Fuglesamlingens ønskeliste

Fra nhm/skf/best-practices
Revisjon per 26. apr. 2020 kl. 18:59 av Larsejo@uio.no (diskusjon | bidrag) (Oversikt over ønskede prøver: La info over i tabellform; la til Sperm i etanol)

Hopp til: navigasjon, søk

Sist oppdatert: 20.03.2020.

Blåstrupe (Luscinia s. svecica) hann fanget for prøvetaking i Heimdalen. Foto: Lars Erik Johannessen.

Her presenteres oversikter over arter av norske hekkefugl det er ønskelig med flere DNA-, RNA- og/eller spermprøver fra til NHMs Fuglesamling/DNA-bank.

 • Innsamling av RNA- og spermprøver krever spesialkompetanse og/eller -utstyr, og skal kun gjøres etter nærmere avtale med Fuglesamlingen/DNA-banken
 • DNA-prøver er enklere å samle inn (men se begrensninger ang. blodprøver nedenfor) og kan f.eks. tas i forbindelse med ringmerking av fugl

For overlevering av innsamlede prøver, vennligst ta kontakt med DNA-banken for nærmere avtale (se kontaktinfo nederst på siden).

Tips og råd ang. innsamling av DNA-prøver

 • DNA-prøver til NHM skal oppbevares i etanol
  • Ta kontakt med DNA-banken for tilsending av egnede prøverør og annet prøvetakingsutstyr
 • Det ønskes først og fremst prøver fra hekketiden, men også andre prøver tas imot
 • Blodprøver foretrekkes, men kan kun tas av sertifiserte og registrerte personer:
  • Se krav til personer som skal ta blodprøver av ville fugler nedenfor
 • Svaberprøver kan tas av alle og er et godt alternativ til blodprøver
 • Fjærprøver kan også brukes hvis blod- eller svaberprøve ikke kan tas
  • Det er da viktig at tuppen av fjærpennen følger med
 • Ved prøvetaking av (nylig) døde fugler tas en liten bit med muskelvev
  • Pass på at ikke vevsbiten blir for stor: maks. 1/3 vev, min. 2/3 etanol
 • Har du spørsmål eller trenger prøvetakingsutstyr?
  • Ta kontakt med DNA-banken (se kontaktinfo nederst på siden).

Krav til personer som skal ta blodprøver av ville fugler

 • Godkjent dyreforsøkskurs
 • Må være registrert som medarbeider i godkjent søknad om å utføre dyreforsøk

Oversikt over ønskede prøver

DNA

 • Blod/vev i 96% etanol
  • Vev kan ev. fryses direkte, uten etanol; prøven må da holdes fryst til enhver tid

RNA

 • Blod/vev i RNAlater-buffer eller fryst direkte på flyende nitrogen (LN2)

Sperm i formalin

 • Sperm i 13,5% formalin (= 5% formaldehyd)

Sperm i etanol

 • Sperm i 96% etanol
Prøvetype Medium (oppbevaring) Last ned oversikt Kommentar
DNA Etanol 96%

(Fryst tørt)

DNA Hvis fryst uten etanol må prøven holdes fryst til enhver tid
RNA RNAlater-buffer

Fryst direkte på flytende nitrogen (LN2)

RNA
Sperm Formalin 13,5% (=5% formaldehyd) Sperm i formalin
Etanol 96% Sperm i etanol

Kontaktinfo

DNA‐banken

v/Lars Erik Johannessen

Naturhistorisk Museum, UiO

Postboks 1172 Blindern

0318 Oslo

E-post: nhm-dnabank@nhm.uio.no


Siden vedlikeholdes av Lars Erik Johannessen.