vi skal kunne sammenligne dataene. Det betyr at vi må legge inn tabellene over foreldresamvære og kriminalitet i samme datasett. Under Linked data sets i menyen, velger vi Create a new linked data set. Vi gir settet et passende navn, og går raskt over til arkfanen Ontologies. Her må vi legge til den ontologien vi lagde ovenfor. Dette gjør vi ved å søke etter navnet på ontologien, og dobbeltklikke riktig ontologi.  
  
[[Image:Veiledning 1 bilde 1.jpg|Opprette et sett av linket data]]<br> <br>'''Lage en tabell som matcher navn og nummer'''<br>En annen vanlig oppgave er å lage tabeller som matcher navn, nummer, forkortelser, etc. I dette eksempelet må det gjøres med navn og nummer til fylkene. Når vi skal ha oversikt over barns samvær med foreldre og sammeligne dette med kriminalitet, fylke for fylke, må Anzo vite at fylkesnummer i den ene tabellen tilsvarer fylkesnavn i den andre. Da må vi lage en tredje tabell, som matcher navn og nummer til fylkene.
+
[[Image:Veiledning 1 bilde 1.jpg|Opprette et sett av linket data]]<br> <br>'''Lage en tabell som matcher navn og nummer'''<br>En annen vanlig oppgave er å lage tabeller som matcher navn, nummer, forkortelser, etc. I dette eksempelet må det gjøres med navn og nummer til fylkene. Når vi skal ha oversikt over barns samvær med foreldre og sammeligne dette med kriminalitet, fylke for fylke, må Anzo vite at fylkesnummer i den ene tabellen tilsvarer fylkesnavn i den andre. Da må vi lage en tredje tabell, som matcher navn og nummer til fylkene.  
  
[[Image:Veiledning 1 bilde 3.jpg|right|Ontologi ved matchingtabell]]
+
[[Image:Veiledning 1 bilde 3.jpg|right|Ontologi ved matchingtabell]]  
  
 
<br>  
 
<br>  
Linje 23: Linje 23:
 
'''Lag en ontologi basert på en arbeidsbok'''<br>Nå må vi lage ontologier over Barn og samværsform med foreldre, samt kriminalitet. Vi vil her forklare hvordan dette kan gjøres for barn og samværsform. Gå til riktig regneark, marker dataene, trykk Create a new ontology from workbook data under Types and Ontologies. Gi ny ontologi passende navn'''*''', velg &lt;create new ontology&gt; under Ontology og assosier ontologien med datasettet vi lagde ovenfor. Velg korrekt orientering av tabellen, og trykk Create.<br>Nå er det veldig viktig at vi går inn i den nye ontologien, og endrer på oppsett for ontologiens fylke! Sånn som den står nå peker den bare på en integer/heltall, men vi vil jo at den skal peke på selve fylket. Utvid ontologien, velg ”Fylke” og trykk på arkfanen Ranges. Slett oppføringen av Integer, søk opp ontologien for fylker og velg typen Fylke ved å dobbeltklikke på den.<br>Tilsvarende må gjøres når man lager en ontologi for kriminalitet.<br>Link opp dataene i en arbeidsbok<br>Det siste som må gjøres, er å legge opp dataene i regnearkene. Merk de aktuelle dataene. Trykk Link the active workbook under Linking. Velg riktig datasett og ontologi. For Fylke er det nå veldig viktig at du velger riktig type verdi (Navn eller Nummer) og at du huker av for ”Search on [Navnet/Nummeret] til fylket. Resten av dataene types på riktig måte.  
 
