Difference between revisions of "Dugnad"

From nhm.sfs.gbif
Jump to: navigation, search
 
Line 12: Line 12:
 
For transkripsjonsprosjekter er dette rett og slett en liste over hva man kan forvente å finne på etikettene. For andre prosjekter (som georefereringsprosjekter) bør man unngå å gjøre listen for omfattende (det vil uansett bli mulig for brukere å plukke termer fra en liste i fremtiden).
 
For transkripsjonsprosjekter er dette rett og slett en liste over hva man kan forvente å finne på etikettene. For andre prosjekter (som georefereringsprosjekter) bør man unngå å gjøre listen for omfattende (det vil uansett bli mulig for brukere å plukke termer fra en liste i fremtiden).
  
Skriv gjerne en kort hjelpetekst for hver av termene (igjen: kort, enkel og publikumsrettet!). Bruk gjerne eksisterende hjelpetekster for termer som allerede er beskrevet i andre prosjekter hvis det er mulig.
+
Skriv gjerne en kort hjelpetekst for hver av termene (igjen: kort, enkel og publikumsrettet!). Bruk eksisterende hjelpetekster for termer som allerede er beskrevet i andre prosjekter så langt det er mulig.
  
 
[https://data.gbif.no/dugnad/project/telemark/help Eksempel på termliste, med hjelpetekster]
 
[https://data.gbif.no/dugnad/project/telemark/help Eksempel på termliste, med hjelpetekster]
Line 19: Line 19:
  
 
Leveres som en CSV-fil eller excel-ark, med en kolonne for URLer til bildene, en for en unik og stabil nøkkel og eventuelle andre kolonner hvis det finnes eksisterende informasjon om objektene (kanskje noe allerede er transkribert?).
 
Leveres som en CSV-fil eller excel-ark, med en kolonne for URLer til bildene, en for en unik og stabil nøkkel og eventuelle andre kolonner hvis det finnes eksisterende informasjon om objektene (kanskje noe allerede er transkribert?).
 +
Hvis objektene allerede finnes i et GBIF-datasett eller i MUSIT så holder det å sende en liste over katalognumre eller occurrenceIDer som skal være med i prosjektet.
  
 
Bildene skal være offentlig tilgjengelige på web. Deep zoom-versjoner av bildene genereres automatisk.
 
Bildene skal være offentlig tilgjengelige på web. Deep zoom-versjoner av bildene genereres automatisk.

Latest revision as of 08:53, 24 October 2017

Hva skal til for å sette opp et nytt prosjekt i dugnadsportalen?

Prosjektnavn og prosjektbeskrivelse

Beskrivelsen trenger ikke være spesielt lang (og helst ikke for tung!) og bør være publikumsrettet. Fortell gjerne noe om hvordan resultatene fra dugnad kan bidra til samlingsforvaltning eller til forskning.

Eksempel på prosjektbeskrivelse

Liste over termer som skal samles inn

For transkripsjonsprosjekter er dette rett og slett en liste over hva man kan forvente å finne på etikettene. For andre prosjekter (som georefereringsprosjekter) bør man unngå å gjøre listen for omfattende (det vil uansett bli mulig for brukere å plukke termer fra en liste i fremtiden).

Skriv gjerne en kort hjelpetekst for hver av termene (igjen: kort, enkel og publikumsrettet!). Bruk eksisterende hjelpetekster for termer som allerede er beskrevet i andre prosjekter så langt det er mulig.

Eksempel på termliste, med hjelpetekster

Bilder

Leveres som en CSV-fil eller excel-ark, med en kolonne for URLer til bildene, en for en unik og stabil nøkkel og eventuelle andre kolonner hvis det finnes eksisterende informasjon om objektene (kanskje noe allerede er transkribert?). Hvis objektene allerede finnes i et GBIF-datasett eller i MUSIT så holder det å sende en liste over katalognumre eller occurrenceIDer som skal være med i prosjektet.

Bildene skal være offentlig tilgjengelige på web. Deep zoom-versjoner av bildene genereres automatisk.