Forskjell mellom versjoner av «Entomologi»

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
 
Her følger Entomologisk avdelings rutiner og regler for samlingsarbeid. Det er inndelt i følgende emner:<br>  
 
Her følger Entomologisk avdelings rutiner og regler for samlingsarbeid. Det er inndelt i følgende emner:<br>  
  
Etikettering<br>Hvert dyr i samlingen skal utstyres med en etikett. Informasjonen på etiketten skal inneholde følgende data: Fylke, kommune, lokalitet, og aller helst UTM-koordinater. Videre skal dato og samlerens navn påføres. Dersom sommerfuglen er funnet som larve og klekket, bør vertsplantens latinske navn også tas med på etiketten. De fleste lager nå etiketten på en PC. Det er en fordel med en laserskriver som gir holdbare etiketter. Etikettene kan skrives ut i skriftstørrelse 4 eller 5. Det er god entomologisk standard å ordne den geografiske informasjonen slik at den største geografiske enheten kommer først: (Land,) fylke, kommune, lokalitet, samt sette kolon etter navnet på kommunen. Månedstallet skrives med romertall, eventuelt bokstaveres.<br>Entomologene benytter to ulike systemer for geografisk inndeling av Norge. Det er EIS (= European Invertebrate Survey) og Strandsystemet som er basert på fylkes- og kommunegrenser (eks.: AK som betyr Akershus og Oslo og SFI som betyr Sogn og Fjordane indre). En nærmere forklaring på Strandsystemet finnes på nettet:<br>http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/regioner.html<br>På hjemmesiden til Norsk entomologisk forening kan man laste ned et kart som viser grensene for EIS-rutene. Disse følger grenselinjene for UTM:<br>http://www.nhm.uio.no/entomologi/<br>UTM angis på etiketten vanligvis i MGRS-format (som i eksemplene). UTM i dette formatet kan leses ut av kartene i serien M711 som har målestokk 1:50 000 og dekker hele Norge. På en GPS kan man også stille inn avlesingen på MGRS.<br>Det har i senere år blitt mer vanlig å angi koordinatene med såkalte desimalgrader. Med en god GPS kan man lett få utdesimalgrader, og de er kanskje greiere å jobbe med enn de tradisjonelle UTM-kordinatene. Dette er i overensstemmelse med anbefalinger gjort av GBIF, og er det formatet Artsdatabanken foretrekker. Se for eksempel:<br>http://data.gbif.org<br>I stedet for å angi koordinatene med 100x100 m, er det riktigere å angi et punkt nær funnet, som 1x1 m, og heller gi en usikkerhet til dette, for eksempel +/- 10m.<br>Forkortelsen «leg.» kommer av latin, legit, og betyr «samlet av». Man kan også angi fangstmetode på etiketten. Her følger noen eksempler:<br>1. ENKEL ETIKETT MED UTM:<br>NORGE EIS 28, AK,<br>Bærum: Kjaglidalen, Kjaglienga<br>32V NM 7875 4816<br>lysfangst: 16. VI. 2008<br>leg. Per Pettersen<br>2. «PROFF» ETIKETT MED UTM OG ENGELSK TEKST:<br>NORWAY EIS 36, AK, OSLO:<br>Maridalen, Skar. 250 m.<br>UTM WGS84 32V NM 99020 56214 [+/-50m]<br>12. May 2009<br>leg. Geir E. E. Søli
+
<br>  
 +
 
 +
==== [[Etikettering]] ====
  
 
==== <br>[[Materiale Entomologi|Materiale]] (nåler, papir osv.) (Ansvarlig Karsten, Dawn)  ====
 
==== <br>[[Materiale Entomologi|Materiale]] (nåler, papir osv.) (Ansvarlig Karsten, Dawn)  ====
Linje 9: Linje 11:
 
==== <br>[[Typer Entomologi|Typer]] (Ansvarlig Leif)  ====
 
==== <br>[[Typer Entomologi|Typer]] (Ansvarlig Leif)  ====
  
==== [[Gjesteforskere_Entomologi|<br>Besøk til avdelingen/Gjesteforskere]] (Ansvarlig Geir) ====
+
==== [[Gjesteforskere Entomologi|<br>Besøk til avdelingen/Gjesteforskere]] (Ansvarlig Geir) ====
  
 
==== <br>[[HMS Entomologi|HMS]] (Ansvarlig Leif)  ====
 
==== <br>[[HMS Entomologi|HMS]] (Ansvarlig Leif)  ====

Revisjonen fra 14. nov. 2012 kl. 11:21

Her følger Entomologisk avdelings rutiner og regler for samlingsarbeid. Det er inndelt i følgende emner:


Etikettering


Materiale (nåler, papir osv.) (Ansvarlig Karsten, Dawn)


Samlingsstruktur (Ansvarlig Dawn)


Typer (Ansvarlig Leif)


Besøk til avdelingen/Gjesteforskere
(Ansvarlig Geir)


HMS (Ansvarlig Leif)


Spritmateriale (Ansvarlig Geir)


Mottak av materiale/samlinger (Ansvarlig Dawn)


Kuratering (Ansvarlig Lars Ove)


Genitalpreparater (Ansvarlig Leif)


Feltutstyr (Ansvarlig Karsten)


Innsamling (Ansvarlig Geir)