'''Lag en ontologi basert på en arbeidsbok'''<br>Nå må vi lage ontologier over Barn og samværsform med foreldre, samt kriminalitet. Vi vil her forklare hvordan dette kan gjøres for barn og samværsform. Gå til riktig regneark, marker dataene, trykk Create a new ontology from workbook data under Types and Ontologies. Gi ny ontologi passende navn'''*''', velg &lt;create new ontology&gt; under Ontology og assosier ontologien med datasettet vi lagde ovenfor. Velg korrekt orientering av tabellen, og trykk Create.<br>Nå er det veldig viktig at vi går inn i den nye ontologien, og endrer på oppsett for ontologiens fylke! Sånn som den står nå peker den bare på en integer/heltall, men vi vil jo at den skal peke på selve fylket. Utvid ontologien, velg ”Fylke” og trykk på arkfanen Ranges. Slett oppføringen av Integer, søk opp ontologien for fylker og velg typen Fylke ved å dobbeltklikke på den.<br>Tilsvarende må gjøres når man lager en ontologi for kriminalitet.<br>Link opp dataene i en arbeidsbok<br>Det siste som må gjøres, er å legge opp dataene i regnearkene. Merk de aktuelle dataene. Trykk Link the active workbook under Linking. Velg riktig datasett og ontologi. For Fylke er det nå veldig viktig at du velger riktig type verdi (Navn eller Nummer) og at du huker av for ”Search on [Navnet/Nummeret] til fylket. Resten av dataene types på riktig måte.  
  
<br>'''* '''En bug ved Anzo for Excel ved automatisk oppretting av ontologier er at Anzo ikke escaper spesielle tegn på tittel, blant annet æ, ø og å. Inntil<br>
+
<br>'''* '''En bug ved Anzo for Excel ved automatisk oppretting av ontologier er at Anzo ikke escaper spesielle tegn på tittel, blant annet æ, ø og å. Inntil dette er fikset, må du sørge for at URI ikke inneholder æ, ø eller å. Hvis den gjør det, vil man ikke få opp grafer i Anzo on the Web.<br>

Nåværende revisjon fra 5. jul. 2010 kl. 12:57

Veiledning: Sammenligne statistikk fra to forskjellige tabeller i Anzo for Excel

Denne veiledningen inneholder dette dokumentet, samt et eksempel-regneark med passende data.


Scenario
Jeg har to tabeller med oversikt over ulike data i fylker for samme år. For eksempel en tabell med oversikt over barns samværsform med sine foreldre (om foreldrene bor sammen, er aleneforsørgere etc) og en tabell med oversikt over kriminalitet.
Jeg vil så lage en chart med oversikt over for eksempel hvor mange barn som lever med aleneforeldre gruppert etter fylke, og summen av all kriminalitet gruppert etter samme fylke. Hvordan gjøre dette med Anzo for Excel? Som en ekstra utfordring kan vi ta utgangspunkt i at fylkene er lagret med fylkesnavn i den ene tabellen, og med fylkesnummer i den andre tabellen.
For at dataene skal kunne se hverandre, må de legges til i samme datasett. Slik vi har forstått det, kan man ikke sammenligne data som ligger i forskjellige datasett. Man må altså legge inn data for foreldresamvær og data for kriminalitet i samme datasett.
Ontologiene som beskriver samvær og kriminalitet, sortert etter fylke, kan derimot være ulike. Da må man passe på at datasettet inneholder begge ontologiene.


Lage en simpel ontologi for hånd i Anzo for Excel
Vi starter denne casen ved å lage en enkel ontologi for fylkene. Denne burde selvfølgelig erstattes med en generell ontologi som inneholder informasjon om kommuner, fylker, landsdeler og politidistrikt, med postnumre, forkortelser, kommunenumre etc. For eksempelet lager vi derimot kun en enkel ontologi for fylker, hvor et fylke blir definert ved navn og nummer.

Opprette ny ontologi manuelt

Først velger vi Create a new ontology fra menyen til høyre. Denne kaller vi ”Fylker”, og skriver altså dette under Name. Deretter lager vi en ny klasse under ontologien Fylker, ved å trykke på knappen helt nederst til venstre i hele vinduet. Denne kaller vi for Fylke. Så trykker vi på fylke i meny-treet, og velger ark-fanen Properties. Her lager vi to nye properties, ”Navnet til fylket” og ”Nummeret til fylket”, ved å trykke på knappen nederst til vensre i selve ark-fanen.
Trykk Save, så Close, og ontologien er oppe og går. Den inneholder nå informasjon om at alle fylker har et navn og et nummer.


