HMS Entomologi

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk

Generelt

Ved NHM har museumsdirektør øverste ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Seksjonsledere har HMS ansvar for sine seksjoner. Verneombud skal påse at loven blir fulgt. HMS-koordinator har ikke ansvar, men fungerer som støtte for linjeledelsen og står for den overordnede fremdriften. Spørsmål angående den overordnede sikkerheten kan derfor stilles til HMS-koordinator ved NHM.

Eco Online

NHM bruker Eco online, som er et IT-selskap, som tilbyr databaseløsninger og annet knyttet til kjemikaliesikkerhet, både dokumentasjon og håndtering. For mer informasjon, se nettsider: http://www.ecoonline.no/

Alle kjemikalier ved NHM skal lagres i et stoffkartotek. Dette gjør det mulig for brukere å finne informasjon og plassering om andre tilgjengelige kjemikalier ved NHM.

Innkjøp

Alle kjemikalier blir kjøpt via Chemi teknik (https://www.chemi-teknik.no) eller VWR (https://www.vwr.com/). Karsten Sund og Jarl Andreas Anmarkrud er innkjøpere for kjemikalier til avdelingen. Innkjøper for etanol er Jon Lønnve.

Hva er brukt av gift i samlingene

Det skal så langt det lar seg gjøre unngås å bruke helsefarlige kjemikalier. Da stadig mer av materialet i insektsamlingen skal brukes til DNA-analyse, skal man unngå bruk av kjemikalier som degraderer DNA.

Hvilke kjemikalier brukes og hvor skal de brukes

Bruk

Det finnes et avtrekkskap på laben i rom 236. Dette skapet skal være ryddig og ikke et lager, dette er viktig av hensyn til optimal funksjon av avtrekkskapet. Skapet er tilgjengelig for alle avdelingens ansatte, så vel som gjesteforskere og besøkende ved behov.

Avtrekkskap1.jpg

Kjemikalier

  • Propylenglycol
  • Etylenglykol
  • Etanol
  • Hexametyldisalasan
  • Ammoniakk
  • Acetylacetat
  • Tymol

Lagring av kjemikalier

  • Kjemikalier til bruk på avdelingen lagres i kjemikalieskap på laben i rom 236. Her skal det bare lagres godt merkede kjemikalier, som er på beholdere som er tilpasset innholdet. Hver av kjemikaliene skal merkes med et oppdatert sikkerhetsdatablad, som inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk.
  • All etanol som blir brukt skal registreres i "spritbok" som ligger ved skapet.

Prosedyre for håndtering av farlig avfall

http://www.nhm.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/avfall.html