Forskjell mellom versjoner av «Innsamling Entomologi»

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 22: Linje 22:
  
 
==== Riktig bruk av kjemikalier i felt ====
 
==== Riktig bruk av kjemikalier i felt ====
 +
 +
Som generell regel brukes 80% etanol som preserveringsmedium i felt, dette gjelder da i hovedsak manuell innsamling. 
 +
 +
*Malaisefeller: Her blandes like mengder etanol (absolutt), vann og propylenglycol. Tømmes ca. en gang per måned.
 +
*Gule fat: Fatene fylles med vann og noen få dråper Zalo. Må ikke stå for lenge (maks 2 dager). Vannet kan lett fordampe. Fellene blir dessuten ofte plassert på soleksponerte lokaliteter, noe som gjør at materialet ikke egner seg til videre molekylære analyser.
  
 
== Innsamling Norge ==
 
== Innsamling Norge ==

Revisjonen fra 29. jun. 2015 kl. 09:06

Generelt

Nyttige leker

Reiser UiO: http://www.nhm.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/reiser/

Feltarbeid UiO: http://www.mn.uio.no/om/hms/prosedyre-for-feltarbeid-og-tokt.html

Forsikring

Før feltarbeid skal skjema om reisegodkjennelse fylles ut og sendes til seksjonsleder, og eventuelt prosjektleder, skjemaet finner du her:

http://www.nhm.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/skjemaer/

Bruk av bil

http://www.nhm.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/transport/

Retningslinjer for feltarbeid i staten

https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2015/KAPITTEL_10-26?q=feltarbeid#KAPITTEL_10-26

Riktig bruk av kjemikalier i felt

Som generell regel brukes 80% etanol som preserveringsmedium i felt, dette gjelder da i hovedsak manuell innsamling.

 • Malaisefeller: Her blandes like mengder etanol (absolutt), vann og propylenglycol. Tømmes ca. en gang per måned.
 • Gule fat: Fatene fylles med vann og noen få dråper Zalo. Må ikke stå for lenge (maks 2 dager). Vannet kan lett fordampe. Fellene blir dessuten ofte plassert på soleksponerte lokaliteter, noe som gjør at materialet ikke egner seg til videre molekylære analyser.

Innsamling Norge

Se § 20 (uttak av virvelløse dyr) i Naturmangfoldloven: http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/§20

For noen områder trengs det likevel tillatelse for å samle, se under.

Tillatelser

Verneområder

Regler for innsamling i ulike typer av vernede områder, rødlistede arter osv.

Beskrivelse av naturvernområder: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100/KAPITTEL_5?q=verneforskriften#KAPITTEL_5

Som en generell regel kan det være lurt å kontakte, sende en e-post, til kommunen der man har tenkt til å drive innsamling. De kan da forhåpentligvis være behjelpelige med hvem som har ansvaret for dette i kommunen, da dette kan være ulikt fra kommune til kommune. For alle typer verneområder er det viktig å ha en skriftlig tillatelse, slik at vi har garanti for at det vi samler inn er samlet inn på lovlig måte og derfor kan brukes i vitenskapelig sammenheng. Det er viktig å ha alle tillatelser klare før feltarbeidet starter. Vi samler inn insekter og kan derfor nesten aldri komme tilbake til samme lokalitet for å gjenfinne spennende insekter etter vi har fått tillatelse.

Privat grunn

I noen tilfeller må grunneier kontaktes, dette må gjøres dersom man ønsker å samle eller sette opp feller på privat grunn.


Feller

Malaisefeller: Disse må merkes, så lenge de ikke står på privat grunn (hage etc.).

PDF- med tekst og oppsett til merking av feller.

Rødlistearter

Alle artene som er på Rødlista kalles «rødlistete arter». Arter vurdert til kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) kaller vi «truete arter». Disse har høy til ekstremt høy risiko for å dø ut fra Norge. Det er derfor viktig at dette tas hensyn til ved eventuell innsamling.

Fredede arter

Det er bare fredede arter som er beskyttet av loven og som da er ulovlige å samle. For insekter gjelder dette bare noen få arter:

 • Legeigle (Hirudo medicinalis)
 • Vannlilje-torvlibelle (Leucorrhinia caudalis)
 • Grå torvlibelle (Leucorrhinia albifrons)
 • Stor torvlibelle (Leucorrhinia pectoralis)
 • Apollosommerfugl (Parnassius apollo)
 • Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne)
 • Herosommerfugl (Coenonympha hero)
 • Sinoberbille (Cucujus cinnaberinus)
 • Kjempevannkalv (Dytiscus latissimus)
 • En art vannkalv (Graphoderus bilineatus)
 • Lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon).

Innsamling utland

Spesielle regler og avtaler gjelder, disse skal bli linket til her

CITES

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en internasjonal avtale som skal sikre at handel med ville dyr og planter ikke skal true deres overlevelse. For mer informasjon, se nettside: http://www.cites.org/

Nagoya Protokollen

Nagoya protokollen (Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity) er en tilleggsavtale til Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Den skal gi et rammeverk for en effektiv håndtering av ett an de tre målene med CBD: en rettferdig fordeling av genetiske ressurser knyttet til biomangfold gjennom en regulering av fordelene som kommer av disse ressursene. For mer informasjon, se nettside: https://www.cbd.int/abs/about/

ABSCH

ABSCH (Access and Benefit-sharing Clearing House)