Lage et enkelt datasett, og linke en ontologi til settet
Som sagt må all data ligge i samme datasett, hvis vi skal kunne sammenligne dataene. Det betyr at vi må legge inn tabellene over foreldresamvære og kriminalitet i samme datasett. Under Linked data sets i menyen, velger vi Create a new linked data set. Vi gir settet et passende navn, og går raskt over til arkfanen Ontologies. Her må vi legge til den ontologien vi lagde ovenfor. Dette gjør vi ved å søke etter navnet på ontologien, og dobbeltklikke riktig ontologi.

Opprette et sett av linket data

Lage en tabell som matcher navn og nummer
En annen vanlig oppgave er å lage tabeller som matcher navn, nummer, forkortelser, etc. I dette eksempelet må det gjøres med navn og nummer til fylkene. Når vi skal ha oversikt over barns samvær med foreldre og sammeligne dette med kriminalitet, fylke for fylke, må Anzo vite at fylkesnummer i den ene tabellen tilsvarer fylkesnavn i den andre. Da må vi lage en tredje tabell, som matcher navn og nummer til fylkene.

Ontologi ved matchingtabell
Denne tabellen må linkes til Anzo, slik at når vi skal få ut chart over foreldre-samvær og kriminalitet, så skjønner charten at for eksempel fylkesnummer ”1” er det samme som fylkesnavn ”Østfold”. Vi lager, eller åpner, en tabell med en slik oversikt, og lenker den opp mot datasettet vi lagde ovenfor. Marker passende data (radene med fylkesnavn og fylkesnummer). Trykk på Link the active workbook under Linking i menyen. Velg korrekt datasett. Velg klassen fylke fra ontologien fylker. Husk å velg riktig orientering under Orientation. Hvis raden med fylkesnummer står til vensre, dobbeltklikker du ”Nummeret til fylket”, deretter ”Navnet til fylket”. Trykk på Link, og deretter Finish.

Lag en ontologi basert på en arbeidsbok
Nå må vi lage ontologier over Barn og samværsform med foreldre, samt kriminalitet. Vi vil her forklare hvordan dette kan gjøres for barn og samværsform. Gå til riktig regneark, marker dataene, trykk Create a new ontology from workbook data under Types and Ontologies. Gi ny ontologi passende navn*, velg <create new ontology> under Ontology og assosier ontologien med datasettet vi lagde ovenfor. Velg korrekt orientering av tabellen, og trykk Create.
Nå er det veldig viktig at vi går inn i den nye ontologien, og endrer på oppsett for ontologiens fylke! Sånn som den står nå peker den bare på en integer/heltall, men vi vil jo at den skal peke på selve fylket. Utvid ontologien, velg ”Fylke” og trykk på arkfanen Ranges. Slett oppføringen av Integer, søk opp ontologien for fylker og velg typen Fylke ved å dobbeltklikke på den.
Tilsvarende må gjøres når man lager en ontologi for kriminalitet.
Link opp dataene i en arbeidsbok
Det siste som må gjøres, er å legge opp dataene i regnearkene. Merk de aktuelle dataene. Trykk Link the active workbook under Linking. Velg riktig datasett og ontologi. For Fylke er det nå veldig viktig at du velger riktig type verdi (Navn eller Nummer) og at du huker av for ”Search on [Navnet/Nummeret] til fylket. Resten av dataene types på riktig måte.


* En bug ved Anzo for Excel ved automatisk oppretting av ontologier er at Anzo ikke escaper spesielle tegn på tittel, blant annet æ, ø og å. Inntil dette er fikset, må du sørge for at URI ikke inneholder æ, ø eller å. Hvis den gjør det, vil man ikke få opp grafer i Anzo on the Web.